Sukcesja Biznesu

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie sukcesji biznesu, zapewniając płynne i skuteczne przekazywanie zarządzania i własności w firmie rodzinnej lub przedsiębiorstwie. Specjalizujemy się w tworzeniu spersonalizowanych planów sukcesyjnych, które chronią interesy zarówno biznesu, jak i rodziny. Nasze usługi gwarantują, że Twoja firma pozostanie stabilna i prosperująca na przyszłe pokolenia.

Skontaktuj się

dr Marek Mikuła

Partner Zarządzający (Prawo), Adwokat | Doradca podatkowy

Sukcesja biznesu to kluczowy moment dla każdej firmy, który wymaga starannego planowania i strategicznego podejścia. Nasze usługi są skierowane do właścicieli firm, którzy pragną zabezpieczyć przyszłość swojego przedsiębiorstwa oraz zapewnić harmonijną zmianę pokoleniową. Z naszą pomocą możesz spokojnie przekazać schedę biznesową, mając pewność, że wszystkie aspekty prawne, finansowe i operacyjne zostaną profesjonalnie zarządzane.

W GLC wiemy, że zapewnienie sukcesji w prowadzonej firmie to niemały problem dla wszystkich przedsiębiorców. W przypadku posiadania dzieci (zstępnych) nie można zagwarantować, iż kolejne pokolenie będzie zainteresowane prowadzeniem i rozwijaniem odziedziczonego biznesu. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o fundacjach rodzinnych umożliwiono zaplanowanie sukcesji w inny – bardziej kompleksowy sposób. Kwestią nadal otwartą pozostaje, czy zaplanować sukcesję w sposób tradycyjny (odpowiednie uregulowania w umowie spółki czy też zapisy testamentowe) czy też z wykorzystaniem fundacji rodzinnej. Obecne przepisy KSH, jak i ustawy o fundacji rodzinnej zapewniają (wreszcie) możliwość kompleksowego uregulowania zmiany pokolenia w firmie. Proces sukcesji może być skomplikowany, dlatego warto w tym zakresie skonsultować planowane zamierzenia i wybrać odpowiedni model sukcesji dla Państwa biznesu. Zespół GLC doradza i konstruuje odpowiednie postanowienia w umowach spółek prawa handlowego, przygotowuje projekty dokumentów dotyczących prawa spadkowego, tworzy statuty fundacji rodzinnych, a także przeprowadza procesy sukcesji w firmie w sposób kompleksowy – zarówno od strony prawnej, jak i podatkowej.

Działamy skutecznie

Dążymy do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów dla naszych klientów. Nasze podejście skupia się na skuteczności działań oraz realizacji celów klienta w sposób terminowy i efektywny.

Nasz zespół to 160 ekspertów

Zespół GLC Advisory tworzą adwokaci, radcowie oraz doradcy podatkowi. Część z nich ma podwójne uprawnienia, co pozwala obsługiwać klientów kompleksowo.

Obsługujemy Klientów z wielu branż

Na swoim koncie mamy wiele przeprowadzonych spraw z różnych zakresów dla klientów z wielu branż. Wiemy, że wyzwania prawno-podatkowe w każdej z branż są różne, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Mamy 25 lat doświadczenia

Na przestrzeni lat działalności zdobyliśmy ogromną wiedzę i zaufanie klientów. Od lat skutecznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych.

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Fundacje Rodzinne

Rosnącym zainteresowaniem cieszy się jednak zaplanowanie sukcesji poprzez fundację rodzinną, która pozwala poprzez swój szczególny charakter prawny uregulować kwestie sukcesji w firmie w sposób bardziej kompleksowy, a także zagwarantować ciągłość własności określonych aktywów takich jak udziały, akcje czy też ogół praw i obowiązków w spółkach. Dzieje się tak z prostej przyczyny – w przypadku śmierci udziałowców (wspólników) udziały czy też akcje znajdują się w majątku fundacji rodzinnej, a więc nie dochodzi do zagadnienia spadkobrania ustawowego czy testamentowego. Fundacja rodzinna zapewnia zatem stałość własności praw w spółkach i eliminuje problemy praktyczne z samą procedurą dziedziczenia czy też wykonywania praw przez kilku uprawnionych spadkobierców.

