Uprawnienia KSeF – rodzaje, modele i zasady

Najnowsze rozwiązania w obszarze finansów i rachunkowości stawiają na innowacje, a Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest tego doskonałym przykładem.

Czego dowiesz się z artykułu?

 • Rodzaje uprawnień w KSeF – jakie możliwości daje system podatnikowi i innym uprawnionym podmiotom?
 • Sposoby nadawania, zmiany i odbierania uprawnień – elektronicznie czy w formie papierowej?
 • Podmioty i osoby uprawnione – kto może działać w KSeF?

Pierwsze Kroki z KSeF – Uwierzytelnienie i Autoryzacja

W przypadku podatników będących osobami fizycznymi pierwotne uprawnienie o charakterze właścicielskim zostaje przypisane bez potrzeby dokonywania zgłoszenia. Podatnik może korzystać z systemu autoryzując się Podpisem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podobnie w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi, a posiadających elektroniczną pieczęć kwalifikowaną zawierającą NIP.

W pozostałych przypadkach taki podatnik musi za pośrednictwem zawiadomienia ZAW-FA wskazać uprawnionego w jego imieniu do korzystania z KSeF.

Masz pytania?

Agata Jachacy, ekspertka GLC jest do Twojej dyspozycji.

Wielość Uprawnień – Jak Zarządzać Dostępem do KSeF

W KSeF występują uprawnienia do:

 • nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z systemu,
 • wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych,

System przewiduje dwie drogi nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień:

 • elektroniczną – za pomocą oprogramowania interfejsowego lub
 • papierową, przez złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień (ZAW-FA)

Warto mieć na uwadze kwestie techniczne…

Aby uprawnienia zaczęły działać muszą zostać wprowadzone do systemu. W przypadku zgłoszeń elektronicznych będą one skuteczne od razu po przetworzeniu dyspozycji.

Te nadawane za pośrednictwem ZAW-FA będą wprowadzane do systemu przez właściwy urząd skarbowy, który w pierwszej kolejności dokona weryfikacji pod względem formalnym.

Uprawnionymi do działania w KSeF są:

 • bezpośrednio podatnik lub komornik sądowy/organ egzekucyjny,
 • osoba fizyczna/podmiot niebędący osobą fizyczną – uprawnione przez podatnika, jednostkę samorządu terytorialnego lub grupę VAT, lub reprezentujące organ egzekucyjny

Przemyślane wdrożenie KSeF do organizacji może przynieść wymierne korzyści, będąc okazją do poprawy dotychczasowego sposobu działania procesów. Odpowiednie zaś zaplanowanie prac pozwoli sprawnie stawić czoło nadchodzącej rewolucji.

Photo by Phil on Unsplash

Wyślij prośbę o kontakt

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

  Powiązane wpisy

  Największe wyzwania KSeF – czego jeszcze nie wiemy, a powinniśmy przed wdrożeniem

  Już za pół roku wszystkie firmy będące czynnymi podatnikami VAT zostaną objęte KSeF, czyli Krajowym Systemem e-Faktur. Nadal jednak wielu...

  Klient z zagranicy i KSeF

  Stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur dotyczy podatników mających stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz podatników posiadających stałe miejsce wykonywania...

  Kod QR na fakturze KSeF

  Wprowadzenie obowiązku oznaczenia wizualizacji faktur ustrukturyzowanej kodem weryfikacyjnym jest jednym z elementów Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Celem tego wymogu jest...