Audyt finansowy

Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, że audyt finansowy przedsiębiorstwa to nie tylko ustawowy obowiązek, któremu trzeba sprostać. To właśnie rezultaty usług audytorskich dostarczają właścicielom przedsiębiorstw i osobom zarządzającym informacje na temat realnej kondycji firmy. Bez regularnej kontroli w tym zakresie rozwój przedsiębiorstwa może być poważnie utrudniony.

Skontaktuj się

Łukasz Zarzycki

Partner Zarządzający (Audyt), Biegły rewident, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny, Executive MBA

Kompleksowe usługi audytorskie

Należy pamiętać, że firma jest oceniana na podstawie osiąganych wyników. To właśnie sprawozdanie finansowe jest główną informacją dla otoczenia biznesowego w jakiej kondycji znajduje się przedsiębiorstwo. Rzetelnie przeprowadzony audyt finansowy firmy jest wiarygodnym źródłem informacji, nie tylko dla innych, ale przede wszystkim dla przedsiębiorcy. Pozwoli na ocenienie kondycji firmy i sporządzenie dalszych planów rozwoju firmy lub wprowadzenie zmian, które poprawią jej sytuacje na rynku.

Rewizja finansowa wykonywana przez biegłych rewidentów z GLC to kompleksowa analiza wykładana klientowi w przejrzysty sposób. Duży nacisk kładziemy nie tylko na poprawność obliczeń i analiz, ale również na przejrzyste, konkretne raportowanie. Od lat zajmujemy się audytem finansowym, co pozwoliło nam poznać największe potrzeby klientów i wypracować działania, które są w stanie im sprostać. Z nami zyskujesz kompletne podsumowanie finansów, które możesz wykorzystać na wiele sposobów. Audyt finansowy przedsiębiorstwa wykonują wykwalifikowani i doświadczeni fachowcy wykorzystujący w pracy nowe technologie w postaci programów finansowych i analitycznych. Konsekwencją tego jest gwarancja, że każdy proces badania sprawozdania finansowego (czyli audyt sprawozdania finansowego) i innych kwestii finansowych w przedsiębiorstwie zostanie przeprowadzony w optymalny sposób.

Mamy 25 lat doświadczenia

Na przestrzeni wielu lat działalności zdobyliśmy ogromną wiedzę i zaufanie klientów. Skutecznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych.

Obsługujemy Klientów z wielu branż

Nasz zespół audytorski posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w różnych sektorach, co pozwala nam zaoferować spersonalizowane podejście do każdego klienta.

Znamy przepisy

Śledzimy dynamicznie zmieniające się przepisy podatkowe i rachunkowe, aby zapewnić naszym klientom pełną zgodność z aktualnymi standardami.

Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia

Korzystamy z najnowszych technologii audytorskich, co umożliwia nam skuteczne przeglądanie i analizowanie danych, gwarantując klientom najwyższą jakość usług.

Masz pytania?

Łukasz Zarzycki, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Nasze usługi obejmują:

 • Księgowość ogólną – kompleksową obsługę księgową, obejmującą ewidencję operacji finansowych, przygotowywanie zestawień finansowych, bilansów oraz rachunkóww zysków i strat. Dzięki temu zawsze będziesz mieć pełną kontrolę nad finansami Twojej spółki.
 • Podatki – nasi doświadczeni księgowi skrupulatnie śledzą zmieniające się przepisy podatkowe, abyś zawsze mógł skorzystać z optymalnych rozwiązań podatkowych. Dbamy o terminowe składanie deklaracji podatkowych i minimalizację obciążeń podatkowych.
 • Raporty finansowe – przygotowujemy klarowne i rzetelne raporty finansowe, które pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Nasze raporty są zgodne z obowiązującymi standardami i dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Audyt księgowy – oferujemy usługi audytorskie, które pomagają w weryfikacji poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dzięki temu masz pewność, że Twoje finanse są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • Doradztwo prawne – nasz zespół ekspercki służy profesjonalnym doradztwem prawnym, pomagając w procesie zawierania umów.

