Usługi poświadczające i pozostałe usługi biegłego rewidenta

Ze wsparcia biegłego rewidenta w niniejszym zakresie zwykle korzystają Klienci, którym zależy na obiektywnym i w pełni niezależnym poświadczeniu wiarygodności informacji o konkretnych działaniach, produktach lub usługach.

Skontaktuj się

Łukasz Zarzycki

Partner Zarządzający (Audyt), Biegły rewident, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny, Executive MBA

Specjaliści GLC Katowice i GLC Warszawa każdorazowo dopasowują metodologię prowadzenia usług poświadczających w konkretnym podmiocie do specyficznych zdarzeń prawnych.

Do usług poświadczających zalicza się m.in. analizę działalności i rachunkowości spółek z o.o. oraz sporządzonych wcześniej sprawozdań spółek komandytowo – akcyjnych.

Ponadto obejmują one także badanie planowanych w spółce prawa handlowego założeń w zakresie jej podziału lub przekształceń.

Mamy 25 lat doświadczenia

Na przestrzeni wielu lat działalności zdobyliśmy ogromną wiedzę i zaufanie klientów. Skutecznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych.

Obsługujemy Klientów z wielu branż

Nasz zespół audytorski posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w różnych sektorach, co pozwala nam zaoferować spersonalizowane podejście do każdego klienta.

Znamy przepisy

Śledzimy dynamicznie zmieniające się przepisy podatkowe i rachunkowe, aby zapewnić naszym klientom pełną zgodność z aktualnymi standardami.

Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia

Korzystamy z najnowszych technologii audytorskich, co umożliwia nam skuteczne przeglądanie i analizowanie danych, gwarantując klientom najwyższą jakość usług.

Masz pytania?

Łukasz Zarzycki, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Co robimy?

  • badamy plany połączenia, podziału oraz przekształceń spółek,
  • przeprowadzamy przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych,
  • badamy prowadzoną rachunkowość przez spółkę,
  • sporządzamy oraz uaktualniamy polityki rachunkowości,
  • projektujemy i aktualizujemy plany kont,
  • oferujemy możliwość konsolidacji sprawozdań finansowych, a także usługi badania śródrocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • zapewniamy pomoc we wdrażaniu nowych wymogów sprawozdawczości finansowej.

Zakres usług

Due Diligence

Badanie sprawozdania finansowego

Usługi poświadczające i pozostałe usługi biegłego rewidenta

Audyt podatkowy

Audyty śledcze

Wycena przedsiębiorstw oraz aktywów

Audyt prawny (Legal due diligence)

Zapytaj o nasze usługi

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!