Uwolnienie środków z rachunku VAT

Model podzielonej płatności znamy i stosujemy nie od dziś, a dokładnie od 1 lipca 2018. Jego istotą jest rozdzielenie płatności za zobowiązanie w taki sposób, aby część zapłaty odpowiadającej kwocie VAT z otrzymanej faktury, została dokona na rachunek VAT. Natomiast pozostała część, odpowiadająca wartości netto z dokumentu, trafia na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK sprzedawcy, dla których prowadzony jest rachunek VAT lub rozliczana jest w inny sposób.

Jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT?

Przede wszystkim należy pamiętać, że są to środki o ograniczonej możliwości dysponowania.
Najważniejsze z nich to:

 • zapłata całości lub części kwoty VAT z otrzymanej faktury,
 • zwrot kwoty VAT wynikającej z faktury korygującej wystawionej na rzecz nabywcy,
 • uregulowanie zobowiązania publicznoprawnego z tytułu VAT, CIT, PIT, podatku akcyzowego, należności celnych, a także składek ZUS, wraz z odsetkami,
 • realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.

Pełny katalog celów, na jakie mogą być wydatkowane środki zdeponowane w rachunku VAT zawarty został w art. 62b ust. 2 ustawy Prawo bankowe.

Co zrobić z nadwyżką na rachunku VAT?

W myśl art. 108b ustawy o VAT, podatnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o ich uwolnienie „zamrożonych” środków pieniężnych zgromadzonych rachunku VAT.
Krok po kroku…

 • Wzór – poza podstawowymi informacjami identyfikującymi podatnika, dokument powinien zawierać numer rachunku VAT oraz rachunku rozliczeniowego, przy którym jest on prowadzony, oraz określenie kwoty, jaka ma zostać przekazana (brak urzędowego wzoru),
 • Forma – papierowo, elektronicznie, lub ustnie do protokołu,
 • Termin – w każdej chwili,
 • Opłata skarbowa – brak.

Przepisy nie wprowadzają również wymogu właściwego umotywowania wniosku, czy załączania konkretnych dokumentów uzupełniających. Wydaje się jednak, że zwięzłe uzasadnienie wniosku jest skutecznym sposobem na poinformowanie organu podatkowego o ewentualnej trudnej sytuacji finansowej jednostki, które może nadać mu właściwy priorytet.

Kiedy urząd podejmie decyzję?

60 dni – tyle czasu ma naczelnik urzędu skarbowego na podjęcie decyzji, w następstwie której:

 • w przypadku zgody – wyda postanowienie, w którym wskaże kwotę, jaka ma zostać przekazana na konto rozliczeniowe podatnika; informację przekaże również bankowi, lub SKOKowi, które prowadzą rachunek VAT wskazany we wniosku;
 • w razie odmowy – wyda decyzję w tym zakresie.

Kiedy organ nie zwolni środków?

Zgodnie z brzmieniem art. 108b ust. 5 ustawy o VAT organ podatkowy ma prawo odmówić przekazania środków z rachunku VAT, gdy:

 • podatnik ma zaległości z tytułu VAT, CIT lub PIT, podatku akcyzowego, lub należności celnych,
 • zaistnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane, np. gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych,
 • zaistnieje uzasadniona obawa, że wystąpi zaległość podatkowa, lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja), np. w trakcie prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego.

A co, jeśli nie zgadzasz się z decyzją organu?
14 dni od daty doręczenia decyzji – tyle czasu ma podatnik na złożenie odwołania od decyzji organu.

Co dzieje się w przypadku likwidacji rachunku?

W myśl art. 62e ustawy Prawo bankowe, przed zamknięciem rachunku rozliczeniowego, bank zamyka przypisany do niego rachunek VAT. Uznaje również kwotą zgromadzonych na nim środków, wskazany przez posiadacza rachunku, inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku.

Warto wiedzieć…

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można przekazywać środków ze swojego rachunku VAT w jednym banku na swój rachunek VAT w innym banku. Jest to dozwolone tylko w obrębie jednego banku i jednej firmy.
Przed zamknięciem rachunku podatnik może środki wykorzystać zgodnie z dopuszczalnymi formami w ustawie, np. zapłacić podatek. Jeśli tego nie zrobi, a bank wypowie mu rachunek, to środki na rachunku VAT pozostają do czasu, kiedy urząd skarbowego wyda decyzję o ich uwolnieniu. Do tego momentu środki zdeponowane są na rachunku technicznym bez możliwości ich wykorzystania.

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  Outsourcing księgowości – czym jest i na czym polega?

  Outsourcing, czyli zlecanie pewnych zadań lub funkcji firmom zewnętrznym, stał się jednym z kluczowych trendów w prowadzeniu biznesu. W ostatnich...

  Badanie sprawozdania finansowego 2023 – najczęściej zadawane pytania

  Kiedy jest najlepiej podpisać umowę z biegłym, kto podlega ustawowemu badaniu sprawozdania, dla kogo ważna jest opinia z badania, co...

  Jaki program do księgowości 2023? – ranking

  Właściwe prowadzenie księgowości to podstawa działania i pracy nad rozwojem każdej firmy. O ile jeszcze parę lat temu korzystanie z...