Znaczne wyizolowania majątku fundacji rodzinnej i daleko idące zabezpieczenie wniesionego majątku wiąże się z koniecznością podjęcia większych działań, jak i kosztów przez osoby planujące sukcesję w tej formie, niż w przypadku opisanej wcześniej metody tradycyjnej. Aby fundacja rodzinna mogła spełniać swoje statutowe cele należy złożyć oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie, ustalić statut i sporządzić spis mienia, ustanowić organy fundacji rodzinnej, wnieść fundusz założycielski i zarejestrować samą fundację rodzinną. Jest to zatem dla przyszłych fundatorów znaczny nakład pracy, kosztów i wymaga również znajomości wielu uwarunkowań prawnych, jak i podatkowych podejmowanych działań w obszarze sukcesji.

Zakres usług

Obsługa prawna biznesu

Połączenia, podziały i przekształcenia

Zakładanie spółek

Compliance

RODO, AML/CFT i Whistleblowing

Sukcesja Biznesu

Doradztwo prawne dla FinTech

Doradztwo Transakcyjne

Spory sądowe

Plany motywacyjne

Zmiany w spółkach – zapisy testamentowe

Na poziomie uregulowań przewidzianych w przepisach KSH umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. A więc już w momencie tworzenia bądź zmiany umowy spółki udziałowcy (a również potencjalnie przyszli spadkodawcy) mogą w zasadzie uniemożliwić bądź istotnie ograniczyć wejście udziałowców do spółki. Takie ustalania zawarte w umowie spółki z o.o. są więc łatwe do wprowadzenia i nie wiążą się co do zasady z poniesieniem szczególnych kosztów w związku z planowaną sukcesją, ponieważ takie postanowienia są elementem umowy spółki, która w sposób kompleksowy reguluje jej funkcjonowania.

Ponadto, jeżeli kwestie dziedziczenia udziałów w spółce udziałowcy pozostawią otwartą, to jako przyszli spadkodawcy mogą rozrządzić swoimi udziałami na wypadek śmierci – zarówno w formie testamentu, jak i w formie kwalifikowanego zapisu, czyli zapisu windykacyjnego.

W ramach tej usługi oferujemy:

  • Ocena gotowości na sukcesję – Analizujemy gotowość firmy i rodziny na proces sukcesji, identyfikując kluczowe wyzwania i możliwości.
  • Planowanie strategiczne sukcesji – Tworzymy kompleksowe plany sukcesyjne, które uwzględniają indywidualne potrzeby i cele biznesowe klientów.
  • Wsparcie prawne – Zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie aspektów prawnych i finansowych sukcesji, w tym w planowaniu podatkowym i strukturyzacji własności.
  • Analiza umowy spółki i jej zmiany – przeprowadzamy analizy i zmiany w umowach spółek w zakresie dziedziczenia biznesu
  • Fundacje Rodzinne – planujemy sukcesję dla Klientów z wykorzystaniem fundacji rodzinnych, w szczególności opracowujemy statuty fundacji rodzinnych i rejestrujemy fundacje we właściwym rejestrze,
  • Przygotowanie następców – Oferujemy szkolenia i mentoring dla potencjalnych następców, aby zapewnić im niezbędne umiejętności i wiedzę do efektywnego zarządzania firmą.
  • Zarządzanie konfliktami – Pomagamy w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów wewnętrznych, zapewniając, że proces sukcesji przebiega gładko i bez zakłóceń.

Nasze doradztwo w zakresie sukcesji biznesu pozwala na bezproblemowe i skuteczne przekazanie sterów przyszłym pokoleniom. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc zabezpieczyć przyszłość Twojej firmy.

Zapytaj o nasze usługi

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!