Ceny transferowe

Ceny transferowe są fundamentem efektywnej strategii podatkowej dla każdego przedsiębiorstwa wielonarodowego i grupy kapitałowej. Skuteczna strategia cen transferowych to więcej niż zgodność z przepisami – to sposób na wykorzystanie globalnych przepisów podatkowych do przewagi konkurencyjnej. Współpracując z GLC, zyskujesz nie tylko pewność, że Twoje ceny transferowe są zgodne z przepisami, ale także, że każda transakcja między podmiotami powiązanymi jest efektywna pod kątem podatkowym.

Skontaktuj się

dr Bartosz Kubista

Partner Zarządzający (Podatki), Adwokat | Doradca podatkowy

Ceny transferowe stanowią kluczowy aspekt zarządzania podatkowego dla przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym, odgrywając znaczącą rolę w optymalizacji obciążeń podatkowych oraz zapewnieniu zgodności z coraz bardziej złożonymi i dynamicznie zmieniającymi się przepisami. Precyzyjnie skonstruowana i skrupulatnie wdrożona strategia cen transferowych nie tylko minimalizuje ryzyko podatkowe i prawne, ale również otwiera przedsiębiorstwom drzwi do nowych możliwości optymalizacji kosztów i maksymalizacji zysków. W tym kontekście, zarządzanie cenami transferowymi wymaga nie tylko szczegółowej znajomości przepisów lokalnych i międzynarodowych, ale także zdolności do interpretacji i stosowania tych przepisów w sposób, który wspiera globalne strategie biznesowe.

W GLC oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie cen transferowych, dostarczając naszym klientom niezbędne narzędzia do efektywnego zarządzania cenami transferowymi i zgodności z międzynarodowymi standardami podatkowymi. Nasze usługi obejmują szeroki zakres działań, od opracowywania szczegółowej dokumentacji cen transferowych, przez przeprowadzanie zaawansowanych analiz cenowych, po projektowanie i wdrażanie spójnych polityk cen transferowych. Ponadto, reprezentujemy przedsiębiorstwa w dialogu z organami podatkowymi oraz w sporach podatkowych, zapewniając skuteczną obronę ich interesów. Dzięki głębokiemu zrozumieniu specyfiki działalności naszych klientów i globalnych trendów w regulacjach podatkowych, GLC pomaga przedsiębiorstwom skutecznie zarządzać wyzwaniami i wykorzystywać potencjał cen transferowych do budowania trwałej wartości biznesowej.

Indywidualne podejście

Rozumiemy, że każda sytuacja podatkowa jest wyjątkowa, dlatego też nasze doradztwo podatkowe opiera się na spersonalizowanym podejściu do klienta. Nasz zespół dokładnie analizuje potrzeby i cele klienta, aby zapewnić mu najlepsze rozwiązania podatkowe dostosowane do jego sytuacji.

Nasz zespół to 160 ekspertów

Zespół GLC Advisory tworzą adwokaci, radcowie oraz doradcy podatkowi. Część z nich ma podwójne uprawnienia, co pozwala obsługiwać klientów kompleksowo.

Obsługujemy spółki z wielu branż

Na swoim koncie mamy wiele przeprowadzonych spraw z różnych zakresów dla klientów z wielu branż. Wiemy, że wyzwania prawno-podatkowe w każdej z branż są różne, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Mamy 25 lat doświadczenia

Na przestrzeni lat działalności zdobyliśmy ogromną wiedzę i zaufanie klientów. Od lat skutecznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych.

Masz pytania?

dr Bartosz Kubista, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Zarządzanie cenami transferowymi jest zarówno wymogiem, jak i szansą dla firm na rynku międzynarodowym. Dokładne dostosowanie strategii cen transferowych może znacząco wpłynąć na optymalizację podatkową. W GLC zapewniamy wsparcie, które maksymalizuje efektywność operacyjną przy pełnej zgodności z prawem. Nasze usługi umożliwiają klientom pewność, że ich polityka cenowa jest dopasowana do ich specyficznych potrzeb biznesowych.

Swoim klientom oferujemy między innymi:

  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji cen transferowych na poziomie lokalnym (local file) i grupowym (master file), zapewniającej zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami podatkowymi;
  • Przeprowadzanie analiz cen transferowych w celu identyfikacji i minimalizacji ryzyka podatkowego, w tym analizy porównawczej (benchmarku) i analizy zgodności;
  • Projektowanie i wdrażanie polityk cen transferowych, dostosowanych do specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz wymogów regulacyjnych;
  • Doradztwo w zakresie zwiększenia efektywności podatkowej w grupie kapitałowej wykorzystującej mechanizmy cen transferowych;
  • Reprezentacja przedsiębiorstw w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych dotyczących cen transferowych;
  • Wsparcie w procesie negocjacji porozumień cen transferowych z organami podatkowymi (APA – Advance Pricing Agreements);
  • Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu cen transferowych i obowiązujących przepisów;
  • Doradztwo w zakresie dokumentacji cen transferowych dla celów kontroli podatkowych i audytów;
  • Analiza transakcji między podmiotami powiązanymi pod kątem zgodności z zasadami rynkowymi.

Zakres usług

Podatki dla biznesu

Ceny transferowe

Ulga IP BOX i Ulga B+R

Spory podatkowe

Zapytaj o nasze usługi

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!