+48 32 479 10 50

26 czerwca 2018

Nowa usługa płatnicza – payment initiation service (PIS)

Obowiązująca od 20 czerwca 2018 r. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (poz. 1075), zmieniająca ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. z 2018 r., poz. 1075) wprowadza do polskiego porządku prawnego usługę inicjowania transakcji płatniczej (payment initiation service).

Payment initiation service

W ramach usługi PIS, na skutek zlecenia płatniczego składanego przez użytkownika, dostawca świadczący usługę inicjowania transakcji płatniczej uzyskuje dostęp do rachunku online użytkownika, prowadzonego przez innego dostawcę – sprawdza dostępność środków pieniężnych, a następnie inicjuje w imieniu użytkownika płatność i przedstawia mu informację o dokonaniu płatności. Co istotne, dostawca świadczący usługę inicjowania transakcji płatniczej nie wchodzi w posiadanie środków pieniężnych płatnika w związku ze świadczeniem usługi inicjowania transakcji płatniczej.

Nie wchodząc w posiadanie środków, dostawca PIS nie jest zobligowany do tworzenia funduszy własnych, dostosowanych do rozmiarów prowadzonej działalności i rodzajów usług płatniczych, jak również do tworzenia środków ich ochrony. Jego obowiązkiem jest zaś ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej co najmniej na minimalną sumę gwarancyjną, określaną przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na mocy rozporządzenia. Dotąd rozporządzenia jednak nie wydano.

Stworzenie ram prawnych dla świadczenia usług PIS stanowi zapowiedź czerpania przez sektor fintech na szeroką skalę z usług opartych na Application Programming Interface (API), a więc na ekonomii programowalnych interfejsów dostępowych. Powstaje open banking, nastawiona na integrację i personalizację usług finansowych i niefinansowych.

Polska obserwuje trend symbiozy technologicznej – współpracy banków i posiadających nowoczesną infrastrukturę techniczną przedsiębiorstw sektora fintech.

Skontaktuj się z Kancelarią – nasi eksperci ocenią potencjalną efektywność wprowadzenia usługi PIS w Twoim przedsiębiorstwie, udzielą wszelkich niezbędnych informacji oraz bieżącego wsparcia prawno-podatkowego przy obsłudze transakcji.

26 czerwca 2018

Zobacz więcej
Wróć do bloga