Badanie sprawozdania finansowego

Czytelnikami sprawozdań finansowych zwykle są konkretne podmioty – banki, udziałowcy, czy zarząd. Oczekują one rzetelnych informacji o rzeczywistej kondycji finansowej przedsiębiorstwa – bez błędów, czy niedopowiedzeń.

Audyt finansowy i badanie sprawozdania finansowego najbezpieczniej więc powierzyć doświadczonym specjalistom, którzy znają specyfikę branży.

Przeprowadzamy badanie sprawozdań finansowych, korzystając z eksperckiej wiedzy zespołu audytorskiego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu dostosowujemy plan oraz strategię do specyfikacji branży przedsiębiorstwa.

Co robimy

 • przeprowadzamy badanie bilansu na każdym z etapów – od etapu wstępnego, aż po końcowe procedury badania,
 • badamy roczne i półroczne sprawozdania finansowe, a także skonsolidowane sprawozdania finansowe,
 • potwierdzamy prawidłowość pakietów konsolidacyjnych
 • wykorzystujemy sprawdzone metody badania, które uzupełniamy unikalnymi doświadczeniami naszych audytorów i biegłych rewidentów,
 • przygotowujemy logiczne i skondensowane raporty w zrozumiałej dla klienta formie – zawierają one wyniki audytu w zakresie m.in. rzetelności ksiąg rachunkowych oraz wskaźniki ekonomiczne, dzięki którym można rzetelnie ocenić sytuację finansową podmiotu.

Nasi eksperci w tej dziedzinie

Łukasz Zarzycki

head of audit, partner zarządzający, biegły rewident, doradca podatkowy, executive MBA

Badanie sprawozdania finansowego – czyli audyt finansowy – to usługa wyjątkowej rangi, o niebagatelnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Liczy się tu przede wszystkim specjalistyczna wiedza i skrupulatność.

Łukasz ZarzyckiPartner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Audyt sprawozdania finansowego – zakres usług

Wszystkie usługi świadczone w ramach audytu finansowego przeprowadzają biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem – zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. W celu spełniania standardów opracowaliśmy specjalną metodologię, dzięki której jesteśmy w stanie uzyskać pewność, że znaczące nieprawidłowości nie występują. Ponadto dbamy o to, aby wszelkie ryzyko, które będzie się wiązać z danym badaniem, było zminimalizowane do możliwie najniższego poziomu. Wieloletnie doświadczenie i wypracowane metody pozwalają nam zadbać o bezpieczeństwo naszych klientów.

Dla zapewnienia wysokiego standardu usług gwarantujemy kompletność oraz prawidłowość wyceny, a dodatkowo możemy wykonać prezentacje wyjaśniające wszystkie najważniejsze zagadnienia z poszczególnych obszarów finansowych. Wśród oferowanych przez nas usług znajdują się m.in.:

 • wydawanie i przedstawianie opinii dotyczących sprawozdań finansowych,
 • analizowanie wybranych fragmentów opracowanych sprawozdań,
 • badanie pakietów konsolidacyjnych,
 • dbanie o to, aby wszystkie przeglądy oraz sprawozdania były zgodne ze standardami międzynarodowymi oraz polskimi.

Badanie sprawozdania finansowego firmy – postaw na profesjonalizm

Nasi specjaliści posiadają odpowiednie kompetencje, aby oceniać przeglądy oraz sprawozdania finansowe pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi standardami. Obszerna wiedza, duże doświadczenie i skrupulatność to gwarancja zadowalających efektów audytu. W zależności od potrzeb oraz wybranego obszaru sprawozdania finansowego jesteśmy w stanie sprawdzić zgodność pod kątem zarówno standardów obowiązujących w Polsce, jak i standardów międzynarodowych uznawanych na całym świecie. Ponieważ zadowolenie klientów jest naszym priorytetem, zawsze staramy się indywidualnie podchodzić do potrzeb i oczekiwań.

Dlaczego GLC?

 • wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych,
 • sprawozdania finansowe spółek przejmujących,
 • roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy,
 • obligatoryjne badanie sprawozdania finansowego,
 • stały kontakt i dbałość o ciągłość komunikacji pomiędzy audytorem a klientem,
 • wsparcie ekspertów na skalę krajową, dysponujących unikalną wiedzą na temat audytu sprawozdania finansowego,
 • znajomość specyfiki wielu branż,
 • partnerska atmosfera współpracy.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w każdym obszarze prowadzenia biznesu - oferujemy wiele specjalistycznych usług pod jednym dachem

Skontaktuj się z nami