Likwidacja spółki z o.o. – od czego zacząć?

Rozwiązanie spółki z o.o., czyli jej likwidacja, możliwe jest w kilku przypadkach. Poniżej przedstawiamy podstawy likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyjaśniamy również rolę likwidatorów oraz przedstawiamy, jak krok po kroku przebiega proces.

Podstawy likwidacji spółki z o.o.

Aby możliwa była likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą zaistnieć określone podstawy prawne. Podstawy te określa się potocznie mianem przyczyn rozwiązania spółki z o.o. Możliwe przyczyny to:

 • upadłość firmy,
 • uchwała wspólników o likwidacji spółki,
 • uchwała wspólników o przeniesieniu firmy za granicę,
 • zaistnienie podstaw określonych w umowie spółki,
 • inne przyczyny prawne (na przykład nieprawidłowości w obszarze procedury podpisania umowy).

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Przymusowa i dobrowolna likwidacja spółki

Likwidacja spółki może być przymusowa lub dobrowolna. Do przymusowego rozwiązania spółki z o.o. dochodzi wskutek zaistnienia przesłanek prawnych lub upadłości. Spółka przestaje wtedy istnieć po zakończeniu przeprowadzania postępowania upadłościowego. Natomiast dobrowolne rozwiązanie wymaga podjęcia uchwały zarządu i przeprowadzenia procesu likwidacji. Dopiero po zakończeniu tego procesu, a nie po samym jedynie zaistnieniu podstaw do rozwiązania spółki, firma przestaje istnieć.

Rola likwidatorów

Istotne role w procesie likwidacji spółki z o.o. odgrywają likwidatorzy. Domyślnie prawo narzuca tę funkcję aktualnym członkom zarządu. Tym samym zaistnienie funkcji likwidatora nie wymaga żadnych działań. Można jednak podjąć uchwałę oficjalnie powołując na stanowiska likwidatorów członków zarządu, ale też dowolne osoby trzecie. Likwidatorzy zajmują się realizacją procesu rozwiązywania firmy krok po kroku.

Jak przebiega likwidacja spółki z o.o.

Poniżej przedstawiamy skrócony przebieg procesu likwidacji spółki z o.o. w wariancie jej dobrowolnego rozwiązania.

 1. Podjęcie uchwały o likwidacji
  Pierwszym krokiem w procesie likwidacji spółki z o.o. jest podjęcie decyzji o rozwiązaniu przez zarząd. Decyzja o przyjęciu uchwały musi zostać podjęta większością 2/3 głosów, chyba że umowa spółki przewiduje inny próg.
 1. Powołanie likwidatorów
  W następnym kroku zgromadzenie wspólników musi powołać likwidatorów, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie procesu likwidacji. Likwidatorzy mogą być wspólnikami, członkami zarządu lub osobami trzecimi.
 1. Zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego
  Kolejnym krokiem jest zgłoszenie decyzji o likwidacji oraz powołaniu likwidatorów do sądu rejestrowego. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu tygodnia od dnia otwarcia likwidacji. Może się tym zająć prawnik posiadający pełnomocnictwo od spółki. Zgłoszenia dokonuje się przez Portal Rejestrów Sądowych.
 1. Ogłoszenie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  Likwidatorzy mają obowiązek ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym faktu rozpoczęcia likwidacji w ciągu 2 tygodni od dnia jego zaistnienia.
 1. Inwentaryzacja majątku
  Likwidatorzy mają obowiązek sporządzić inwentaryzację majątku spółki. Inwentaryzacja powinna obejmować składniki majątkowe, aktywa oraz zobowiązania.
 1. Spłata zobowiązań
  Przed ostateczną likwidacją spółka musi spłacić wszystkie swoje zobowiązania. Jeśli aktywa spółki są niewystarczające, likwidatorzy muszą złożyć wniosek o upadłość.
 1. Podział majątku
  Po spłaceniu zobowiązań pozostałe aktywa są dzielone między wspólników zgodnie z ich udziałami w spółce.
 1. Skreślenie spółki z KRS
  Ostatnim krokiem jest zgłoszenie likwidacji spółki do KRS i wykreślenie jej z rejestru.

Pamiętaj, że likwidacja spółki z o.o. to skomplikowany proces prawny, który wymaga profesjonalnego doradztwa. Zawsze warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika lub doradcy podatkowego, aby mieć pewność, że proces likwidacji przebiegnie prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyślij prośbę o kontakt

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

  Powiązane wpisy

  dokumentacja cen transferowych 2024

  Dokumentacja cen transferowych – krok po kroku

  Dokumentacja cen transferowych w 2024 roku opiera się na ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Finansów. W gąszczu zawiłych przepisów łatwo się...

  Czym jest i ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku?

  Kwota wolna od podatku jest pojęciem obowiązującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wolna od podatku...

  50% koszty uzyskania przychodów – co trzeba wiedzieć w 2024 roku?

  Prawo podatkowe w wielu obszarach bywa skomplikowane, zarówno ze względu na złożoność zapisów, jak i przez nieustannie zachodzące w nim...