GLC Legal

Biznes, który chce się rozwijać, musi być na bieżąco z coraz to nowymi regulacjami i ciągłymi zmianami w prawie. Dużo łatwiej sprostać tym obowiązkom, gdy można liczyć na szybką pomoc ekspertów.

Wyślij zapytanie

Zapewniamy przedsiębiorstwom kompleksową obsługę prawną. Wspieramy w każdym prawnym aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagamy skutecznie rozwiązywać problemy na tle m.in. odzyskiwania należności, zamówień publicznych, sporów korporacyjnych, czy kontroli, które mogą pojawić się w toku prowadzenia działalności.

Mamy praktyczne doświadczenie w obsłudze wielu branż. Znamy problemy, z którymi spotykają się przedsiębiorcy i potrafimy je efektywnie rozwiązywać. Doskonale rozumiemy, że prowadzenie biznesu w Polsce to wyzwanie. Przejmujemy od naszych Klientów wszelkie formalności i robimy wszystko, aby umożliwić im skupienie się na rozwoju swojej firmy.

Compliance

Szczegółowo przeprowadzony compliance w prawie pracy umożliwia pracodawcy eliminację błędów wynikających z nieustannie zmieniających się przepisów oraz zapewnia pracownikom najlepsze warunki współpracy.

Czytaj więcej →

Przekształcenia spółek, restrukturyzacje

Fuzje i przejęcia W ramach procesu łączenia się spółek można wyróżnić trzy etapy. Pierwszy z nich obejmuje czynności przygotowawcze. Polegają one m.in. na sporządzeniu planu połączenia, uzgodnieniu go między łączącymi się spółkami, a następnie zgłoszeniu do sądu rejestrowego.

Czytaj więcej →

Spółki kapitałowe i osobowe

Spory korporacyjne Każdy spór korporacyjny ma podłoże indywidualne, które bywa mieszanką czynników zarówno osobistych, jak i biznesowych. Rolą prawnika jest nie tylko zaprojektowanie struktury spółki i zależności między wspólnikami tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sporu...

Czytaj więcej →

Obsługa branży IT / Gamingowej

IP BOX Głównym celem wprowadzonych rozwiązań jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej, zarówno przez polskie jak i zagraniczne przedsiębiorstwa. Ulga B-R Jednym z celów ulgi jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Czytaj więcej →

Podział spółki, łączenia

Podziałowi podlegają tylko spółki kapitałowe. Jednym z dobrych sposobów na ich podział jest wydzielenie dwóch lub większej liczby spółek – również kapitałowych. Wówczas część majątku zostaje przeniesiona na spółkę, która już istnieje lub na nowo zawiązaną spółkę.

Czytaj więcej →