50% koszty uzyskania przychodów – co trzeba wiedzieć w 2024 roku?

Prawo podatkowe w wielu obszarach bywa skomplikowane, zarówno ze względu na złożoność zapisów, jak i przez nieustannie zachodzące w nim zmiany. Doskonałym tego przykładem są regulacje kwestii 50% KUP, czyli możliwości odliczenia od przychodu 50% kosztów ich uzyskania. W poniższym artykule przedstawiamy aktualną sytuację.

50% KUP – co to jest i komu przysługuje?

Koszty uzyskania przychodu to kwota odejmowana od uzyskanego przychodu w celu pomniejszenia podstawy opodatkowania. Skąd w ogóle pomysł wprowadzenia takiego rozwiązania? Otóż założenie jest takie, że wykonawca dzieła ponosi koszty zarówno w postaci inwestycji w materiały, jak i poświęcania własnego czasu. Tym samym dla uzyskania bardziej wiarygodnej wartości rzeczywistego zysku umożliwia się odliczenie kosztów od przychodów, co prowadzi do obniżenia tych ostatnich, a w konsekwencji również niższego podatku dochodowego do odprowadzenia.

Prawo do przeprowadzenia opisanego powyżej zabiegu przysługuje podmiotom przekazującym prawa autorskie do wytworzonych przez siebie dzieł. Warto przy tym podkreślić, że ustawa jasno określa, jakie wytwory uznaje się za dzieła i w jakich zawodach istnieje możliwość skorzystania z 50% KUP. Co istotne, lista jest zamknięta, zatem odliczenie kosztów można zastosować wyłącznie do przychodów wymienionych w katalogu. Znajdują się w nim między innymi: działalność publicystyczna i dziennikarska, dzieła architektoniczne, sztuka aktorska i estradowa, działalność badawczo-rozwojowa, tworzenie programów komputerowych i wiele więcej. Pełne zestawienie znaleźć można w art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy PIT.

Masz pytania?

dr Bartosz Kubista, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład

Pewne zmiany w zakresie odliczania 50% KUP wprowadził Polski Ład, czyli kompleksowe rozwiązania w zakresie podatków wdrożone w 2022 roku. Jedną ze zmian wprowadzonych przez Polski Ład było podwyższenie progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł. W ten sposób wzrosła maksymalna możliwa do uzyskania kwota odliczenia z tytułu 50% KUP.

W kontekście Polskiego Ładu warto też wspomnieć o generalnie niekorzystnych finansowo zmianach, jakie wraz z nim wprowadzono. Zważając na ewidentne straty ponoszone przez większość podmiotów objętych wprowadzonymi zmianami, dodatkowa oszczędność w postaci odliczenia 50% KUP wydaje się szczególnie atrakcyjną opcją.

Wyodrębnione honorarium i przekazanie praw autorskich

Odliczenie 50% KUP można zastosować wobec dzieła przekazanego na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie, ale też umowy o pracę. Szczególnie w tym ostatnim przypadku pojawiają się pewne wątpliwości prawne, które warto wyjaśnić. Przede wszystkim, aby odliczenie było możliwe, spełnione muszą być 2 kwestie formalne:

 • wyodrębnienie honorarium za przekazanie praw autorskich,
 • udokumentowanie przekazania dzieła.

Wyodrębnienie honorarium

Niejednokrotnie obie powyższe kwestie budzą wiele wątpliwości, głównie w zakresie technicznym. Jak określić wysokość honorarium wyodrębnionego z umowy stanowiącej podstawę rozliczeń za wykonywanie obowiązków zawodowych przez pracownika? Istnieje kilka opcji:

 • obliczenie liczby godzin przeznaczonych na wykonanie dzieła,
 • odliczenie określonego procentu od ogólnego wynagrodzenia,
 • ustalenie stałej kwoty honorarium.

Jak udokumentować przekazanie dzieła

Zasadniczo przekazanie dzieła przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę nie wymaga udokumentowania. Przekazanie staje się faktem na zasadzie cessio legis, czyli w wyniku utrwalenia dzieła i jego przyjęcia. Jednak ustawa określająca zasady odliczania 50% KUP nakazuje udokumentowanie przekazania. Warto zatem podpisać dokument licencyjny lub oświadczenie o przekazaniu praw autorskich.

Odliczenie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% to korzyść, z której może skorzystać każdy, kto przekazuje prawa autorskie. Powyższe informacje dotyczące przepisów określających zasady korzystania z tego rozwiązania pozwolą Ci zaoszczędzić dodatkowe środki.

Wyślij prośbę o kontakt

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

  Powiązane wpisy

  dokumentacja cen transferowych 2024

  Dokumentacja cen transferowych – krok po kroku

  Dokumentacja cen transferowych w 2024 roku opiera się na ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Finansów. W gąszczu zawiłych przepisów łatwo się...

  Czym jest i ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku?

  Kwota wolna od podatku jest pojęciem obowiązującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wolna od podatku...

  Likwidacja spółki z o.o. – od czego zacząć?

  Rozwiązanie spółki z o.o., czyli jej likwidacja, możliwe jest w kilku przypadkach. Poniżej przedstawiamy podstawy likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością....