Podatki w 2023 roku. Co czeka przedsiębiorców w 2023 roku? Podsumowanie najważniejszych zapowiadanych zmian.

Rok 2022 się powoli kończy. Czas pochylić się nad tematem podatków w roku 2023, czyli co w podatkach będzie się działo w przyszłym roku?

Doradcy podatkowy GLC zebrali najważniejsze zapowiadane zmiany. Jedną z takich ważniejszych zmian, które czekają nas w przyszłym roku to pakiet SLIM VAT i temu tematowi poświęcimy troszkę więcej przestrzeni na naszym blogu oraz w kanałach social media. Zachęcamy zapisać się do newslettera, aby być na bieżąco oraz do śledzenia naszego podcastu oraz kanału na YouTube: GLC czynimy biznes łatwiejszym.

Poniżej podsumowanie najważniejszych zagadnień podatkowych na 2023 rok.

Masz pytania?

dr Bartosz Kubista, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Uchylenie ukrytej dywidendy.

Jest to zmiana, którą wprowadza nam Polski ład 3.0, jeżeli ta trójka jest dalej aktualna, bo łatwo jest się pogubić, jeżeli chodzi o numeracje, ale faktycznie mamy ustawę, która wprowadza jedną piękną i prostą zmianę, jaką jest uchylenie ukrytej dywidendy, która tak w zasadzie w ogóle nie wejdzie w życie, bo na początku Polski ład ją wprowadził, ale odroczył do 2023r. Rozwiązania ukrytej dywidendy sprowadzały się do tego, że wypłaty, które były realizowane przez spółki na rzecz swoich podmiotów powiązanych z tytułu np. Opłat za udostępnianie majątku, wartości niematerialnych i prawnych, czy usług, które zostałyby uznane za nieracjonalne, czy takie, które by przedsiębiorca nie kupiłby od podmiotu niepowiązanego. Miały nie stanowić dla podatników kosztu uzyskania przychodów. Podatnicy bardzo często wykorzystywali różnego rodzaju inne świadczenia, żeby właśnie obejść ten problem dotyczący opodatkowania wypłaty dywidendy na rzecz wspólników. Postanowiono z tym powalczyć. Niestety może założenie było słuszne, czy niesłuszne, natomiast wykonanie było naprawdę złe, bo przepisy dotyczące ukrytej dywidendy były strasznie niejasne, dwa, że pozostawiały spore pole do argumentacji, co sprawiało, że dla podatników uważało się za szczególnie niebezpieczne. Zauważono to i na początku zaproponowano odroczenie tego wejścia w życia – tej niekorzystnej zmiany – do 2023r. Liczono, że przez ten rok sytuacja się uspokoi, ugruntuje, natomiast opór społeczny był tak spory, że na szczęście ustawodawca poszedł po rozum do głowy i postanowił Polskim Ładem 3.0 uchylić przepis, który przewidywał ukrytą dywidendę, czy można powiedzieć, że na razie możemy odetchnąć i tej negatywnej zmiany w naszym polskim prawie podatkowym nie będzie – no nie zdążyła nawet wejść w życie, a została już uchylona.

Podatek od przerzuconych dochodów.

Podatek ten sprowadzony został nagle, natomiast zmiany w 2023r. dotyczą dopracowania pewnych pojęć. Przede wszystkim jedna zmiana nastąpiła, że dotyczy to przede wszystkim spółek, które przerzucają dochód na spółki poza terytorium RP. Natomiast takiego zapisu wcześniej nie było. W związku z tym nastąpiły wątpliwości, czy przerzucenie dochodów do spółek, które są opodatkowane 9%, to czy też ta regulacja będzie miała miejsce. Oczywiście nie był to zamiar ustawodawcy – tak myślimy. W związku z tym doprecyzował ten zapis, natomiast służy tylko i wyłącznie do uszczelnienia polskiego systemu podatkowego i doszczelnienia regulacji dotyczących podatków źródła. Jest szereg wymogów dotyczących zastosowania tego podatku. Ja nie będę wchodził w szczegóły, ponieważ tutaj nie tyle trzeba dobrego doradcy podatkowego, co też dobrego księgowego do wyliczenia niektórych parametrów, żeby regulacja miała zastosowanie. Można powiedzieć, że dotyczy to krajów, w których podmiot powiązany do którego zostały przerzucone dochody, ma normatywną stawkę podatku 14,25 procent pomniejszoną – odpisy i zwolenianie niektóre, które trudno będzie tutaj podmiotowi przeliczyć tą realną stawkę podatku.

Na plus jest doprecyzowanie, że to dotyczy kosztów ponoszonych przez dany podmiot, ale nie więcej niż 3 procent kosztów danego podmiotu w danym roku podatkowym. Kosztów uzyskania przychodów. Doprecyzowano to, bo niewiadomo, o jakie koszty chodziło. Jest też pewien margines, w którym podmioty mogą się swobodnie i bezpiecznie poruszać – to jest 3% kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to kosztów łatwo przerzucanych – marketingowe, niematerialne, prawne, obsługi, leasing, doradztwo. Trzeba wyłuskać z ksiąg podatkowych danego podatnika, jakie koszty to są te wymienione, sprawdzić, czy są przerzucone na rzecz podmiotu i opodatkować to według stawki 19%.

Prawo holdingowe – zwolnienia holdingowe.

Polska spółka holdingowa, która funkcjonuje w przepisach od 1 stycznia 2022r wymagała pewnych zmian. Zarówno podatkowych, jak i tych związanych z dużą nowelizacją KSH – tzw. Prawo holdingowe. Ustawodawca postanowił, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić instytucję spółki holdingowej, która jest zarówno uregulowana w przepisach ustawy o CIT, zmieniona będzie przepisami obowiązującymi od nowego roku. Również musiał to dostosować do tej sytuacji, która jest w przepisach KSH, czyli duża nowela dotycząca grupy spółek. Najbardziej istotną zmianą dotyczącą spółki holdingowej w ustawie o CIT jest to, że od 1 stycznia 2023r. będzie istniała możliwość, żeby 100% dochodów uzyskiwanych z dywidend przez spółkę holdingową była zwolniona z podatku. Dotychczas było to 95%. Zdecydowano się dojść do 100%. Oczywiście dywidend uzyskiwanych ze spółek zależnych. Ustawa wprowadza szereg wymogów dotyczących tego, jakie wymogi główna spółka i zależne muszą spełnić. Główna spółka holdingowa musi posiadać przynajmniej 10% udziałów w spółce zależnej. Oczywiście spółka zależna nie może spełniać pełnej definicji zagranicznej spółki kontrolowanej w rozumieniu polskiej ustawy i tych przepisów CFC, bo wtedy będzie wyłączona możliwość stosowania tych uprawnień.

Co jest bardzo istotne – spółka holdingowa będzie również zwolniona z przychodów, jeżeli sprzeda udziały w tej spółce zależnej. To zwolnienie odnosi się nie tylko do dywidend, ale również do sprzedaży udziałów w spółce zależnej.

Grupy VAT.

Grupa VAT to nowy rodzaj podatnika, który nam się pojawi w ustawie o VAT od przyszłego roku. Polski ustawodawca nie wymyślił sobie tej instytucji. Ona wynika z przepisów prawa europejskiego. Wypracowali sposób rozumienia i konstrukcji tej grupy VAT-owskiej. Jak już powiedziałem – grupa VAT będzie to nowa kategoria podatnika. Ten podatnik będzie powstawał ze zrzeszenia innych podatników VAT. Jeżeli jakikolwiek podmiot pod względem jakiejkolwiek formy prawnej w Polsce jest polskim podatnikiem VAT i ma wtedy tą siedzibę na terytorium RP – może się umówić z innymi podatnikami w drodze umowy pisemnej na to, że stworzył grupę VAT. W praktyce jest tak, że grupa VAT będzie rzeczywiście odrębnym podatnikiem. Będzie musiała złożyć swoje zgłoszenie rejestracyjne, wyznaczyć swojego przedstawiciela, który będzie reprezentował pozostałych podatników w komunikacji z urzędem w trakcie składania deklaracji, dokonywania wszelkich rozliczeń.

Co jest bardzo istotne – jaka jest korzyść związana z tą grupą VAT. Transakcje dokonywane pomiędzy dostawy towarów, lub świadczenia usług pomiędzy członkami grupy VAT będą neutralne podatkowo, nie będziemy ich fakturować, wykazywać. Ma to na celu uproszczenie rozliczeń pomiędzy tą grupą. W efekcie grupa będzie tylko występowała w stosunku do Urzędu Skarbowego, jako jeden podatnik. Korzyścią jest wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń w zakresie podatku VAT.

Pakiet SLIM VAT

To istotna zmiana. Mogłoby się wydawać, że pewne zmiany są drobne i nie wielkie. Na przykład nie trzeba jakiegoś dokumentu dostarczyć, albo nie trzeba jakichś formalności dochować, ale jakby to razem zsumować, to okazuje się, że szereg tych czynności, których nie musimy wykonać – formalności – to powoduje, że ładne te codzienne życie księgowe, codzienne życie przedsiębiorcy, czy podatnika. Jest to kolejna reedycja tych zmian zwłaszcza SLIM VAT 3.

Teoretycznie wszystkie państwa implementują podobne przepisy wspólnotowe w zakresie podatku VAT, ale Polska w taki sposób je implementuje, że są najbardziej skomplikowane w całej UE. W tym momencie jest to w fazie projektu. Zobaczymy jaki będzie ostateczny kształt.

Gdy przedsiębiorca zakupuje towar z innego kraju UE i do tej pory taki problem – teoretycznie mamy zasadę o neutralności wynikającej z dyrektywy Unijnej i przepisów wspólnotowych. Wynika z tego, że jeżeli przedsiębiorca zakupuje towar, a potem go dalej odsprzedaje w ramach swojej działalności gospodarczej, to taka transakcja powinna być dla niego ? Podatkowo, gdyż on nie jest konsumentem ostatecznym tej transakcji. Polski ustawodawca musiał jeszcze wprowadzić pewny dodatkowy warunek, żeby móc z tej zasady neutralności skorzystać. Czyli, żeby ten nabywca w ciągu trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego otrzymał fakturę od sprzedawcy.

Więcej o SLIM VAT na naszym kanale YouTube @czynimybiznesłatwiejszym

Jeśli powyższe zagadnienia wymagają wyjaśnień, zapraszamy do kontaktu:

Photo by Dimitri Karastelev on Unsplash

Wyślij prośbę o kontakt

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

  Powiązane wpisy

  dokumentacja cen transferowych 2024

  Dokumentacja cen transferowych – krok po kroku

  Dokumentacja cen transferowych w 2024 roku opiera się na ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Finansów. W gąszczu zawiłych przepisów łatwo się...

  Czym jest i ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku?

  Kwota wolna od podatku jest pojęciem obowiązującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wolna od podatku...

  50% koszty uzyskania przychodów – co trzeba wiedzieć w 2024 roku?

  Prawo podatkowe w wielu obszarach bywa skomplikowane, zarówno ze względu na złożoność zapisów, jak i przez nieustannie zachodzące w nim...