Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – od czego zacząć?

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ważnym procesem, który wymaga przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych i procedur. Bez względu na powody likwidacji, taki proces może być skomplikowany i wymagać zaangażowania prawnika specjalizującego się w prawie korporacyjnym. W tym artykule przedstawimy ogólny wstęp do tematu, omawiając kroki, które należy podjąć w celu rozpoczęcia procesu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

OD CZEGO ROZPOCZĄĆ?

Przede wszystkim, likwidację można rozpocząć, jeżeli wystąpiła jedna z przyczyn umożliwiających rozwiązanie spółki. Należą do nich: przyczyny przewidziane w umowie spółki, ogłoszenie upadłości spółki, inne przyczyny przewidziane prawem. Procedura likwidacji spółki może rozpocząć się także z inicjatywy samych wspólników, którzy podejmują uchwałę o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu jej siedziby za granicę. Otwarcie likwidacji następuje z dniem wystąpienia jednej z wyżej wymienionych przyczyn.

Najczęściej, to właśnie wspólnicy podejmują decyzję o zakończeniu działalności spółki. W takim przypadku konieczne będzie podjęcie przez nich uchwały, która będzie stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, lub w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, opatrzona będzie przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

UCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI

Proces otwarcia likwidacji spółki rozpoczyna się, jak już wskazano wyżej, od podjęcia stosownej uchwały przez wspólników w sprawie rozwiązania spółki. Alternatywnie w samej uchwale lub osobnej, konieczne jest także wskazanie osób pełniących funkcję likwidatorów. Zazwyczaj są to członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, niemniej jednak, możliwe jest również uregulowanie tej kwestii w inny sposób w umowie spółki lub uchwale wspólników dotyczącej rozwiązania spółki. W niektórych przypadkach, sam sąd może również powołać likwidatorów.

Zanim dojdzie do podjęcia właściwych czynności likwidacyjnych, które zmierzają bezpośrednio do likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy podjąć dwa istotne kroki.

KROK I

W pierwszej kolejności likwidator powinien dokonać zgłoszenia o otwarciu likwidacji we właściwym sądzie rejestrowym. Prawo złożenia takiego zgłoszenia ma każdy likwidator. Wiedzieć należy bowiem, że spółka w okresie likwidacji prowadzi swoją działalność pod dawną firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. Spółkę reprezentować będą także likwidatorzy, a nie, jak wcześniej zarząd, bądź dodatkowo prokurent (otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury).

Zgodnie z art. 277 Kodeksu spółek handlowych, do sądu rejestrowego należy zgłosić m.in. nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów, oraz wszelkie zmiany w tym zakresie, nawet jeśli nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki.

KROK II

Kolejnym krokiem natomiast jest ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przez likwidatorów, wzywając jednocześnie wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Jest to data o tyle istotna, o ile podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Jak widać, zakończenie procesu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to wymagające zadanie, które wymaga skrupulatności i znajomości przepisów prawnych. W związku z tym, jeśli planują Państwo likwidację spółki i chcą zapewnić sobie odpowiednie wsparcie prawne, nasz zespół pomoże Państwu w każdym etapie procesu likwidacji, zapewniając profesjonalną obsługę i pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione zgodnie z przepisami prawa.

Wyślij prośbę o kontakt

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

  Powiązane wpisy

  dokumentacja cen transferowych 2024

  Dokumentacja cen transferowych – krok po kroku

  Dokumentacja cen transferowych w 2024 roku opiera się na ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Finansów. W gąszczu zawiłych przepisów łatwo się...

  Czym jest i ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku?

  Kwota wolna od podatku jest pojęciem obowiązującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wolna od podatku...

  50% koszty uzyskania przychodów – co trzeba wiedzieć w 2024 roku?

  Prawo podatkowe w wielu obszarach bywa skomplikowane, zarówno ze względu na złożoność zapisów, jak i przez nieustannie zachodzące w nim...