+48 32 479 10 50

25 lipca 2022

Limity księgowości 2022. Od jakiej kwoty wymagana jest pełna księgowość?

Polskie prawo podatkowe zawiera wiele skomplikowanych zapisów, które co gorsza często bywają poddawane modyfikacjom. Nie może zatem dziwić, że podatnicy bywają skonfundowani. Wiele wątpliwości wzbudzają na przykład limity księgowości. Warto wyjaśnić kwestię małej i dużej księgowości ze szczególnym naciskiem na limit, od którego konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

Mała i duża księgowość – co to jest?

Firmy i osoby fizyczne realizujące sprzedaż towarów lub usług, jak również przeprowadzające dochodowe operacje finansowe są zobligowane do prowadzenia księgowości. W przypadku małej księgowości najczęściej przyjmuje ona formę ksiąg przychodów i rozchodów. Jest to uproszczona księgowość, która nie generuje dużej ilości pracy czy też nakładu czasowego.

W przypadku generowania wysokich dochodów konieczne może być przejście na dużą księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jest to o wiele bardziej szczegółowa księgowość. Ponadto jeśli ze względu na przekroczenie limitu pełna księgowość jest konieczna, obowiązkowe staje się również złożenie sprawozdania finansowego do KRS.

Pełna księgowość limit – ile wynosi?

Kiedy zostanie przekroczony określony poziom przychodów, konieczna jest pełna księgowość. Limit wynosi 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Mowa tutaj o przychodzie netto za zeszły rok obrotowy. Innymi słowy, jeśli w 2021 roku przychody ze sprzedaży i operacji finansowych przekroczyły wymienioną kwotę, konieczne jest przejście na pełną księgowość.

Jak wspomnieliśmy powyżej, jeśli chodzi o pełną księgowość limit jest wyrażony w walucie euro. Niemniej przed określeniem czy prowadzenie księgi rachunkowej jest konieczne, należy przeliczyć tę kwotę na złotówki po kursie z dnia 1 października 2021. Tamtego dnia według kursu NBP 1 euro było warte 4,5941. Tym samym do przejścia na pełną księgowość w 2022 roku są zmuszeni wszyscy Ci, których przychody netto w 2021 roku przekroczyły wysokość 9 188 200 zł.

 

Księga rachunkowa mimo braku obowiązku

Przekroczenie wskazanego limitu oznacza konieczność przejścia na pełną księgowość i złożenia w KRS sprawozdania finansowego. Jeśli dotychczas prowadzono małą księgowość, jednak w 2021 roku został przekroczony limit przychodu, należy także zgłosić w Urzędzie Skarbowym konieczność zmiany sposobu prowadzenia księgowości. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku niektórych firm prowadzone są księgi rachunkowe mimo nieosiągnięcia limitu. Co w takim przypadku?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2022 to dowolność w przypadku firm, których roczny przychód netto nie przekroczył 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki po kursie NBP z dnia 1 października 2021. Firmy takie nie muszą składać sprawozdania finansowego w KRS. Konieczne jest natomiast złożenie oświadczenia o braku tego obowiązku.

Pełna księgowość to szereg skomplikowanych czynności wymagających dużej wiedzy fachowej. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmę i zlecenia prowadzenia księgowości specjalistom.

25 lipca 2022

Zobacz więcej
Wróć do bloga