+48 32 479 10 50

11 sierpnia 2021

Nowy Polski Ład – składka zdrowotna

Zaprezentowane zmiany odnośnie składki zdrowotnej wzbudzają najwięcej kontrowersji. Według uzasadnień Ministra Finansów, pracownicy i przedsiębiorcy zapłacą ją w wysokości 9% dochodu. Natomiast wprowadzone zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, ma spowodować, że mniej korzystne stanie się wypychanie pracowników na umowę o dzieło lub zlecenie. Czy faktycznie to się zmieni?

Aktualna składka zdrowotna

Obecnie, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. W myśl art. 27 b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) składka ta podlega odliczeniu od podatku w 7,75% podstawy wymiaru.
Stan ten dotyczy zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i również tych będących pracownikami.

Polski Ład – zmiany w składce zdrowotnej

Nowy ład, co prawda nie wprowadza zmian w zakresie samej stawki podatku – ta pozostanie na niezmienionym poziomie 9% podstawy. Na mocy nowych rozwiązań podatnicy nie będą mogli, jak dotychczas, odliczać 7,75% podstawy jej wymiaru od kwoty naliczonego podatku.

Jak wygląda sytuacja w przypadku działalności gospodarczej?

Kolejnym nowym rozwiązaniem jest fakt, iż u osób prowadzących działalność gospodarczą podstawą wymiaru będą rzeczywiste dochody – podstawa wymiaru nie będzie więc już stała, zryczałtowana, jak dotąd w wysokości 382 zł.
Po wprowadzonych zmianach przedsiębiorcy zapłacą 9 procent swojego rzeczywistego dochodu i to bez możliwości wspomnianego wyżej odliczenia składki od podatku. Będzie to znacząca zmiana dla osób prowadzących chociażby jednoosobową działalność gospodarczą, jak również wspólników spółek osobowych.

Jak to wygląda w przypadku pozostałych przedsiębiorców?

Składka, w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych według zasad ogólnych, będzie obliczana od dochodu i wyniesie 9 procent. Dodatkowo podstawa obliczenia składki nie będzie mogła być niższa niż najniższe wynagrodzenie. Natomiast w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu składka zdrowotna będzie wynosić jedną trzecią stawki ryczałtu.
Rzeczywisty dochód będzie podstawą wymiaru składki dla przedsiębiorców opłacających:

  • podatek dochodowy według skali podatkowej,
  • podatek liniowy, czyli 19 proc. PIT,
  • podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ustawy PIT).

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

11 sierpnia 2021 : Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/code-one/domains/glc.pl/public_html/wp-content/themes/ts/single.php on line 50 Karolina Furczyk

Zobacz więcej
Wróć do bloga