Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Oddelegowanie pracownika do innego kraju wiąże się z pewnymi wątpliwościami w kwestii podatkowej. Warto mieć jednak świadomość, że większość z nich wyjaśniają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzisiaj wyjaśniamy, czym one są, czemu służą i jakie metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu są obecnie najpowszechniej stosowane.

Dla kogo podpisywane są umowy zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu?

Zasadniczo każdy polski rezydent podatkowy jest zobowiązany rozliczać się z polskim fiskusem w przypadku wszelkich dochodów bez względu na miejsce, w którym je osiągnął. Podatki w Polsce płaci również osoba niebędąca rezydentem kraju, jednak uzyskująca w nim dochód. Podobne przepisy działają w większości krajów świata. Oznacza to, że pracownik oddelegowany za granicę automatycznie podlega podwójnemu opodatkowaniu. Rozwiązaniem tego problemu jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Masz pytania?

dr Bartosz Kubista, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Oddelegowanie pracownika do innego kraju wiąże się z pewnymi wątpliwościami w kwestii podatkowej. Warto mieć jednak świadomość, że większość z nich wyjaśniają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzisiaj wyjaśniamy, czym one są, czemu służą i jakie metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu są obecnie najpowszechniej stosowane.

Dla kogo podpisywane są umowy zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu?

Zasadniczo każdy polski rezydent podatkowy jest zobowiązany rozliczać się z polskim fiskusem w przypadku wszelkich dochodów bez względu na miejsce, w którym je osiągnął. Podatki w Polsce płaci również osoba niebędąca rezydentem kraju, jednak uzyskująca w nim dochód. Podobne przepisy działają w większości krajów świata. Oznacza to, że pracownik oddelegowany za granicę automatycznie podlega podwójnemu opodatkowaniu. Rozwiązaniem tego problemu jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Co to jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to porozumienie pomiędzy dwoma państwami, mające na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów zarabianych w jednym kraju przez rezydenta drugiego z nich.

Podwójne opodatkowanie to sytuacja, w której podatnik musi zapłacić podatek od tego samego dochodu w dwóch różnych jurysdykcjach. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają na celu zapobieganie takim sytuacjom, ustanawiając konkretne zasady dotyczące opodatkowania różnych rodzajów dochodów.

Umowy te mogą obejmować różne dochody, takie jak te uzyskiwane z pracy, ale też dochody z działalności gospodarczej, z nieruchomości, z dywidend czy też z odsetek i opłat licencyjnych. Pisemne porozumienia określają, które państwo ma prawo do opodatkowania danego rodzaju dochodów lub też jakie odliczenia mogą być stosowane w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Unikanie podwójnego opodatkowania – stosowane rozwiązania

Przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania określają umowy pomiędzy poszczególnymi krajami. Każda umowa jest nieco inna, jednak niemal każdą można też uznać za wariant jednej z 2 metod:

 • metoda wyłączenia z progresją,
 • metoda proporcjonalnego odliczenia

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód uzyskany za granicą jest zwolniony z opodatkowania w kraju rezydencji podatnika, jednak bierze się go pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów podatnika.

Tym samym choć dochód uzyskany za granicą jest wyłączony z opodatkowania, wpływa na stawkę progresywną stosowaną do innych dochodów podatnika, potencjalnie podnosząc je do wyższego progu podatkowego. Stąd nazwa „wyłączenie z progresją”.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

W przypadku metody proporcjonalnego odliczenia dochód w zasadzie zostaje opodatkowany w obu krajach, jednak podatek zapłacony za granicą jest uwzględniany przy obliczaniu podatku w kraju rezydencji podatnika.

Precyzując, metoda proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że w kraju rezydencji podatnika oblicza się podatek od całości dochodów, a następnie odlicza się od niego kwotę podatku zapłaconego za granicą, jednak nie więcej niż proporcjonalnie do dochodów uzyskanych za granicą. Choć proporcjonalne odliczanie jest częstą praktyką, w rzeczywistości dla podatnika jest to rozwiązanie wyraźnie mniej korzystne niż zastosowanie metody wyłączenia z progresją.

Jak widać, kwestia potencjalnego podwójnego opodatkowania daje się łatwo rozwiązać poprzez podpisywanie przez państwa umów o jego unikaniu. Kwestia ta jest ważna zwłaszcza z perspektywy pracodawców, jak i samych pracowników oddelegowywanych do pracy poza Polską.

Wyślij prośbę o kontakt

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

  Powiązane wpisy

  dokumentacja cen transferowych 2024

  Dokumentacja cen transferowych – krok po kroku

  Dokumentacja cen transferowych w 2024 roku opiera się na ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Finansów. W gąszczu zawiłych przepisów łatwo się...

  Czym jest i ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku?

  Kwota wolna od podatku jest pojęciem obowiązującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wolna od podatku...

  50% koszty uzyskania przychodów – co trzeba wiedzieć w 2024 roku?

  Prawo podatkowe w wielu obszarach bywa skomplikowane, zarówno ze względu na złożoność zapisów, jak i przez nieustannie zachodzące w nim...