Spółki kapitałowe i osobowe

Spółka komandytowa  jest korzystną formą prowadzenia biznesu – zarówno pod kątem ograniczenia ryzyka biznesowego, jak i optymalizacji podatków. Pozwala, przy odpowiedniej konstrukcji prawnej, wyłączyć wspólników z odpowiedzialności osobistej oraz uniknąć podwójnego opodatkowania.

Skontaktuj się

dr Marek Mikuła

Partner Zarządzający (Prawo), Adwokat | Doradca podatkowy

Spółki komandytowe

Spółka komandytowa może powstać z przekształcenia każdej spółki osobowej (jawnej, partnerskiej i komandytowo–akcyjnej) oraz spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej). Dopuszczalne jest również przekształcenie w spółkę komandytową spółki cywilnej oraz spółdzielni pracy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przygotowujemy i wspieramy proces zakładania spółki komandytowej i wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do tej spółki komandytowej.

Działamy skutecznie

Dążymy do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów dla naszych klientów. Nasze podejście skupia się na skuteczności działań oraz realizacji celów klienta w sposób terminowy i efektywny.

Nasz zespół to 160 ekspertów

Zespół GLC Advisory tworzą adwokaci, radcowie oraz doradcy podatkowi. Część z nich ma podwójne uprawnienia, co pozwala obsługiwać klientów kompleksowo.

Obsługujemy Klientów z wielu branż

Na swoim koncie mamy wiele przeprowadzonych spraw z różnych zakresów dla klientów z wielu branż. Wiemy, że wyzwania prawno-podatkowe w każdej z branż są różne, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Mamy 25 lat doświadczenia

Na przestrzeni lat działalności zdobyliśmy ogromną wiedzę i zaufanie klientów. Od lat skutecznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych.

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Spory korporacyjne

Każdy spór jest dla przedsiębiorcy stratą czasu i środków, dlatego musi zostać jak najszybciej zakończony. Eksperci GLC pomagają ustalić strategię, która pozwoli zażegnać spór najmniejszym kosztem nie tylko finansowym, ale także emocjonalnym.

Każdy spór korporacyjny ma podłoże indywidualne, które bywa mieszanką czynników zarówno osobistych, jak i biznesowych. Rolą prawnika jest nie tylko zaprojektowanie struktury spółki i zależności między wspólnikami tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sporu, lecz również załagodzenie go w możliwie najszybszy i najlepszy sposób. Prowadzenie sporu korporacyjnego nie stanowi celu samego w sobie. Nie może mieć charakteru permanentnego. Niezbędne jest możliwie najszybsze i najsprawniejsze jego zniwelowanie.

Zakres usług

Compliance

Przekształcenia spółek, restrukturyzacje

Spółki kapitałowe i osobowe

Obsługa branży IT / Gamingowej

Podział spółki, łączenia

Co robimy?

  • doradztwo prawne i podatkowe na etapie projektowania działalności, w formie uwzględniającej funkcjonowanie spółki komandytowej;
  • audyt prawny, podatkowy i finansowy prowadzonej działalności pod kątem możliwości przekształcenia w spółkę komandytową;
  • pomoc w rozwiązaniu problemów podatkowych, również tych wynikających z przekształceń w spółkę komandytową;
  • przygotowanie dokumentacji: bilansu, umowy spółki, statutu, dokumentów rejestracyjnych spółki komandytowej; reprezentację wobec urzędu skarbowego.
  • opracowanie dokumentacji zapobiegającej powstawaniu sporów korporacyjnych – umów spółek, umów inwestycyjnych, umów wspólników, wewnętrznych procedur;
  • zaskarżanie uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach w spółkach kapitałowych
  • prowadzenie sporów wynikających z umów pomiędzy wspólnikami albo akcjonariuszami: o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki, o roszczenia związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.oalbo spółki akcyjnej, o roszczenia przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji, o pozbawienie akcjonariusza prawa głosu, pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów a spółką wynikające z naruszenia zakazu konkurencji;
  • prowadzenie sporów korporacyjnych także pomiędzy wspólnikami spółek osobowych;
  • doradztwo prawne obejmujące strategię długoterminowej obrony przed próbami nadużywania praw korporacyjnych.

Zapytaj o nasze usługi

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!