RODO, AML/CFT i Whistleblowing

W erze zaostrzających się regulacji prawnych, strategiczne i przemyślane podejście do zgodności z przepisami RODO, AML oraz procedurami sygnalizacji naruszeń staje się fundamentem stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa. GLC zapewnia nie tylko osłonę prawną, ale również wprowadza innowacyjne rozwiązania adaptacyjne, dzięki czemu Twój biznes przekształca obowiązki regulacyjne w przewagę konkurencyjną.

Skontaktuj się

dr Marek Mikuła

Partner Zarządzający (Prawo), Adwokat | Doradca podatkowy

W dzisiejszym świecie, gdzie zmiany w przepisach regulacyjnych następują z zawrotną prędkością, przedsiębiorcy stają przed wyjątkowym wyzwaniem: jak nie tylko dostosować się do wymogów prawnych, ale również wykorzystać je jako okazję do wzmacniania zaufania i lojalności klientów oraz partnerów biznesowych. Kluczowymi obszarami, w których przedsiębiorcy muszą wykazać szczególną czujność, są przepisy o ochronie danych osobowych (RODO), przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) oraz mechanizmach zgłaszania naruszeń prawa (whistleblowing). Bez wątpienia, skuteczne zarządzanie zgodnością w tych dziedzinach wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy prawnej, ale również strategicznego podejścia, które pozwoli wykorzystać te wymogi na korzyść biznesu.

W tym kontekście, wsparcie oferowane przez GLC staje się nieocenione. Dzięki zespołowi doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin prawa, GLC zapewnia kompleksowe doradztwo i wsparcie w zakresie RODO, AML oraz procedur sygnalizacji naruszeń. Nasze usługi nie ograniczają się do zapewnienia zgodności operacyjnej; idą one znacznie dalej, pomagając organizacjom w budowaniu solidnych fundamentów dla bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Poprzez indywidualne podejście do każdego klienta, GLC umożliwia przedsiębiorstwom nie tylko uniknięcie potencjalnych sankcji, ale także przekształcenie wymogów prawnych w strategiczną przewagę na rynku.

Działamy skutecznie

Dążymy do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów dla naszych klientów. Nasze podejście skupia się na skuteczności działań oraz realizacji celów klienta w sposób terminowy i efektywny.

Nasz zespół to 160 ekspertów

Zespół GLC Advisory tworzą adwokaci, radcowie oraz doradcy podatkowi. Część z nich ma podwójne uprawnienia, co pozwala obsługiwać klientów kompleksowo.

Obsługujemy Klientów z wielu branż

Na swoim koncie mamy wiele przeprowadzonych spraw z różnych zakresów dla klientów z wielu branż. Wiemy, że wyzwania prawno-podatkowe w każdej z branż są różne, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Mamy 25 lat doświadczenia

Na przestrzeni lat działalności zdobyliśmy ogromną wiedzę i zaufanie klientów. Od lat skutecznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych.

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

RODO

W dzisiejszym krajobrazie regulacyjnym, ochrona danych osobowych jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również kluczowym aspektem budowania zaufania i lojalności klientów. Regulacje RODO wprowadziły szereg obowiązków dla organizacji, z których każda musi zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz transparentność ich przetwarzania. Wyzwanie to wymaga nie tylko zrozumienia przepisów, ale także ich skutecznego wdrożenia w codziennej działalności.

Specjaliści z GLC zapewniają kompleksowe

 • wsparcie w zakresie RODO, pomagając organizacjom w zabezpieczeniu danych osobowych i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami. Swoim klientom oferujemy między innymi:
 • Przygotowanie i aktualizację dokumentacji zgodnej z RODO, w tym polityk ochrony danych i polityki prywatności;
 • Wdrożenie procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz reagowaniem na naruszenia ochrony danych;
 • Sporządzanie dokumentacji wewnętrznej związanej z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji, w tym upoważnień do przetwarzania danych osobowych i informacji o przetwarzaniu danych;
 • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych, mających na celu ocenę zgodności operacji z wymogami RODO;
 • Szkolenie personelu w zakresie obowiązujących przepisów oraz najlepszych praktyk ochrony danych osobowych;
 • Doradztwo w procesie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, przygotowanie oceny ryzyka przetwarzania danych;
 • Opracowanie strategii i mechanizmów reakcji na naruszenia ochrony danych osobowych;
 • Konsultacje prawne dotyczące umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Wsparcie w zarządzaniu zgodami na przetwarzanie danych oraz w procesie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • Doradztwo w zakresie transgranicznego przepływu danych i zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony;
 • Reprezentacja przed organami nadzorczymi w przypadku kontroli i postępowań związanych z RODO.

