Podatki dla biznesu

Nawigacja przez skomplikowany świat przepisów podatkowych wymaga nie tylko precyzji, ale i głębokiego zrozumienia, jak każdy szczegół wpływa na wysokość obciążeń podatkowych. GLC oferuje usługi podatkowe, które przekształcają złożoność w klarowność, pozwalając Twojemu biznesowi na skupienie się na wzroście.

Skontaktuj się

dr Bartosz Kubista

Partner Zarządzający (Podatki), Adwokat | Doradca podatkowy

Zarządzanie podatkami jest nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu, mającym bezpośredni wpływ na finansową efektywność i możliwości strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na złożoność systemów podatkowych i ich wpływ na działalność firm na arenie międzynarodowej, GLC oferuje wszechstronne wsparcie podatkowe, mające na celu nie tylko zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami, ale również maksymalizację korzyści finansowych. Rozumiemy, że efektywne zarządzanie podatkami wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy o prawie, ale także strategicznego podejścia, które pozwala wykorzystać przepisy podatkowe na korzyść firmy. W związku z tym, nasze usługi są zaprojektowane, aby dostarczać klientom nie tylko spokoju ducha wynikającego z pewności, że ich sprawy podatkowe są należycie obsługiwane, ale także konkretnej wartości dodanej, przekładającej się na lepsze wyniki finansowe.

W GLC łączymy wiedzę specjalistyczną z innowacyjnymi rozwiązaniami, dostarczając kompleksowe usługi podatkowe, które obejmują zarówno codzienne obowiązki, jak i strategiczne planowanie podatkowe. Nasz zespół ekspertów podatkowych pracuje, aby zrozumieć unikalne wyzwania i cele każdego klienta, oferując spersonalizowane doradztwo i praktyczne rozwiązania. Od optymalizacji struktur podatkowych po zarządzanie ryzykiem i planowanie sukcesji, nasze usługi mają na celu zwiększenie efektywności podatkowej przy jednoczesnym minimalizowaniu potencjalnych ryzyk. Z GLC, przedsiębiorstwa mogą liczyć na partnerstwo, które nie tylko chroni ich przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, ale również pomaga wykorzystać każdą okazję do optymalizacji i wzrostu.

Indywidualne podejście

Rozumiemy, że każda sytuacja podatkowa jest wyjątkowa, dlatego też nasze doradztwo podatkowe opiera się na spersonalizowanym podejściu do klienta. Nasz zespół dokładnie analizuje potrzeby i cele klienta, aby zapewnić mu najlepsze rozwiązania podatkowe dostosowane do jego sytuacji.

Nasz zespół to 160 ekspertów

Zespół GLC Advisory tworzą adwokaci, radcowie oraz doradcy podatkowi. Część z nich ma podwójne uprawnienia, co pozwala obsługiwać klientów kompleksowo.

Obsługujemy spółki z wielu branż

Na swoim koncie mamy wiele przeprowadzonych spraw z różnych zakresów dla klientów z wielu branż. Wiemy, że wyzwania prawno-podatkowe w każdej z branż są różne, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Mamy 25 lat doświadczenia

Na przestrzeni lat działalności zdobyliśmy ogromną wiedzę i zaufanie klientów. Od lat skutecznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych.

Masz pytania?

dr Bartosz Kubista, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Bieżące doradztwo podatkowe

Zrozumienie bieżących obowiązków podatkowych i wykorzystanie dostępnych ulg oraz preferencji podatkowych jest kluczowe dla efektywnej działalności każdego podatnika. W GLC oferujemy bieżące doradztwo podatkowe, które nie tylko zapewnia zgodność z przepisami, ale również optymalizuje obciążenia podatkowe. Nasze usługi pozwalają na skupienie się na rozwoju biznesu, jednocześnie minimalizując ryzyko podatkowe.

Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • Kompleksową analizę obecnej sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej;
 • Identyfikację możliwości zwiększenia efektywności podatkowej biznesu;
 • Wsparcie w zakresie dostosowania się do bieżących zmian w przepisach podatkowych;
 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnych form opodatkowania dla nowych inwestycji i projektów;
 • Analizę możliwości skorzystania z ulg i preferencji podatkowych.
 • Doradztwo w zakresie transakcji międzynarodowych i ich skutków podatkowych;
 • Doradztwo podatkowe w zakresie VAT, CIT, PIT, Akcyzy oraz lokalnych podatków;
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii podatkowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb organizacji.

