audyty i sprawozdania

Amortyzacja podatkowa i księgowa środków trwałych. Stawki i metody amortyzacji środków trwałych.

Często, podczas wykonywania przez nas zleceń, pojawia się problem dotyczący nieprawidłowych stawek i metod amortyzacji podatkowej. Jest to spowodowane próbą uzgodnienia przez księgowych odpisów umorzeniowych, dokonywanych na podstawie przepisów podatkowych i bilansowych. W idealnej sytuacji, ich wartość jest ze sobą zgodna, jednak nie można  zapomnieć, że Ustawa o Rachunkowości (UoR) i Ustawy o podatku dochodowym...
Read More

Jakie obszary obejmuje badanie sprawozdania finansowego i jak ono przebiega?

Ustawa o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, posługują się pojęciem badanie sprawozdania finansowego lecz w zasadzie, sama czynność rewizji finansowej, która kryje się pod tym pojęciem jest zdecydowanie szersza. Skąd więc ta nazwa? Ostatecznym celem usługi jest zagwarantowanie, że sprawozdanie finansowe jest rzetelne, kompletne i przejrzyste. Badanie obejmuje obszary takie jak: dokumenty organizacyjne oraz podstawy...
Read More

Kiedy szukać biegłego i zawrzeć umowę?

Obowiązek ustawowego przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wiąże się z wieloma wątpliwościami. Naturalnym jest, że przedsiębiorcy mają wiele pytań odnośnie audytu, a także szukają odpowiedniego specjalisty, który wykona dla nich usługę audytorską. Kiedy zawrzeć umowę o badanie sprawozdania finansowego? Umowa o badanie sprawozdania finansowego powinna być zawarta w terminie umożliwiającym biegłemu rewidentowi, wzięcie udziału w inwentaryzacji...
Read More

Podcast: Badanie sprawozdania finansowego

Termin złożenia sprawozdania finansowego upływa niebawem. Dzisiaj o badaniu takiego sprawozdania Katarzyna Plucik rozmawia ze specjalistą od prawa bilansowego, Adrianem Pękalskim, menadżerem działu #audytGLC. Zaczynają ciekawie, bo od pytania, czy biegłego rewidenta należy się bać? Odpowiedź #tozależy, a od czego? Dowiecie się z rozmowy naszych ekspertów. Czytelnikami sprawozdań finansowych zwykle są konkretne podmioty – banki,...
Read More

Kto ma obowiązek wykonać badanie sprawozdania finansowego?

Zbadać sprawozdanie finansowe może każdy, jednak są jednostki, które muszą to zrobić, co wynika z art. 64 UoR. Naszych klientów najczęściej dotyczą  art. 64 ust 1 pkt 3 i r. oraz ust. 4, zgodnie z którym badaniu podlegają roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe, jednostek kontynuujących działalność: spółek przejmujących i nowopowstałych za rok obrotowy, w...
Read More

Czym jest badanie sprawozdania finansowego?

Często zwracają się do nas klienci, którzy chcieliby przeprowadzić „badanie bilansu” lub „audyt przedsiębiorstwa”, mając na myśli badanie sprawozdania finansowego. Pojęcia te wbrew pozorom nie są tożsame i używając języka rachunkowości i nie można stosować ich zamiennie. Audyt finansowy, jest usługą polegającą na sprawdzeniu funkcjonowania przedsiębiorstwa tylko w zakresie określonym w umowie lub zleceniu. Audyt...
Read More

Rola biegłego rewidenta

Biegły rewident jest nie tylko wolnym zawodem ale także zawodem zaufania publicznego. Osoba wykonująca zawód biegłego rewidenta musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz  nieposzlakowaną opinię. Kim jest biegły rewident? Zawód biegłego rewidenta jest zawodem prestiżowym, a osoby chcące go wykonywać, muszą zdać kilkanaście państwowych egzaminów oraz odbyć 2 letni staż. Audytor finansowy wydaje opinie co...
Read More

Badanie sprawozdania finansowego 2021

Badanie sprawozdania finansowego – czyli audyt finansowy – to usługa wyjątkowej rangi, o niebagatelnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Liczy się tu przede wszystkim specjalistyczna wiedza i skrupulatność. Kto jest zobowiązany do wykonania badania sprawozdania finansowego? Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości – badaniu podlegają  roczne sprawozdania finansowe jednostkowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych podmiotów kontynuujących działalność:...
Read More

Cele i funkcje wyceny przedsiębiorstwa

Żaden ujednolicony akt prawny nie reguluje obecnie zasad dokonania wyceny przedsiębiorstwa. Ustawa o rachunkowości określa jedynie zasady aktywów i pasywów, do których należy m.in. kapitał własny przedsiębiorstwa. Kodeks spółek handlowych reguluje natomiast wytyczne w zakresie wyceny akcji oraz udziałów umarzanych lub w przypadku przeprowadzania procesów transformacyjnych firmy. Na czym więc polega wycena przedsiębiorstwa? Jakie są...
Read More

Audyt finansowy – cel badania sprawozdania finansowego

Audyt finansowy to obiektywna ocena analizy dokumentacji i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pewne firmy i instytucje są zobowiązane do jego regularnego wykonywania, inne natomiast decydują się na ten krok dobrowolnie – ze względu na to, co mogą zyskać. Jaki cel przyświeca audytorowi, który go przeprowadza, i jakie korzyści odczuje przedsiębiorca w praktyce? Odpowiadamy. Główne cele audytu...
Read More
1 2 3