Wycena przedsiębiorstw oraz aktywów

Specjaliści GLC wyceny przedsiębiorstwa i aktywów dokonują przy zachowaniu najwyższych standardów postępowania – obiektywnie, bezstronnie i poufnie. Dzięki postępowaniu zgodnie z wymogami ekspertów z całego świata wyceny są wykonywane w sposób profesjonalny, uregulowany prawnie oraz z zachowaniem wypracowanych w branży norm postępowania w tym zakresie.

Skontaktuj się

Łukasz Zarzycki

Partner Zarządzający (Audyt), Biegły rewident, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny, Executive MBA

Wycena spółki, przedsiębiorstw i aktywów zwykle ma miejsce w związku z procesem sprzedaży, przekształceń, a także optymalizacji podatkowych. Proces ten wymaga indywidualnego podejścia w zależności od tego, jakiego rodzaju działalność prowadzi dana firma. Kluczową kwestią jest także cel, jaki taka wycena ma spełnić. Mogą to być wspomniane już wcześniej sytuacje związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa czy jego przekształceniami. Proces wyceny spółki może być także konieczny z takich przyczyn jak:

  • likwidacja firmy,
  • sprawy sądowe,
  • zakup przedsiębiorstwa.

Niezależnie od okoliczności towarzyszących wycenie firmy, warto powierzyć to zadanie fachowcom, dzięki którym całość tych procedur przebiegnie w sposób profesjonalny oraz z pełnym wsparciem na każdym jego stadium.

Znaczenie wyceny spółki

Dlaczego oszacowanie wartości firmy jest tak istotne? Ponieważ korzyści z tego procesu czerpie nie tylko firma, ale także np.: inwestorzy, kontrahenci czy organy państwowe (m.in. GUS czy Urząd Skarbowy). Gospodarka jest bardzo złożona i następuje w niej szereg zmian w szybkim tempie, dlatego rozpoznanie ich oraz dostosowanie firmy do postępujących przemian jest kluczową kwestią w zakresie funkcjonowania firmy. Wycena ma zatem znaczenie zarówno gospodarcze, jak i strategiczne – przedsiębiorstwo mające wiedzę na temat własnej wartości oraz indywidualnych kapitałów jest bardziej wiarygodne. Z uwzględnieniem czynników różnego rodzaju (m.in. społecznych, ekonomicznych i demograficznych), poddając się procesowi wyceny kapitału własnego przedsiębiorstwo może także oszacować swoje zdolności do generowania zysków.

Wycena spółki – co warto wiedzieć

Zespół ekspertów GLC wspiera Klientów na każdym etapie funkcjonowania spółki. Pomożemy nie tylko w dokonaniu wyceny działalności, ale również dostarczymy pełną i profesjonalną wiedzę na temat całościowego funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem – m.in. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz kadr i płac. Nasi klienci otrzymują także fachową obsługę prawną oraz wsparcie podatkowe i przy rozliczeniach księgowych.

Mamy bogate doświadczenie zarówno w weryfikacji rzeczywistej wartości firmy metodą dochodową, jak i majątkową oraz porównawczą. Daną metodę dostosowujemy do rodzaju i potrzeb przedsiębiorstwa, dzięki czemu cały proces przebiega bez przeszkód.

Mamy 25 lat doświadczenia

Na przestrzeni wielu lat działalności zdobyliśmy ogromną wiedzę i zaufanie klientów. Skutecznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych.

Obsługujemy Klientów z wielu branż

Nasz zespół audytorski posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w różnych sektorach, co pozwala nam zaoferować spersonalizowane podejście do każdego klienta.

Znamy przepisy

Śledzimy dynamicznie zmieniające się przepisy podatkowe i rachunkowe, aby zapewnić naszym klientom pełną zgodność z aktualnymi standardami.

Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia

Korzystamy z najnowszych technologii audytorskich, co umożliwia nam skuteczne przeglądanie i analizowanie danych, gwarantując klientom najwyższą jakość usług.

Masz pytania?

Łukasz Zarzycki, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Co robimy?

  • dokonujemy weryfikacji majątku przedsiębiorstwa (metoda majątkowa) – polega to na obliczaniu wartości firmy na podstawie składników aktywów i pasywów obcych, opierając się na sprawozdaniach finansowych, korygowaniu aktywów czy też pomniejszaniu aktywów o pasywa obce,
  • badamy zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku (metoda dochodowa) – opiera się głównie na zyskach netto, dywidendach, finansowych nadwyżkach oraz wolnych przepływach pieniężnych, które sumuje się jako przyszłe strumienie dochodowe firmy i na tej podstawie określa wartość dochodową przedsiębiorstwa,
  • dokonujemy weryfikacji poprzez porównanie na tle konkurencji (metoda porównawcza) – w tej metodzie porównuje się dane przedsiębiorstwo do firmy o podobnym profilu, tej samej branży lub o zbliżonej wielkości sprzedaży; innymi czynnikami porównawczymi są także podobne rozmiary i działanie na tym samym rynku,
  • weryfikujemy i wyceniamy znaki towarowe,
  • weryfikujemy i wyceniamy pakiety wierzytelności,
  • przygotowujemy testy na utratę aktywów, w tym wartości firmy.

Zakres usług

Due Diligence

Badanie sprawozdania finansowego

Usługi poświadczające i pozostałe usługi biegłego rewidenta

Audyt podatkowy

Audyty śledcze

Wycena przedsiębiorstw oraz aktywów

Audyt prawny (Legal due diligence)

Zapytaj o nasze usługi

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!