Zmniejszanie ryzyka podatkowego

Zarządzanie ryzykiem podatkowym jest kluczowym aspektem strategii finansowej każdej firmy, wymagającym precyzji i głębokiej analizy. W GLC, naszym celem jest nie tylko ochrona przedsiębiorstw przed potencjalnymi konsekwencjami podatkowymi, ale również zapewnienie, że każda decyzja biznesowa jest podejmowana z pełną świadomością podatkowych implikacji. Przystępując do współpracy z nami, zyskujesz dostęp do specjalistycznego wsparcia w zakresie identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem podatkowym, co umożliwia maksymalizację bezpieczeństwa finansowego Twojej firmy.

Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • Audyty podatkowe mające na celu identyfikację potencjalnych ryzyk podatkowych.
 • Opracowanie strategii minimalizacji ryzyka podatkowego;
 • Doradztwo w zakresie sporów podatkowych i reprezentacja przed organami podatkowymi;
 • Wsparcie w procesie wewnętrznego przeglądu procedur podatkowych;
 • Doradztwo w zakresie transakcji międzynarodowych i cen transferowych;
 • Analiza umów i transakcji pod kątem potencjalnych ryzyk podatkowych;
 • Wsparcie w zakresie dokumentacji i raportowania podatkowego;
 • Szkolenia dla personelu z zakresu zarządzania ryzykiem podatkowym;
 • Przygotowanie procedur wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym;
 • Przygotowanie planów awaryjnych dla sytuacji podatkowych kryzysowych.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Wprowadzenie przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR) znacząco zmieniło krajobraz obowiązków podatkowych, wymagając od przedsiębiorstw zgłaszania realizowanych lub planowanych uzgodnień. W GLC, oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie MDR, pomagając przedsiębiorcom w zrozumieniu i spełnieniu nowych wymogów.

Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • Wstępne konsultacje dotyczące obowiązków wynikających z MDR;
 • Identyfikację i analizę schematów podatkowych podlegających zgłoszeniu;
 • Pomoc w przygotowaniu zgłoszeń i zaraportowaniu schematów podatkowych;
 • Przegląd i analiza planowanych transakcji pod kątem wymogów MDR;
 • Doradztwo w zakresie dokumentacji i utrzymania zgodności z przepisami o schematach podatkowych;
 • Szkolenia dla personelu na temat wymogów MDR i ich wpływu na działalność organizacji;
 • Przygotowanie procedur wewnętrznych dotyczących raportowania schematów podatkowych;
 • Wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem związanym ze schematami podatkowymi;
 • Reprezentacja przedsiębiorstwa w sporach związanych z obowiązkami MDR;
 • Wsparcie w kontrolach i audytach podatkowych skoncentrowanych na MDR.

Podatek u źródła (WHT) i podatki międzynarodowe

Dla przedsiębiorstw wielonarodowych i międzynarodowych grup kapitałowych zrozumienie zawiłości podatku u źródła (WHT) i zasad rządzących podatkami międzynarodowymi jest niezbędne do zmniejszenia ryzyka podatkowego i zwiększenia efektywności podatkowej biznesu. W GLC, dostarczamy zaawansowane rozwiązania podatkowe, które są skrojone na miarę, aby sprostać wyzwaniom i wykorzystać możliwości na międzynarodowej scenie podatkowej.

Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • Analizę zobowiązań podatkowych wynikających z podatku u źródła dla transakcji międzynarodowych;
 • Doradztwo w zakresie opodatkowania transakcji transgranicznych;
 • Wsparcie w uzyskaniu zwolnień lub preferencji w podatku u źródła;
 • Przygotowanie i składanie dokumentów do uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku u źródła;
 • Obsługę postępowań w WHT pay-and-refund;
 • Doradztwo w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich zastosowania;
 • Reprezentację podatników w sporach dotyczących podatku u źródła;
 • Pomoc w zakresie raportowania podatku u źródła;
 • Opracowanie procedur wewnętrznych dotyczących weryfikacji kontrahentów i zachowania należytej staranności w kontroli kontrahentów zagranicznych;
 • Analizę ryzyka podatkowego dla transakcji międzynarodowych;
 • Występowanie o wydanie opinii o stosowaniu preferencji;
 • Doradztwo w zakresie podatków międzynarodowych i planowania struktury kapitałowej;
 • Wsparcie w negocjacjach z organami podatkowymi dotyczących podatku u źródła;
 • Opracowywanie strategii zarządzania ryzykiem związanym z podatkiem u źródła.

