Zerowy PIT do 26 roku życia

Od kilku lat młodzi pracownicy mają możliwość skorzystania z ulgi w postaci zerowego PIT-u. Warto przyjrzeć się nieco bliżej temu rozwiązaniu. Poniżej wskazujemy, na czym ono konkretnie polega i kto może z niego skorzystać. Omawiamy także warunki przyznania ulgi i obowiązujące ograniczenia.

Na czym polega ulga dla młodych

Ulga dla młodych to wprowadzone w sierpniu 2019 roku rozwiązanie podatkowe, zwalniające osoby, które nie ukończyły 26. roku życia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego. Efektem jest zwiększenie wysokości zarobków netto młodych osób wchodzących właśnie na rynek pracy.

Trzeba przy tym pamiętać, że ulga dotyczy wyłącznie podatku dochodowego. Osoby kwalifikujące się do zerowego PIT-u wciąż są zobowiązane do zapłaty składek ZUS oraz składki zdrowotnej.

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Cel wprowadzenia ulgi dla młodych

Zerowy PIT dla młodych to koncepcja mająca na celu poprawę sytuacji ekonomicznej młodych ludzi oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Zwolnienie z podatku ma również zachęcać do pracy osoby w młodym wieku, wśród których bezrobocie w Polsce jest aktualnie relatywnie wysokie.

Przychody objęte ulgą

Należy pamiętać, że nie wszystkie przychody uzyskiwane przez osoby przed 26. rokiem życia są objęte ulgą dla młodych. Zerowy podatek to benefit, z którego mogą skorzystać pracownicy wykonujący czynności zawodowe w ramach:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenie,
 • praktyk absolwenckich,
 • stażów uczniowskich,
 • zasiłku macierzyńskiego.

Wyłączenia i limity

Ulgą dla młodych nie są objęte przychody uzyskiwane w ramach wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o dzieło. Z zerowego PIT-u nie można skorzystać również w zakresie przychodów uzyskanych w wyniku samozatrudnienia. Niemniej otrzymywanie wynagrodzenia niekwalifikującego się do ulgi nie odbiera prawa do pobierania wynagrodzenia z innego źródła na podstawie umowy, która daje prawo do niepłacenia podatku. Tym samym przykładowo młody przedsiębiorca realizujący praktyki studenckie może skorzystać z ulgi w kwestii przychodów uzyskiwanych z tego drugiego źródła.

Zerowy PIT to rozwiązanie, z którego można skorzystać wobec przychodów rocznych w wysokości maksymalnie 85 528 zł. Limit dotyczy wszystkich przychodów kwalifikujących się do objęcia ulgą, bez względu na liczbę umów podpisanych w ciągu roku. W przypadku przekroczenia limitu podatkiem zostanie objęta wyłącznie nadwyżka. Co istotne, pod uwagę brana jest sumaryczna wysokość wynagrodzeń wpisywanych w umowach, bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu czy innych ulg.

Co zrobić, by skorzystać z ulgi?

Skorzystanie z ulgi dla młodych nie wymaga podejmowania przez pracownika żadnej aktywności. Nie trzeba składać oświadczenia wieku, ani zgłaszać faktu spełniania warunków kwalifikacji do ulgi dla młodych na ręce pracodawcy czy też w jakimkolwiek urzędzie. Ulga jest naliczana automatycznie od pierwszej wypłaty. Innymi słowy, obowiązkiem pracodawcy jest dopilnować, aby wypłacić młodemu pracownikowi odpowiednią kwotę.

Czy trzeba składać PIT?

Osoby objęte ulgą dla młodych są zwolnione z obowiązku rozliczania PIT. Oznacza to, że nie muszą wypełniać dokumentu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dana osoba poza przychodami kwalifikującymi się do ulgi, uzyskuje również przychody nieobjęte ulgą. Dokonanie rozliczenia jest konieczne także w przypadku przekroczenia limitu przychodów w wysokości 85 528 zł.

Ulga dla młodych to istotne wsparcie dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę zawodową lub praktykują od krótkiego czasu. Start na rynku pracy bywa trudny, głównie ze względu na niskie zarobki początkujących pracowników. Stąd też wzrost wartości wynagrodzenia netto może być mocno odczuwalny. Warto przy tym pamiętać o wszelkich warunkach i ograniczeniach w kwestii zerowego PIT-u, które opisaliśmy powyżej.

Wyślij prośbę o kontakt

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

  Powiązane wpisy

  dokumentacja cen transferowych 2024

  Dokumentacja cen transferowych – krok po kroku

  Dokumentacja cen transferowych w 2024 roku opiera się na ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Finansów. W gąszczu zawiłych przepisów łatwo się...

  Czym jest i ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku?

  Kwota wolna od podatku jest pojęciem obowiązującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wolna od podatku...

  Likwidacja spółki z o.o. – od czego zacząć?

  Rozwiązanie spółki z o.o., czyli jej likwidacja, możliwe jest w kilku przypadkach. Poniżej przedstawiamy podstawy likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością....