Audyt prawny (Legal due diligence)

Kancelaria GLC w ramach usługi legal due diligence zapewnia wsparcie doświadczonych ekspertów, analityków, biegłych rewidentów, rzeczoznawców, prawników i doradców podatkowych. Doświadczenie naszych specjalistów sprawia, że jakość świadczonych usług w zakresie legal due diligence jest na najwyższym poziomie.

Skontaktuj się

Łukasz Zarzycki

Partner Zarządzający (Audyt), Biegły rewident, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny, Executive MBA

Audyt prawny jest zalecanym, a niekiedy wręcz niezbędnym instrumentem w przypadku planowanego przejęcia, połączenia lub przekształcenia spółki. Zwykle jest także niezbędny w razie zmiany struktury udziałowej, znacznych zmian lub rozszerzania zakresu działalności.

Pozwala osiągnąć rzetelną transparentność działalności przedsiębiorstwa, działań Zarządu, a także ocenić rentowność podjętych działań i zawartych umów. Jest to nierzadko kluczowe dla skuteczności rozmów z kontrahentami, ale i samymi wspólnikami.

Zakres przeprowadzanego audytu prawnego zależy od specyfiki przedsiębiorstwa, jego struktury i wielkości. Audyt co do zasady można przeprowadzić kompleksowo bądź w wybranych dziedzinach – zgodnie ze zleceniem np. wyłącznie pod kątem analizy umów handlowych czy regulaminów i umów pracowniczych.

Mamy 25 lat doświadczenia

Na przestrzeni wielu lat działalności zdobyliśmy ogromną wiedzę i zaufanie klientów. Skutecznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych.

Obsługujemy Klientów z wielu branż

Nasz zespół audytorski posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w różnych sektorach, co pozwala nam zaoferować spersonalizowane podejście do każdego klienta.

Znamy przepisy

Śledzimy dynamicznie zmieniające się przepisy podatkowe i rachunkowe, aby zapewnić naszym klientom pełną zgodność z aktualnymi standardami.

Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia

Korzystamy z najnowszych technologii audytorskich, co umożliwia nam skuteczne przeglądanie i analizowanie danych, gwarantując klientom najwyższą jakość usług.

Masz pytania?

Łukasz Zarzycki, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Co robimy?

W ramach wsparcia w zakresie legal due diligence specjaliści GLC dokonują szczegółowej i wielopłaszczyznowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa, skupiając się przede wszystkim na:

  • analizie całokształtu działalności badanego podmiotu, w szczególności na ocenie aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, analizie umów handlowych, weryfikacji zarządzania zasobami ludzkimi;
  • analizie stopnia powodzenia lub ewentualnych zagrożeń planowanych transakcji,
  • ocenie przyjętych oraz wdrożonych procedur ochrony danych osobowych;
  • ocenie stanu toczących się spraw sądowych oraz przedsądowych;
  • ocenie stopnia ochrony praw autorskich, tajemnicy handlowej, licencji, znaków towarowych, znaków graficznych oraz patentów;
  • ocenie obszarów działalności, które generują największe ryzyko prawne lub podatkowe.

Zakres usług

Due Diligence

Badanie sprawozdania finansowego

Usługi poświadczające i pozostałe usługi biegłego rewidenta

Audyt podatkowy

Audyty śledcze

Wycena przedsiębiorstw oraz aktywów

Audyt prawny (Legal due diligence)

Zapytaj o nasze usługi

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!