+48 32 479 10 50

13 sierpnia 2021

Nowy Polski Ład – Zwiększenie progu podatkowego do 120 000

Próg podatkowy nie był zmieniany od kilkunastu lat, według przedstawionego projektu Polski Ład, drugi próg podatkowy zostanie podniesiony do 120 tyś.
W roku ubiegłym, w ramach skali podatkowej uległa zmianie pierwsza, niższa stawka podatku. Dla dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2020 roku wyniosła bowiem 17% wobec 18% w latach wcześniejszych.

Zwiększenie progu podatkowego do 120 tyś.

Jedną z zapowiadanych przez Polski Ład zmian jest natomiast podwyższenie progu podatkowego dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, drugi próg podatkowy miałby wzrosnąć z 85.528 zł do 120.000 zł.

Co oznacza to dla podatników?

Dotychczasowa stawka podatku w wysokości 32% utrzymuje się na poziomie 85.528 zł od 2009 r. Przeprowadzonym w 2016 i 2017 r. zmianom w zakresie wzrostu kwoty wolnej od podatku nie towarzyszyły zmiany polegające na podwyższeniu progu dochodów, o którym mowa w skali podatkowej. Obecnie, osiągając dochód nie wyższy niż 85.528 zł, należy odprowadzić 17% podatku. Wszystko powyżej tegoż limitu opodatkowane jest stawką 32%. Po wejściu w życie ustawy stawka 32% PIT, miałaby zastosowanie wyłącznie do nadwyżki dochodu nad kwotę 120.000 zł.
Dla przykładu, osoby zarabiające rocznie 120.000,00 zł uzyskają w ten sposób realną korzyść na poziomie 5170,00 zł w skali roku.
W projekcie nie przewidziano zmiany liczby progów podatkowych. O ile formalnie istnieją tylko dwa, to jako trzeci próg można potraktować daninę solidarnościową – dodatkowy podatek w wysokości 4% od nadwyżki nad 1 mln zł rocznego dochodu.

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

13 sierpnia 2021 : Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/code-one/domains/glc.pl/public_html/wp-content/themes/ts/single.php on line 50 Maciej Szkutnik

Zobacz więcej
Wróć do bloga