Podatki dla biznesu

Podatki w biznesie – to zagadnienie zdecydowanie warto powierzyć ekspertom. Dzięki wsparciu doświadczonych specjalistów GLC, przedsiębiorstwo znacznie minimalizuje ryzyko. Otrzymuje także szereg indywidualnych rozwiązań, dzięki którym może optymalizować koszty i zwiększać bezpieczeństwo swoich działań.

Doradztwo podatkowe dla firm to jedna z naszych wiodących specjalizacji. Od kilkunastu lat pomagamy przedsiębiorstwom bezpiecznie pokonywać trudności na tle prawa podatkowego. Przede wszystkim jednak oferujemy wsparcie, dzięki któremu firma może skutecznie tych kryzysów uniknąć. Zwiększanie bezpieczeństwa finansowo-skarbowego Klientów GLC jest naszym priorytetem. Oferujemy także doradztwo celne. Pomaga nam w tym obszerna wiedza prawno-podatkowa, znajomość ekonomii oraz doskonałe zrozumienie potrzeb i oczekiwań współczesnych przedsiębiorców.

Dla kogo?

Pomoc w zakresie prawa podatkowego oferujemy zarówno małymśrednim jak i dużym przedsiębiorstwom. Pracujemy z firmami z różnych branż, borykającymi się nierzadko z poważnymi trudnościami. Nie obawiamy się skomplikowanych przypadków. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci skutecznie minimalizowali ryzyko, bez względu na etap sprawy.

Co zyskujesz?

Doradztwo podatkowe zespołu GLC to znacznie więcej niż wyłącznie „obsługa podatkowa”. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, możliwe dzięki zjednoczeniu sił adwokatów, doradców podatkowych, zespołu księgowości, controllingu i specjalistów w zakresie szeroko rozumianych audytów. Nasi Klienci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych problemów na tle prawa podatkowego. Oferujemy także profesjonalną reprezentację w trakcie postępowań podatkowych i wsparcie podczas kontroli.

Co robimy

IP BOX
Strategie podatkowe
Interpretacje indywidualne i opinie zabezpieczające
Doradztwo w zakresie CIT-PIT

IP BOX

Głównym celem wprowadzonych rozwiązań jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej, zarówno przez polskie jak i zagraniczne przedsiębiorstwa.

 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych;
 • przeprowadzanie audytu mającego na celu ustalenie możliwości zastosowania ulgi IP BOX;
 • doradztwo w zakresie zawierania umów dotyczących kwalifikowanych praw własności intelektualnej;
 • występowanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie możliwości zastosowania IP BOX.

Strategie podatkowe

Nowe deklaracje TPR-C o TPR-P będą zawierały bardziej rozbudowane informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi. Będą także podlegały dokładniejszej analizie organów podatkowych, dokonywanej w celu wyboru podmiotów do kontroli skarbowej. Obowiązek składania deklaracji będzie dotyczył wszystkich polskich podmiotów, będących częścią grup kapitałowych, zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Po raz pierwszy obowiązek składania deklaracji będzie obowiązywał za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.

 • Analiza obowiązku sporządzania deklaracji TPR-C i TPR-P;
 • Wybór transakcji objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, a także innych objętych obowiązkiem uwzględnienia w deklaracji TPR-C lub TPR-P;
 • Przygotowanie deklaracji TPR-C lub TPR-P w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.

Przepisy o CFC weszły w życie w 2015 r. Głównym celem ich wprowadzenia było uszczelnienie systemu podatkowego oraz zmniejszenie zjawiska unikania opodatkowania. W wyniku nowelizacji od 1 stycznia 2019 r. zwrot „zagraniczna spółka kontrolowana” został w ustawach o podatkach dochodowych zastąpiony pojęciem „zagraniczna jednostka kontrolowana”. Wraz z nowelizacją nastąpiło rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych, w pewnych przypadkach m.in. o fundację, trust lub inny podmiot powierniczy.

