+48 32 479 10 50

12 kwietnia 2022

Kiedy pełna księgowość staje się obowiązkiem przedsiębiorcy?

Pełna księgowość, czyli obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika bezpośrednio z art. 2 ustawy o rachunkowości i dotyczy przede wszystkim spółek handlowych, zarówno osobowych, jak i kapitałowych (w tym również w organizacji), ale także innych osób prawnych. Kogo jeszcze obowiązuje pełna księgowość?

Przepis wprowadza obowiązek również m. in. dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej € 2.000.000.

 

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ – LIMITY

Podany limit przelicza się na walutę polską, po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2021 wynosił 4,5941 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2021).

Zatem limit przychodów uzyskanych w 2021, decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2022, wynosi 9.188.200 PLN.

Warto zaznaczyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 24a ust. 4, również wprowadza obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podmioty prowadzące dotychczas ewidencję księgową w formie uproszczonej, a zobowiązane do przejścia na księgi rachunkowe po przekroczeniu limitów, mają obowiązek wprowadzić bilans otwarcia na podstawie sporządzonego na ostatni dzień roku poprzedniego inwentarza.

Sporządzenie inwentarza poprzedzone jest inwentaryzacją wszystkich składników jednostki, przeprowadzoną zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości oraz wycena składników aktywów i pasywów według art. 28.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość w firmie) powstaje z początkiem nowego roku obrotowego.

Księgi należy otworzyć w ciągu 15 dni od jego rozpoczęcia.

 

CZY MOŻNA DOBROWOLNIE STOSOWAĆ ZASADY USTAWY O RACHUNKOWŚCI?

Tak – zarówno ustawa o rachunkowości, jak i art. 24a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszczają, aby jednostki nieprzekraczające limitu przychodów, dobrowolnie przeszły na pełne księgi i stosowały zasady ustawy o rachunkowości.

Podatnik informuje o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia za rok podatkowy, w którym księgi były prowadzone. Jeżeli księgi prowadziła spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska, informację składają wszyscy wspólnicy.

Należy pamiętać, że nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, mimo obowiązku, może być potraktowane jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. Grozi wówczas kara grzywny albo kara pozbawienia wolności (do 2 lat), albo obie kary łącznie.

Z uwagi na wysoki poziom skomplikowania oraz dynamiczne zmiany w ustawodawstwie, pełna księgowość może stanowić wyzwanie dla podatników. W GLC wierzymy, że kluczowe jest znalezienie oparcia w godnym zaufania partnerze biznesowym.

Stanowimy zespół naczyń powiązanych świadcząc wsparcie nie tylko w obszarze księgowości, ale również kadrowo-płacowym, doradztwa prawnego i podatkowego, rewizji finansowej oraz IT.

 

Autorka: Agata Jachacy

12 kwietnia 2022

Zobacz więcej
Wróć do bloga