Stała obsługa techniczna i merytoryczna przedsiębiorców

enova365 ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej w czterech zasadniczych obszarach. Należą do nich: księgowość, kadry i płace, handel oraz CRM.

System pomaga firmie w prowadzeniu pełnej księgowości, jak i księgowości opartej na Księdze Przychodów i Rozchodów. Obsługuje mechanizm split payment oraz pozwala na generowanie i wysyłkę wszystkich struktur JPK. Ponadto system wspiera firmę w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w tym umożliwia pracownikom samodzielne składanie wniosków oraz przypomina o zbliżających się badaniach okresowych czy szkoleniach BHP.

System enova365 wspiera także działalność w zakresie zarządzania towarami i cenami, a także pozwala na generowanie raportów opartych na historii kontaktów z konkretnym kontrahentem.

Co robimy?

 • przeprowadzamy rzetelną analizę przedwdrożeniową,
 • instalujemy oraz konfigurujemy system enova365,
 • dbamy o pełną integrację systemów informatycznych Klienta z enova365,
 • zapewniamy sprawny i bezpieczny transfer danych Klienta do nowego systemu,
 • konfigurujemy odpowiednie aplikacje zgodnie z wynikami analizy przedwdrożeniowej i potrzebami biznesowymi Klienta,
 • dostosowujemy system do specyfiki branży i firmy Klienta,
 • na życzenie prowadzimy bieżący serwis systemu, instalujemy nowe wersje, przeprowadzamy aktualizacje itp.

Nasi eksperci w tej dziedzinie

Aleksander Wojtasiewicz

Partner (IT), Project Manager

Michał Jednaki

Partner (IT), Project Manager

Zespół GLC IT wyróżnia się bogatym doświadczeniem we wdrażaniu enova365 – w tym głównych modułów związanych z handlem, księgowością oraz kadrami i płacami.

Poza samym wdrożeniem zapewniamy również przygotowywanie dowolnych zestawień, analiz i raportów oraz tworzenie dodatków i rozszerzeń.

Dlaczego GLC?

 • dbałość o przeprowadzenie wdrożenia bez zakłócania pracy przedsiębiorstwa,
 • rekomendacje optymalnych dla firmy funkcji programu,
 • opcja stałej, indywidualnej opieki serwisowej,
 • pomoc konsultantów w zakresie obsługi, doboru modułów i rozbudowy systemu.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w każdym obszarze prowadzenia biznesu - oferujemy wiele specjalistycznych usług pod jednym dachem

Skontaktuj się z nami