Audyty śledcze

Przeprowadzenie audytu śledczego służy eliminacji nielegalnych procederów, które mogą mieć miejsce w organizacji. Pozwala wykryć m.in. oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy oraz szereg innych niezgodności, które mogą zaburzyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa i wpłynąć negatywnie na jego dobry wizerunek.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, odpowiednie działania trzeba podjąć niezwłocznie.

Co robimy

 • identyfikujemy słabe punkty procesów księgowych i organizacji przedsiębiorstwa,
 • gromadzimy dowody na potwierdzenie zaistniałych nadużyć w celu pociągnięcia do odpowiedzialności służbowej i/lub karnej wobec pracowników, służb księgowych firmy lub osób zarządzających,
 • dbamy o zabezpieczenie przedsiębiorstwa na wypadek podobnych lub innych nadużyć finansowych,
 • przygotowujemy praktyczne wskazówki mające na celu usprawnienie procesów księgowych.

Nasi eksperci w tej dziedzinie

Łukasz Zarzycki

Partner Zarządzający (Audyt), Biegły rewident, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny, Executive MBA

Dzięki finansowemu audytowi śledczemu spółka zyskuje możliwość szerokiego spojrzenia na firmę i zachodzące w niej procesy. To niezwykle ważne dla przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać.

Łukasz ZarzyckiPartner zarządzający, Executive MBA, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Audyt śledczy pozwala wykryć nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, nadużycia w dysponowaniu majątkiem spółki, oszustwa i malwersacje finansowe. Nasi specjaliści świadczą usługi pozwalające na ustalenie, czy doszło do jakichkolwiek nadużyć lub nawet naruszenia prawa w dowolny sposób. Jeżeli chodzi o zakres świadczonych usług, obejmują one m.in.:

 • wykrycie i opisanie nieprawidłowości,
 • zabezpieczenie dowodów,
 • przygotowanie wyceny strat,
 • przygotowanie kompleksowego raportu,
 • stworzenie planu naprawczego.

W ramach usługi specjaliści GLC rekomendują działania naprawcze minimalizujące ryzyko i straty w firmie. Oferta naszej firmy jest szeroka i obejmuje różnorodne sprawy związane z dowolnymi nadużyciami. Oferujemy wsparcie w zakresie wykrywania, zapobiegania i działań naprawczych dotyczących spraw związanych z: sprzeniewierzeniem majątku spółki, mobbingiem, nieprawidłowościami w procesach zakupu lub w sprawozdaniach zakupu oraz naruszeniem wewnętrznych lub zewnętrznych regulacji.

Kompleksowo i skutecznie

Zależy nam na zadowoleniu naszych klientów, dlatego wśród świadczonych przez nas usług znajduje się również kompleksowe wsparcie, polegające m.in. na wprowadzaniu rozwiązań mających na celu minimalizowanie strat. Dzięki sprawnej identyfikacji nieoptymalnie realizowanych procesów księgowych oraz dbaniu o wprowadzenie wszystkich niezbędnych środków mających na celu zabezpieczenie przedsiębiorstw naszych klientów przed nadużyciami finansowymi, dajemy pewność, że wszelkie zmiany, które zostaną wprowadzone, będą skuteczne i efektywne. Szerokie spojrzenie na firmę pod kątem zachodzących w niej procesów finansowych pozwala na świadomy rozwój przedsiębiorstwa zgodnym z celami danej firmy.

Dlaczego GLC?

 • wsparcie doświadczonych ekspertów o bardzo wysokich kompetencjach,
 • praktyczna znajomość skutecznych rozwiązań, które pomagają przedsiębiorstwu realnie ograniczyć skutki ewentualnych nieprawidłowości,
 • gwarancja zachowania pełnej poufności,
 • terminowość i stały kontakt.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w każdym obszarze prowadzenia biznesu - oferujemy wiele specjalistycznych usług pod jednym dachem

Skontaktuj się z nami