Prowadząc spółkę, doskonale wiesz, że za wszystkie nieścisłości w księgach rachunkowych odpowiada zarząd. Dlatego też warto zdecydować się na outsourcing księgowości i rozpoczęcie współpracy z firmą, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Zakres usług

Due Diligence

Badanie sprawozdania finansowego

Usługi poświadczające i pozostałe usługi biegłego rewidenta

Audyt podatkowy

Audyty śledcze

Wycena przedsiębiorstw oraz aktywów

Audyt prawny (Legal due diligence)

Zapytaj o nasze usługi

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

  Due Diligence

  Podstawowym celem due diligence jest wyczerpująca ocena kondycji firmy. Obejmuje ona wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa. Proces ten polega na gromadzeniu informacji, a następnie na kompleksowym przeanalizowaniu sposobu funkcjonowania danego podmiotu. Procedura due diligence pozwala inwestorowi na weryfikację prawdziwości […]

  Czytaj więcej →

  Badanie sprawozdania finansowego

  Czytelnikami sprawozdań finansowych zwykle są konkretne podmioty – banki, udziałowcy, czy zarząd. Oczekują one rzetelnych informacji o rzeczywistej kondycji finansowej przedsiębiorstwa – bez błędów, czy niedopowiedzeń. Audyt finansowy najbezpieczniej więc powierzyć doświadczonym specjalistom, którzy znają specyfikę branży. Przeprowadzamy badanie sprawozdań finansowych, […]

  Czytaj więcej →

  Usługi poświadczające i pozostałe usługi biegłego rewidenta

  Ze wsparcia biegłego rewidenta w niniejszym zakresie zwykle korzystają Klienci, którym zależy na obiektywnym i w pełni niezależnym poświadczeniu wiarygodności informacji o konkretnych działaniach, produktach lub usługach. Metodologię prowadzenia innych usług poświadczających w konkretnym podmiocie specjaliści GLC każdorazowo […]

  Czytaj więcej →

  Audyt podatkowy

  Pomimo że audyt podatkowy jest niezwykle istotnym zagadnieniem, przeprowadzany jest on bardzo często w związku z dokonywanymi zmianami w przedsiębiorstwie. Jako przykład można podać postępowanie restrukturyzacyjne, wszelkiego rodzaju fuzje, połączenia, podziały, jak również zmiany osobowe, […]

  Czytaj więcej →

  Audyty śledcze

  Przeprowadzenie audytu śledczego służy eliminacji nielegalnych procederów, które mogą mieć miejsce w organizacji. Pozwala wykryć m.in. oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy oraz szereg innych niezgodności, które mogą zaburzyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa i wpłynąć negatywnie na jego […]

  Czytaj więcej →

  Wycena przedsiębiorstw oraz aktywów

  Wycena przedsiębiorstw i aktywów zwykle ma miejsce w związku z procesem sprzedaży, przekształceń, a także optymalizacji podatkowych. Zespół ekspertów GLC wspiera Klientów na każdym etapie funkcjonowania spółki. Mamy bogate doświadczenie zarówno w weryfikacji rzeczywistej wartości firmy metodą […]

  Czytaj więcej →

  Audyt prawny (Legal due diligence)

  Audyt prawny jest zalecanym, a niekiedy wręcz niezbędnym instrumentem w przypadku planowanego przejęcia, połączenia lub przekształcenia spółki. Zwykle jest także niezbędny w razie zmiany struktury udziałowej, znacznych zmian lub rozszerzania zakresu działalności. Pozwala […]

  Czytaj więcej →

  Pozostałe usługi

  Ekspertów GLC wyróżnia umiejętność łączenia faktów i tworzenia związków przyczynowo-skutkowych. Te kompetencje są niezbędne dla rzetelnego przeprowadzenia audytu finansowego oraz wszelkich usług z nim związanych.

  Czytaj więcej →