+48 32 479 10 50

12 lipca 2018

Istotne zmiany w podatkach – lipiec 2018

Autor

dr Marek Mikuła

Head of Legal, partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Zapowiadane zmiany w podatkach dochodowych zostały właśnie opublikowane w formie nowelizacji z 15 czerwca 2018 r. ustaw: o PIT i CIT oraz o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (Dz.U. poz. 1291). Przedmiotowa nowelizacja wejdzie w życie 19 lipca br., ale większość zmian będzie miała zastosowanie wstecz, już od 1 stycznia 2018 r.

Podatek od przychodów z budynków

Nowelizacja, która wejdzie w życie 19 lipca 2018 r. Wprowadza koncepcję podatku minimalnego od nieruchomości (zarówno w ustawie o PIT jak i o CIT). Przedmiotowa zmiana jest spowodowana koniecznością dostosowania polskich przepisów do wymogów Komisji Europejskiej. Zmieni się już sama nazwa – podatek minimalny stanie się podatkiem „od przychodów z budynków”.

Danina obejmie wszystkie budynki będące środkami trwałymi, w tym także np. magazyny i hale produkcyjne, a nie – jak dotychczas – tylko centra handlowe, domy towarowe, sklepy, pozostałe budynki handlowo-usługowe oraz biurowce.

Istotne będzie, aby nieruchomość generowała przychód z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (np. leasingu). Podatkiem nie będą więc objęte budynki służące własnej działalności handlowej czy usługowej przedsiębiorcy. Podatek też nie będzie dotyczył nieruchomości służących do najmu prywatnego.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

Nowelizacja rozszerza też katalog działalności objętych 50-proc. kosztami uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9b). Został on wprowadzony do ustawy o PIT od 1 stycznia 2018 r. Co ważne, zmiana ta dotyczy dochodów uzyskanych już od początku 2018 r. Dzięki nowelizacji z preferencji będą mogli korzystać: autorzy literatury użytkowej, poradników i podręczników, twórcy gier komputerowych, niektórzy tłumacze (pod warunkiem, że tłumaczą utwór podlegający prawom autorskim), inżynierowie budowlani, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni.

Amortyzacja dziedziczonych środków trwałych

Od 1 stycznia 2018 r., zostaną wprowadzone zmiany dla przedsiębiorców, którzy dziedziczą środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne po najbliższej rodzinie lub otrzymują je w darowiźnie. Ustawodawca w pełni przywrócił zasady amortyzacji sprzed 2018 r. tylko w odniesieniu do odziedziczonego majątku. Spadkobiercy znów będą więc mogli zaliczać do podatkowych kosztów odpisy amortyzacyjne obliczane od wartości rynkowej odziedziczonego majątku. W przypadku darowizn będzie można tylko kontynuować amortyzację po darczyńcy. Dotyczy to też darowizn otrzymanych przed 1 stycznia 2018 r. (dokończenie amortyzacji rozpoczętej przez darczyńcę).

Pozostałe zmiany

Wspomniana nowelizacja wprowadzi również zmiany dla kredytobiorców, którym bank umorzy zobowiązanie na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1779). Podatek dochodowy nie będzie również pobierany od świadczeń dla osób chronionych na podstawie przepisów o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197) oraz o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 21). Zwolniona będzie też pomoc finansowa, którą osoby te otrzymują od policji. Nie będzie też podatku od świadczeń dla informatorów pomagających organom ścigania.

12 lipca 2018 : dr Marek Mikuła

Zobacz więcej
Wróć do bloga