Audyt finansowy – cel badania sprawozdania finansowego

Audyt finansowy to obiektywna ocena analizy dokumentacji i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pewne firmy i instytucje są zobowiązane do jego regularnego wykonywania, inne natomiast decydują się na ten krok dobrowolnie – ze względu na to, co mogą zyskać. Jaki cel przyświeca audytorowi, który go przeprowadza, i jakie korzyści odczuje przedsiębiorca w praktyce? Odpowiadamy.

Główne cele audytu finansowego

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, audyt ma na celu rozłożenie na czynniki pierwsze finansów firmy uwiecznionych w sprawozdaniach i systemach finansowych. Obejmuje również sprawdzenie procesów kontrolnych, a także zasad i procedur, które służą chociażby do zabezpieczenia integralności danych.

Do najważniejszych celów, które biegły rewident chce osiągnąć podczas przeprowadzania kontroli, możemy zaliczyć:

 • potwierdzenie autentyczności i ważności transakcji firmowych,
 • poprawienie efektywności działania przedsiębiorstwa,
 • udoskonalenie procesów kontrolnych,
 • zbadanie dokumentów finansowych pod kątem poprawności,
 • przeanalizowanie wartości firmowych aktywów i pasywów.

Wtórne cele badania sprawozdania finansowego

Do tych dodatkowych (ale wcale nie mniej ważnych) celów, którym ma służyć przeprowadzenie audytu księgowego, można zaliczyć m.in. znajdowanie błędów w obiegu dokumentów i w regulowaniu należności względem instytucji, takich jak chociażby Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli audytor znajdzie taki błąd, zasugeruje nam sposób na jego naprawienie w sposób jak najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa i jak najmniej obciążający jego budżet.
Wtórnym celem badania sprawozdania finansowego jest także ochrona przedsiębiorcy przed ewentualnym sabotażem działania firmy lub wręcz oszustwem, które może nas wiele kosztować. W ramach audytu możemy się też spodziewać dokonania wyceny przedsiębiorstwa, a dokładnie jego akcji na wypadek konieczności ich zabezpieczenia, wystąpienia sporu czy też chęci ich sprzedaży.
W odróżnieniu od audytu operacyjnego ten finansowy ma charakter atestacyjny. Co to oznacza w praktyce? Że jego jedyną intencją jest potwierdzenie pewnego stanu rzeczy – tego przedstawionego w oficjalnych dokumentach. Wszystkie te wymienione powyżej cele stanowią więc tylko drogę do tego, by poświadczyć, czy przygotowane sprawozdanie finansowe jest wiarygodne, czy też nie.

Korzyści audytu finansowego dla przedsiębiorcy

Choć przeprowadzanie audytu finansowego nie zawsze jest obligatoryjne i nałożone odgórnie przez prawo, niesie za sobą szereg korzyści – także dla właścicieli małych i średnich biznesów, którzy decydują się na to z własnej woli. O jakich korzyściach mowa?

Sprawdzenie aktualnego stanu finansowego

Audyt pomoże ocenić, w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo. Tym samym dowiemy się chociażby tego, czy jego kapitał jest na tyle duży, by zainwestować w rozwój, czy też lepiej poszukać zewnętrznego wsparcia finansowego.

Wyłapanie nieprawidłowości

Wystarczy niewielka pomyłka w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym, ZUS-em czy bankiem, by odczuć poważne, niezbyt przyjemne konsekwencje niedopełnienia formalności. Jeśli biegły rewident z Katowic je wykryje, zyskamy czas na wprowadzenie środków zaradczych, zanim drobne nieprawidłowości przekształcą się w poważny i kosztowny problem. Nie każdy przedsiębiorca jest zaznajomiony z zasadami dotyczącymi takich formalności i czasem dopiero wskazówka audytora uświadamia, jakie konsekwencje wiążą się z zaniedbaniem tych kwestii.

Określenie obszarów do poprawy

Nawet jeśli badanie sprawozdania finansowego biura rachunkowego z Katowic nie wykaże żadnych nieprawidłowości, i tak pewnie będzie można coś poprawić w sposobie funkcjonowania firmy. Dzięki obiektywnemu audytorowi dostrzeżemy procesy, które możemy usprawnić, aby efektywniej zarządzać kapitałem czy obiegiem dokumentów. Umożliwi nam to również wytypowanie potencjalnie słabych punktów, które mogłyby zagrozić naszemu przedsiębiorstwu w przyszłości – chyba że zapobiegniemy temu z wyprzedzeniem.

Zapobieganie działaniu na niekorzyść przedsiębiorstwa

Choć oczywiście ufamy swoim współpracownikom, kontrolowanie poprawności ich pracy pomoże nam w ustaleniu, czy sumiennie podchodzą do powierzonych im obowiązków. A jeśli zauważymy jakieś nieprawidłowości, zyskamy szansę ich wyjaśnienia. Dobre wyniki kontroli możemy też wykorzystać do motywowania zespołu do dalszej pracy na takim samym poziomie.

Podwyższenie wiarygodności

Dane zebrane przez audytorów mają za zadanie przedstawić nas jako firmę, która jest wiarygodna i nie ma nic do ukrycia. Taka postawa z pewnością zadziała na naszą korzyść, chociażby w oczach potencjalnych inwestorów czy kontrahentów.
Wykonanie audytu finansowego samodzielnie albo przy pomocy pracowników wewnętrznych może się okazać nie do końca trafionym pomysłem. Jedną z jego najistotniejszych zalet jest bowiem obiektywność, a tę najłatwiej zyskać, wybierając do przeprowadzenia kontroli zespół zewnętrznych specjalistów, na przykład z biura rachunkowego w Warszawie. Brak żadnych związków z firmą zaowocuje rzetelnym, bezstronnym raportem, a wysokie kwalifikacje audytorów być może przyczynią się do zaproponowania zmian, na które wcześniej nie wpadliśmy. Nowa perspektywa pomoże nam zwiększyć efektywność działania, a w długiej perspektywie – również zyski.

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  Amortyzacja podatkowa i księgowa środków trwałych. Stawki i metody amortyzacji środków trwałych.

  Często, podczas wykonywania przez nas zleceń, pojawia się problem dotyczący nieprawidłowych stawek i metod amortyzacji podatkowej. Jest to spowodowane próbą...

  Jakie obszary obejmuje badanie sprawozdania finansowego i jak ono przebiega?

  Ustawa o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, posługują się pojęciem badanie sprawozdania finansowego lecz w zasadzie, sama czynność rewizji finansowej,...

  Kiedy szukać biegłego i zawrzeć umowę?

  Obowiązek ustawowego przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wiąże się z wieloma wątpliwościami. Naturalnym jest, że przedsiębiorcy mają wiele pytań odnośnie audytu,...