audyt

Badanie sprawozdania finansowego 2023 – najczęściej zadawane pytania

Kiedy jest najlepiej podpisać umowę z biegłym, kto podlega ustawowemu badaniu sprawozdania, dla kogo ważna jest opinia z badania, co zrobić z błędami i brakami jakie wynikają w badaniu i wiele innych. Zapraszam do zapoznania się zestawieniem NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ na temat BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
Read More

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe

Klienci często zadają pytanie kto dokonuje zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jest to niewątpliwie jedna z najczęstszych wątpliwości podczas sporządzania sprawozdania finansowego. Odpowiedź na to pytanie zawarte jest bezpośrednio w ustawie o rachunkowości (dalej: UoR)  w art. 53 ust. 1, mówiący o tym, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6...
Read More

Rozliczenie międzyokresowe kosztów i przychodów

Czym są rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów? Czym różnią się rozliczenia czynne od rozliczeń biernych? W jakich aktach prawnych można znaleźć informacje na temat rozliczeń międzyokresowych? Jaki związek z rozliczeniami międzyokresowymi mają zasady rachunkowości? Na te oraz inne, związane z tym tematem pytania postarano się odpowiedzieć w niniejszym artykule. 1. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE W ŚWIETLE ZASAD RACHUNKOWOŚCI W POLSKIM SYSTEMIE...
Read More

Kiedy zlecić wycenę przedsiębiorstwa?

Określenie wartości przedsiębiorstwa jest  proste tylko wtedy, gdy jednostka jest notowana na giełdzie. W tym wypadku to wolny rynek wyznacza jej wartość w wyniku gry popytu i podaży na akcje. Określenie wartości przedsiębiorstwa nienotowanego jest bardziej skomplikowane, a informacja aktualnej wartości przedsiębiorstwa może być bardzo istotna dla jego właściciela. Kiedy jednak znajomość tej wartości jest...
Read More