+48 32 479 10 50

20 lipca 2022

Jak wycenić przedsiębiorstwo?

Każda firma ma swoją wartość. Obserwując działalność przedsiębiorstwa, jego sukcesy lub porażki, liczbę zatrudnionych pracowników i kilka innych ogólnodostępnych cech i zjawisk można mniej więcej określić, ile jest warta. Jednak w niektórych sytuacjach konieczne jest uzyskanie konkretnej i trafnej wyceny opartej na twardych danych. Jak wycenić przedsiębiorstwo? Jakie wyróżniamy metody wyceny i które z nich są najlepsze?

 

Po co wyceniać przedsiębiorstwo?

Zapewne każdy przedsiębiorca jest ciekawy realnej wartości swojej firmy. Jednak to nie ciekawość jest głównym powodem przeprowadzania wycen przedsiębiorstw. Chodzi o bardziej pragmatyczne kwestie. W niektórych przypadkach wycena przedsiębiorstwa jest wręcz wymaga prawnie. Najczęściej przeprowadza się ją w celu określenia ceny sprzedaży udziałów. Ponadto wycena jest niezbędna w przypadku fuzji, pozyskiwania inwestorów, zaciągania kredytów i wielu innych zdarzeń gospodarczych. Podmioty, dla których wykonywana jest wycena firmy, mogą mieć swoje wymagania względem sposobu przeprowadzenia oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Dostępnych jest bowiem wiele sposobów na przeprowadzenie wyceny.

Jak wycenić przedsiębiorstwo?

Na pytanie, jak wycenić firmę, odpowiedzi jest wiele. Wybór należy uzależnić od kilku czynników, w tym od branży, w której działa przedsiębiorstwo, specyfiki firmy, rodzaju jej aktywów i pasywów, głównych źródeł dochodu, a także celu dokonywania wyceny. Warto podkreślić, że można stosować jednocześnie nawet kilka różnych metod, co zresztą często się praktykuje w celu uzyskania bardziej wiarygodnych wyników. Metody opierają się na różnych filarach, z czego 3 najważniejsze to:

  • dochody,
  • majątek,
  • porównanie z konkurencją.

 

Jak wycenić firmę metodą dochodową?

Wiele firm zastanawiających się, jak wycenić przedsiębiorstwo, wybiera metodę dochodową. Przede wszystkim ze względu na jej trafność. Na czym polega wycena na podstawie dochodów? Pod uwagę bierze się przewidywane dochody firmy. Należy przy tym zaznaczyć, że nie uwzględnia się prognoz zewnętrznych. Obliczenia powinny zostać przeprowadzone na podstawie analiz źródeł dochodu przedsiębiorstwa. Trzeba uwzględnić obecne trendy i dynamikę ich zmian. Metoda ta jest najskuteczniejsza w przypadku firm znajdujących się w fazie całkowitej dojrzałości, ponieważ ich dochody są zwykle stabilne. Trafne wycenienie metodą dochodową firmy o chwiejnym dochodzie okazuje się zwykle wyjątkowo trudnym zadaniem.

Wycena majątkowa

Kolejny sposób wyceny przedsiębiorstwa to określenie wartości majątku. Zaletą tego rozwiązania jest prosty i szybki proces wyceny ograniczający się w zasadzie do określenia wartości aktywów i zestawienia ich z pasywami obcymi, czyli kredytami i innymi zobowiązaniami. Wycena majątkowa to dobre rozwiązanie w przypadku firm, których majątek składa się w głównej mierze z aktywów trwałych. W pozostałych przedsiębiorstwach wycena tą metodą okazuje się często niedoszacowana ze względu na brak możliwości wyceny know-how, kompetencji pracowników, pozyskanych kontrahentów i wielu innych czynników, które choć nie należą do aktywów trwałych, z pewnością posiadają wartość – i to często bardzo wysoką.

 

Metoda porównawcza

Ostatnia z wymienionych metod wyceny przedsiębiorstw to porównanie firmy z innymi przedsiębiorstwami z branży. Do porównania wybiera się firmy publikujące dane finansowe. Wycenianą firmę należy zestawić co najmniej z kilkoma innymi przedsiębiorstwami. Najlepiej, aby były to firmy niedawno sprzedane lub wchodzące w fuzje. Metoda porównawcza polega na przyłożeniu do uzyskanych danych mierników ekonomiczno-finansowych. Nie brakuje zwolenników tej metody głównie ze względu na fakt, że metoda porównawcza opiera się na rzeczywistych wartościach. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że bazuje ona na wycenach dokonanych w innych przedsiębiorstwach, zatem niezbędna jest duża doza zaufania względem ich poprawności.

Uczciwa wycena przedsiębiorstwa

Zazwyczaj im wyższa wartość przedsiębiorstwa, tym lepiej dla danej firmy. Jednak nie warto sztucznie zawyżać wartości, gdyż zwykle praktyki te wychodzą na jaw. Poza tym wszelkie kombinacje i odstępstwa od czystej analizy twardych danych budzą wątpliwości, przez co wycena traci swoją wiarygodność. W konsekwencji można w łatwy sposób zaprzepaścić szansę na udaną transakcję czy pozyskanie atrakcyjnego inwestora. Zatem jak wycenić przedsiębiorstwo? Przede wszystkim uczciwie.

Jak wycenić firmę – najlepsza metoda

Poznałeś najpopularniejsze metody wyceny firmy wraz z ich zaletami i ograniczeniami. Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie o najlepszą metodę wyceny. W rzeczywistości jednoznaczne określenie, jak wycenić firmę w najlepszy możliwy sposób, nie jest możliwe. Wszystko zależy od danej firmy i okoliczności, w jakich dokonuje się wyceny. Konieczne jest przeanalizowanie sytuacji i na tej podstawie dobranie odpowiedniej metody lub jeszcze częściej – kilku metod. Jednoczesne wykonanie wyceny na kilka sposobów pozwala uzyskać dane z różnych obszarów. Zestawienie ich ze sobą umożliwia uzyskanie bardziej kompletnego obrazu, a więc trafniejszą wycenę przedsiębiorstwa. Warto też pamiętać o uczciwości dokonywania wyceny i opieraniu jej zawsze na twardych danych.

20 lipca 2022

Zobacz więcej
Wróć do bloga