Interpretacje indywidualne, Wiążące informacje stawkowe (WIS), opinie zabezpieczające i opinie o stosowaniu preferencji

W obliczu rosnącej złożoności przepisów podatkowych, kluczową rolę w zarządzaniu ryzykiem podatkowym odgrywają interpretacje indywidualne, opinie zabezpieczające oraz wiążące informacje stawkowe. Te instrumenty pozwalają na precyzyjne określenie skutków podatkowych podejmowanych działań, zapewniając przedsiębiorstwom bezpieczeństwo i stabilność finansową. W GLC oferujemy dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które pomagają naszym klientom skutecznie nawigować przez te wyzwania. Stawiamy na przejrzystość i pewność w zakresie obowiązków podatkowych, umożliwiając tym samym optymalne wykorzystanie dostępnych rozwiązań.

Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • Przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych;
 • Reprezentację podatników w postępowaniach o wydanie interpretacji indywidualnych;
 • Opracowanie wniosków o wydanie opinii zabezpieczającej i reprezentację przedsiębiorcy w postępowaniu o ich wydanie;
 • Pomoc w uzyskaniu wiążących informacji stawkowych (WIS) dotyczących podatku od towarów i usług;
 • Analizę planowanych transakcji pod kątem możliwości uzyskania opinii zabezpieczającej;
 • Przeprowadzanie szczegółowych analiz prawnych i podatkowych dla potrzeb WIS;
 • Doradztwo w zakresie odwołań od decyzji organów podatkowych dotyczących interpretacji i opinii zabezpieczeń;
 • Prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych ze skarg na interpretacje indywidualne;
 • Analizę ryzyka podatkowego związanego z planowanymi działaniami i transakcjami;
 • Wsparcie w procesie weryfikacji i aktualizacji procedur podatkowych przedsiębiorstwa w świetle uzyskanych interpretacji i opinii.

Wsparcie w procesach o unikanie opodatkowania (GAAR i SAAR)

Ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe skutków podatkowych transakcji i uznanie ich za zmierzające do unikania opodatkowania wymaga od podmiotów gospodarczych szczególnego skupienia na analizie, projektowaniu i dokumentowaniu swoich działań. W GLC oferujemy przełomowe rozwiązania i doradztwo w zakresie GAAR i SAAR, umożliwiające przedsiębiorstwom bezpieczne prowadzenie operacji przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka podatkowego. Nasz zespół ekspertów zapewnia wsparcie na każdym etapie procesu, od analizy transakcji po reprezentację w postępowaniach klauzulowych, umożliwiając podmiotom gospodarczym podejmowanie decyzji z pewnością.

Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • Analizę transakcji lub projektów w kontekście unikania opodatkowania lub sztuczności transakcji;
 • Reprezentację klienta w postępowaniach klauzulowych oraz innych postępowaniach dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania;
 • Wsparcie w sprawach dotyczących naruszenia prawa w podatku od towarów i usług (VAT);
 • Przygotowanie obrony w postępowaniach klauzulowych;
 • Ocena ryzyka podatkowego związanego z GAAR i SAAR dla nowych i istniejących struktur;
 • Wsparcie w projektowaniu i wdrażaniu struktur biznesowych minimalizujących ryzyko związane z GAAR i SAAR;
 • Przegląd i optymalizację istniejących operacji biznesowych pod kątem zgodności z GAAR i SAAR;
 • Pomoc w uzyskaniu opinii zabezpieczających;
 • Analiza dokumentacji i umów pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z unikaniem opodatkowania;
 • Wsparcie w komunikacji z organami podatkowymi w sprawach dotyczących GAAR i SAAR;
 • Opracowanie procedur i strategii zarządzania ryzykiem związanym z GAAR i SAAR.

Zakres usług

Podatki dla biznesu

Ceny transferowe

Ulga IP BOX i Ulga B+R

Spory podatkowe

Zapytaj o nasze usługi

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!