 • weryfikacji statusu spółki zagranicznej w zakresie możliwości zastosowania przepisów CFC,
 • oceny czy spółki zagraniczne pochodzą z tzw. rajów podatkowych lub z krajów, z którymi Polska ani UE nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych,
 • analizy działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane,
 • badania pochodzenia źródeł przychodów uzyskiwanych przez spółkę,
 • gromadzenia niezbędnych dokumentów,
 • wyjaśnienia i doboru odpowiedniego rozwiązania dla problematycznych kwestii związanych np. z opodatkowaniem wydania majątku likwidacyjnego zagranicznej spółki kontrolowanej, opodatkowaniem tzw. migracji spółek, czy zagadnienia związane z koniecznością prowadzenia rejestru CFC,
 • przygotowania zeznania podatkowego PIT-CFC/CIT-CFC.

Doradztwo w zakresie CIT-PIT

Zespół prawników na bieżąco analizuje zmieniające się przepisy prawa oraz zapoznaje się z praktyką organów podatkowych i sądów administracyjnych. Bogate doświadczenie pozwala nam oferować kompleksowe usługi doradcze w zakresie CIT/PIT.

 • przygotowywanie opinii i wyjaśnień z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • pomoc w interpretacji przepisów dotyczących PIT/CIT;
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych;
 • zastępstwo przed sądami powszechnymi oraz przed organami administracji publicznej;
 • pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasi eksperci w tej dziedzinie

Łukasz Zarzycki

Partner Zarządzający (Audyt), Biegły rewident, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny, Executive MBA

dr Bartosz Kubista

Partner Zarządzający (Podatki), Adwokat | Doradca podatkowy

dr Marek Mikuła

Partner Zarządzający (Prawo), Adwokat | Doradca podatkowy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające korzystne rozwiązania dla podatników uzyskujących dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Po spełnieniu ustawowych przesłanek, mogą oni skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% (zarówno w PIT, jak i CIT, dotyczy to dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

dr Marek Mikułaadwokat, doradca podatkowy

Przepisy o CFC dotyczące zagranicznej spółki kontrolowanej (Controlled Foreign Company) mogą przyczyniać się do powstawania pewnych niedogodności  w procesie planowania podatkowego z uwzględnieniem zagranicznych struktur. Aby odrzucić możliwość wystąpienia tych niedogodności, kluczowym aspektem jest weryfikacja, czy spółki, w których podatnicy mają swoje udziały, spełniają definicje zarówno spółek zagranicznych, jak i spółek kontrolowanych.

dr Marek Mikułaadwokat, doradca podatkowy

Podatniku – nie zwlekaj, już dzisiaj zgłoś się do GLC. Zespół specjalistów zweryfikuje, czy możliwe jest skorzystanie z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5%.

Uwzględniając indywidualne podejście do każdego przedsiębiorstwa i kompleksowość zagadnienia, jakim są ceny transferowe, GLC pomaga przy przygotowaniu nowych deklaracji TPR-C i TPR-P. Warto zauważyć, że odpowiednie wypełnienie deklaracji może pozwolić na uniknięcie kontroli skarbowej.

Przepisy dot. CFC nie są stosowane do wszystkich transakcji. Zakres stosowania przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych został rozszerzony. Warto więc zweryfikować, czy do spółek, w których podatnicy mają swoje udziały, ma zastosowanie 19% podatek.

Od wielu lat specjaliści z GLC zajmują się doradztwem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.Wieloletnia praktyka i doświadczenie pozwala nam wdrażać w firmach naszych Klientów najkorzystniejsze rozwiązania.

Dlaczego GLC?

 • zespół ekspertów łączących wiedzę doradców podatkowych, adwokatów oraz specjalistów z zakresu rachunkowości,
 • wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowej przedsiębiorców,
 • szeroki zakres specjalizacji, obejmujący również zagadnienia z obszaru VAT, CIT, PIT, międzynarodowego prawa podatkowego oraz podatków lokalnych,
 • znajomość międzynarodowego prawa podatkowego,
 • praktyczne podejście i zrozumienie sytuacji biznesowej Klienta,
 • efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym Klienta,
 • coroczne wysokie pozycje w rankingu firm doradztwa podatkowego,
 • holistyczne podejście do analizowanych spraw,
 • wygodna komunikacja i stały kontakt.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w każdym obszarze prowadzenia biznesu - oferujemy wiele specjalistycznych usług pod jednym dachem

Skontaktuj się z nami