AML

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymaga od organizacji nie tylko przestrzegania międzynarodowych i krajowych regulacji, ale również wdrożenia efektywnych procedur wewnętrznych. Wymogi AML dotyczą szerokiego spektrum podmiotów, od instytucji finansowych po przedsiębiorstwa niefinansowe, i wymagają ciągłej czujności oraz adekwatnych mechanizmów kontroli. Dzięki doświadczeniu w dziedzinie prawa finansowego, GLC wspiera organizacje w skutecznym zarządzaniu ryzykiem AML, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami.

Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • Opracowanie wewnętrznych procedur i polityk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • Przygotowanie dokumentacji wewnętrznej AML/CFT instytucji obowiązanej;
 • Wdrożenie systemów due diligence i procedur KYC dla identyfikacji klientów;
 • Przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka AML/CFT w instytucji obowiązanej;
 • Przeprowadzenie audytów zgodności z wymogami AML oraz doradztwo w zakresie ich wyników;
 • Organizację szkoleń dla pracowników na temat przepisów AML i procedur rozpoznawania podejrzanych transakcji;
 • Doradztwo w zakresie stosowania międzynarodowych sankcji i regulacji dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu;
 • Wsparcie w procesie raportowania podejrzanych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Prawnej i innych właściwych organów;
 • Konsultacje dotyczące technologii wspierających przeciwdziałanie praniu pieniędzy;
 • Przygotowanie dokumentacji i raportów wymaganych przez przepisy AML;
 • Wsparcie prawne i reprezentacja w kontaktach z organami regulacyjnymi.

Whistleblowing

Sygnalizacja, czyli zgłaszanie naruszeń prawa w organizacji stanowi ważny element mechanizmów zarządzania ryzykiem i etyki w każdym biznesie. Umożliwienie pracownikom i współpracownikom zgłaszania nieprawidłowości w sposób bezpieczny i anonimowy jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również świadectwem dojrzałości organizacyjnej i zaangażowania w budowanie kultury transparentności. Specjaliści GLC wspierają organizacje w opracowaniu skutecznych systemów sygnalizacji naruszeń, które chronią zarówno sygnalistów, jak i organizację przed negatywnymi konsekwencjami.

Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • Opracowanie i wdrożenie procedury wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa (sygnalizacji) zgodnych z obowiązującymi przepisami;
 • Stworzenie systemów i procedur umożliwiających anonimowe i bezpieczne zgłaszanie nieprawidłowości;
 • Organizację szkoleń dla pracowników i zarządu na temat korzystania z systemów whistleblowingowych;
 • Doradztwo w zakresie ochrony sygnalistów przed możliwymi retorsjami;
 • Przeprowadzenie audytów istniejących systemów sygnalizacji naruszeń i zalecenie ewentualnych usprawnień;
 • Wsparcie w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej sygnalizacji naruszeń;
 • Przygotowanie procedur postępowania z zgłoszeniami oraz ich dokumentowania;
 • Doradztwo w zakresie budowania kultury organizacyjnej otwartej na zgłaszanie i rozwiązywanie problemów;
 • Wsparcie w przypadku dochodzeń wewnętrznych wywołanych zgłoszeniami naruszeń;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających;
 • Reprezentacja i wsparcie prawne organizacji w kontaktach z organami regulacyjnymi i nadzorczymi w sprawach dotyczących sygnalizacji naruszeń.

Zakres usług

Obsługa prawna biznesu

Połączenia, podziały i przekształcenia

Zakładanie spółek

Compliance

RODO, AML/CFT i Whistleblowing

Sukcesja Biznesu

Doradztwo prawne dla FinTech

Doradztwo Transakcyjne

Spory sądowe

Plany motywacyjne

Zapytaj o nasze usługi

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!