Połączenia, podziały i przekształcenia

W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie przedsiębiorstwa muszą szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, GLC oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie połączeń, podziałów i przekształceń. Nasze usługi nie tylko pomagają firmom w realizacji ich strategicznych celów, ale także umożliwiają sprawną adaptację do zmieniających się warunków biznesowych.

Skontaktuj się

dr Marek Mikuła

Partner Zarządzający (Prawo), Adwokat | Doradca podatkowy

Zmiany na rynku wymagają od przedsiębiorstw elastyczności i szybkiego reagowania. W takim kontekście pojawiają się potrzeby związane z połączeniami, podziałami i przekształceniami firm. GLC oferuje kompleksowe wsparcie w tych obszarach, umożliwiając naszym klientom sprawną adaptację do zmieniających się warunków biznesowych oraz osiągnięcie ich strategicznych celów.

Nasze usługi obejmują nie tylko wsparcie prawne w procesach połączeń, podziałów i przekształceń, ale również dostarczają strategiczne doradztwo, które pomaga naszym klientom w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, zapewniamy nie tylko osłonę prawna, ale także pomoc w przekształcaniu potencjalnych wyzwań regulacyjnych w przewagę konkurencyjną dla naszych klientów.

Działamy skutecznie

Dążymy do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów dla naszych klientów. Nasze podejście skupia się na skuteczności działań oraz realizacji celów klienta w sposób terminowy i efektywny.

Nasz zespół to 160 ekspertów

Zespół GLC Advisory tworzą adwokaci, radcowie oraz doradcy podatkowi. Część z nich ma podwójne uprawnienia, co pozwala obsługiwać klientów kompleksowo.

Obsługujemy Klientów z wielu branż

Na swoim koncie mamy wiele przeprowadzonych spraw z różnych zakresów dla klientów z wielu branż. Wiemy, że wyzwania prawno-podatkowe w każdej z branż są różne, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Mamy 25 lat doświadczenia

Na przestrzeni lat działalności zdobyliśmy ogromną wiedzę i zaufanie klientów. Od lat skutecznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych.

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Połączenia

Nasze usługi doradcze w obszarze połączeń spółek skoncentrowane na zapewnieniu klientom kompleksowego wsparcia w procesach konsolidacji biznesowej. Zaczynając od analizy strategicznej, poprzez negocjacje warunków transakcji, aż po finalizację umowy, nasz doświadczony zespół pomaga klientom w osiągnięciu ich celów biznesowych poprzez skuteczną integrację spółek. Działamy jako partnerzy naszych klientów, zapewniając nie tylko wsparcie prawne, ale także strategiczną perspektywę, co pozwala na maksymalizację korzyści i minimalizację ryzyka związanego z fuzjami i przejęciami.

Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • profesjonalne doradztwo w zakresie rodzajów połączeń, sposobów przejęcia firm oraz etapów łączenia spółek
 • due diligence – wielopłaszczyznową ocenę przedsiębiorstw pod względem kondycji finansowej, handlowej, prawnej i podatkowej; oszacowanie potencjalnego ryzyka związanego z planowanym połączeniem;
 • opracowanie dokumentacji związanej z procesem zmian i przekształceń, m.in. listów intencyjnych, porozumień, umów o zachowaniu poufności, umów inwestycyjnych i umów wspólników;
 • wsparcie lub reprezentację w negocjacjach; opracowanie dokumentów bezpośrednio związanych z połączeniem: umów, planów połączenia, uchwał wspólników, statutów nowo powstałych podmiotów;
 • reprezentowanie przed sądem rejestrowym przy rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • opracowanie dokumentacji wewnętrznej po przekształceniu, w tym statutów, regulaminów, uchwał czy protokołów posiedzeń.

Podziały

W naszej usłudze podziału spółek stawiamy sobie za cel zapewnienie kompleksowego wsparcia naszych klientów na każdym etapie tego procesu. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy eksperckiej jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w przeprowadzeniu podziału spółki w sposób efektywny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i celów biznesowych. Nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści są gotowi zająć się każdym aspektem procesu podziału spółki, począwszy od analizy prawnej i planowania struktury podziału, poprzez przygotowanie niezbędnej dokumentacji, aż po kompleksowe wsparcie w realizacji działań po podziale.

Klientom oferujemy między innymi:

 • profesjonalne doradztwo w zakresie rodzajów podziałów oraz etapów podziałów spółek
 • due diligence – wielopłaszczyznową ocenę przedsiębiorstw pod względem kondycji finansowej, handlowej, prawnej i podatkowej; oszacowanie potencjalnego ryzyka związanego z planowanym podziałem;
 • opracowanie dokumentacji związanej z procesem podziału, m.in. listów intencyjnych, porozumień, umów o zachowaniu poufności, umów inwestycyjnych i umów wspólników;
 • reprezentowanie przed sądem rejestrowym przy rejestracji podziału w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • wsparcie lub reprezentację w negocjacjach; opracowanie dokumentów bezpośrednio związanych z podziałem: umów, planów podziału, uchwał wspólników, statutów nowo powstałych podmiotów;
 • opracowanie dokumentacji wewnętrznej po podziale, w tym statutów, regulaminów, uchwał czy protokołów posiedzeń.

Przekształcenia

Nasza usługa przekształcenia spółek powstała w odpowiedzi na potrzeby współczesnych przedsiębiorstw, które pragną przystosować się do zmieniającego się otoczenia biznesowego, zachowując przy tym stabilność, efektywność i zgodność z obowiązującym prawem. Działając na styku prawa i podatków, oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie przekształcania spółek, począwszy od analizy sytuacji, poprzez opracowanie strategii, aż do realizacji planowanych zmian. Nasi doświadczeni eksperci są gotowi zapewnić klientom wszechstronną pomoc, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i wyzwań ich przedsiębiorstw. Dzięki naszej usłudze klienci mogą mieć pewność, że proces przekształcenia spółki zostanie przeprowadzony profesjonalnie, z należytą dbałością o ich interesy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach tej usługi oferujemy:

 • profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej spółki oraz etapów przekształcenia spółki;
 • due diligence – wielopłaszczyznową ocenę przedsiębiorstw pod względem kondycji finansowej, handlowej, prawnej i podatkowej; oszacowanie potencjalnego ryzyka związanego z planowanym przekształceniem;
 • opracowanie dokumentacji związanej z procesem przekształcenia, m.in. listów intencyjnych, porozumień, umów o zachowaniu poufności, umów inwestycyjnych i umów wspólników;
 • wsparcie lub reprezentację w negocjacjach; opracowanie dokumentów bezpośrednio związanych z podziałem: umów, planów przekształcenia, uchwał wspólników, statutów nowo powstałych podmiotów;
 • reprezentowanie przed sądem rejestrowym przy rejestracji przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • opracowanie dokumentacji wewnętrznej po podziale, w tym statutów, regulaminów, uchwał czy protokołów posiedzeń.

Zakres usług

Obsługa prawna biznesu

Połączenia, podziały i przekształcenia

Zakładanie spółek

Compliance

RODO, AML/CFT i Whistleblowing

Sukcesja Biznesu

Doradztwo prawne dla FinTech

Doradztwo Transakcyjne

Spory sądowe

Plany motywacyjne

Zapytaj o nasze usługi

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!