Due Diligence

W ramach wsparcia w zakresie due diligence specjaliści GLC dokonują szczegółowej i wielopłaszczyznowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się

Łukasz Zarzycki

Partner Zarządzający (Audyt), Biegły rewident, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny, Executive MBA

Podstawowym celem due diligence jest wyczerpująca ocena kondycji firmy. Obejmuje ona wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa. Proces ten polega na gromadzeniu informacji, a następnie na kompleksowym przeanalizowaniu sposobu funkcjonowania danego podmiotu. Analizie podlegają historyczne oraz bieżące wyniki finansowe przedsiębiorstwa, a cały wynik procesu jest szczególnie przydatny w przypadku chęci zakupu firmy przez inwestora – to z reguły właśnie on zleca jego przeprowadzenie. Kontrola jest wykonywana przez zewnętrzną firmę, która poddaje weryfikacji wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa – to różni due diligence od audytu, którym nie dość, że firma często zajmuje się we własnym zakresie, to w dodatku sprawdza jedynie jeden, konkretny obszar funkcjonowania.

Procedura due diligence pozwala inwestorowi na weryfikację prawdziwości i rzetelności informacji przekazanych mu uprzednio przez sprzedającego. Tym samym, dzięki due diligence, możliwa jest realna minimalizacja ryzyka związanego z planowaną transakcją. Minimalizacja ryzyka dotyczy głównie due diligence przeprowadzanego w celu finansowym, a więc sprawdzenia wartości przedsiębiorstwa i określenia jego zadłużenia. Tutaj kontroli zostają poddane takie obszary jak m.in.:

  • poziom sprzedaży,
  • poziom kosztów działalności operacyjnej,
  • wysokość marż.

Dzięki kontroli powyższych aspektów inwestor jest w stanie oszacować również prognozy inwestycyjne dla ocenianej firmy. Z kolei due diligence podatkowe skupia się głównie na weryfikacji prawidłowych działań podatkowych przedsiębiorstwa, m.in. w zakresie przepisów dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych czy też od nieruchomości. W ten sposób sprawdza potencjalne ryzyko inwestycyjne w kontekście zaległości podatkowych. Inną opcją przeprowadzenia due diligence jest także kontrola obszaru prawnego funkcjonowania firmy, w tym sprawdzenie stanu prawnego firmy, jej aktywów oraz rozpoznanie potencjalnych problemów prawnych.

Zakres przeprowadzanego due diligence zależy od specyfiki przedsiębiorstwa, jego struktury i wielkości. Ważnymi czynnikami są także branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo, kultura organizacji, liczba pracowników czy sposób prowadzenia działalności. Sprawia to, że w każdej firmie procedura due diligence przebiega w nieco inny sposób. Istotne jest nie tylko poprawne przeprowadzenie kontroli, ale również określenie działań adekwatnych do danej sytuacji.

Warto mieć na uwadze, że w celu przeprowadzenia due diligence w prawidłowy sposób należy zwrócić się do zaufanych ekspertów w swoich dziedzinach – głównie z zakresu finansów, radców prawnych, księgowych czy biegłych rewidentów. Gronem takich profesjonalistów może poszczycić się GLC. W naszej bogatej ofercie usług poza wsparciem w obszarach związanych z rachunkowością oraz podatkami proponujemy także fachowe doradztwo i pomoc w przeprowadzaniu due diligence. Pomożemy również w dostosowaniu tego procesu do specyfiki przedsiębiorstwa, które ma zostać poddane kontroli. Ponieważ nasi eksperci stale dbają o poszerzanie wiedzy, możemy zapewnić rozwiązania dopasowane do sytuacji przedsiębiorstwa oraz znajomość bieżących zmian w przepisach prawnych i podatkowych.

Mamy 25 lat doświadczenia

Na przestrzeni wielu lat działalności zdobyliśmy ogromną wiedzę i zaufanie klientów. Skutecznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych.

Obsługujemy Klientów z wielu branż

Nasz zespół audytorski posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w różnych sektorach, co pozwala nam zaoferować spersonalizowane podejście do każdego klienta.

Znamy przepisy

Śledzimy dynamicznie zmieniające się przepisy podatkowe i rachunkowe, aby zapewnić naszym klientom pełną zgodność z aktualnymi standardami.

Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia

Korzystamy z najnowszych technologii audytorskich, co umożliwia nam skuteczne przeglądanie i analizowanie danych, gwarantując klientom najwyższą jakość usług.

Masz pytania?

Łukasz Zarzycki, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Nasze usługi w ramach due dilligence obejmują:

  • ocenę aktualnego statusu przedsiębiorstwa oraz analizę umów, pozwoleń i zobowiązań przedsiębiorstwa;
  • weryfikację zobowiązań z tytułu podatków, wykorzystania tarczy podatkowej i pozostałych aspektów podatkowych;
  • ocenę sprawozdań finansowych, rachunków, sprawozdań z przepływów pieniężnych oraz bilansu zysków i strat, a także pozostałych aspektów finansowych;
  • weryfikację struktur organizacyjnych i ich wydajności;
  • zbadanie efektywności i skuteczności pracy przedsiębiorstwa w oparciu o korzystanie z konkretnych narzędzi;
  • wycenę majątku przedsiębiorstwa.

Zakres usług

Due Diligence

Badanie sprawozdania finansowego

Usługi poświadczające i pozostałe usługi biegłego rewidenta

Audyt podatkowy

Audyty śledcze

Wycena przedsiębiorstw oraz aktywów

Audyt prawny (Legal due diligence)

Zapytaj o nasze usługi

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!