księgowość

Outsourcing księgowości – czym jest i na czym polega?

Outsourcing, czyli zlecanie pewnych zadań lub funkcji firmom zewnętrznym, stał się jednym z kluczowych trendów w prowadzeniu biznesu. W ostatnich latach zdecydowało się na to rozwiązanie wiele firm z różnych branż. Jednym z obszarów, w którym outsourcing szczególnie zyskuje na popularności, jest księgowość. Jednak czym dokładnie jest outsourcing księgowości i dlaczego warto się na niego...
Read More

Badanie sprawozdania finansowego 2023 – najczęściej zadawane pytania

Kiedy jest najlepiej podpisać umowę z biegłym, kto podlega ustawowemu badaniu sprawozdania, dla kogo ważna jest opinia z badania, co zrobić z błędami i brakami jakie wynikają w badaniu i wiele innych. Zapraszam do zapoznania się zestawieniem NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ na temat BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
Read More

Jaki program do księgowości 2023? – ranking

Właściwe prowadzenie księgowości to podstawa działania i pracy nad rozwojem każdej firmy. O ile jeszcze parę lat temu korzystanie z pomocy księgowej było wystarczające, tak obecnie przedsiębiorcy chcą mieć kontrolę nad każdym obszarem związanym z finansami i księgowością. Dlatego dodatkowo decydują się na usługi oferowane przez popularne systemy, tzw. programy dla księgowych. Ich celem jest...
Read More

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe

Klienci często zadają pytanie kto dokonuje zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jest to niewątpliwie jedna z najczęstszych wątpliwości podczas sporządzania sprawozdania finansowego. Odpowiedź na to pytanie zawarte jest bezpośrednio w ustawie o rachunkowości (dalej: UoR)  w art. 53 ust. 1, mówiący o tym, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6...
Read More

Rozliczenie międzyokresowe kosztów i przychodów

Czym są rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów? Czym różnią się rozliczenia czynne od rozliczeń biernych? W jakich aktach prawnych można znaleźć informacje na temat rozliczeń międzyokresowych? Jaki związek z rozliczeniami międzyokresowymi mają zasady rachunkowości? Na te oraz inne, związane z tym tematem pytania postarano się odpowiedzieć w niniejszym artykule. 1. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE W ŚWIETLE ZASAD RACHUNKOWOŚCI W POLSKIM SYSTEMIE...
Read More

Kiedy pełna księgowość staje się obowiązkiem przedsiębiorcy?

Pełna księgowość, czyli obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika bezpośrednio z art. 2 ustawy o rachunkowości i dotyczy przede wszystkim spółek handlowych, zarówno osobowych, jak i kapitałowych (w tym również w organizacji), ale także innych osób prawnych. Kogo jeszcze obowiązuje pełna księgowość? Przepis wprowadza obowiązek również m. in. dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek...
Read More

Amortyzacja podatkowa i księgowa środków trwałych. Stawki i metody amortyzacji środków trwałych.

Często, podczas wykonywania przez nas zleceń, pojawia się problem dotyczący nieprawidłowych stawek i metod amortyzacji podatkowej. Jest to spowodowane próbą uzgodnienia przez księgowych odpisów umorzeniowych, dokonywanych na podstawie przepisów podatkowych i bilansowych. W idealnej sytuacji, ich wartość jest ze sobą zgodna, jednak nie można  zapomnieć, że Ustawa o Rachunkowości (UoR) i Ustawy o podatku dochodowym...
Read More

Uwolnienie środków z rachunku VAT

Model podzielonej płatności znamy i stosujemy nie od dziś, a dokładnie od 1 lipca 2018. Jego istotą jest rozdzielenie płatności za zobowiązanie w taki sposób, aby część zapłaty odpowiadającej kwocie VAT z otrzymanej faktury, została dokona na rachunek VAT. Natomiast pozostała część, odpowiadająca wartości netto z dokumentu, trafia na rachunek bankowy albo na rachunek w...
Read More

Limit transakcji gotówkowej, a inne sposoby zapłaty zobowiązań

Wielu małych przedsiębiorców preferuje dokonywanie transakcji w formie gotówkowej, ponieważ jak twierdzą jest to dla nich wygodne. Zmuszeni są jednak pamiętać, że przepisy prawa regulują maksymalny limit transakcji gotówkowej, którego przekroczenie wpływa bezpośrednio na wysokość kosztów uzyskania przychodów w danym miesiącu. Ile on wynosi? Jak limit transakcji gotówkowej odnosi się do innych sposobów regulowania zobowiązań...
Read More

Jakie podatki musisz płacić prowadząc działalność?

Obowiązkiem zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców jest płacenie należnych podatków. Zasilają one budżet państwa, które może dzięki tym środkom realizować swoje zadania. Niniejszy artykuł stanowi pigułkę wiedzy dotyczącą podatków, które muszą płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca? Każdy przedsiębiorca, podobnie jak w przypadku osób fizycznych, zobowiązany jest do płacenia podatku...
Read More
1 2 3 4 5