kadry i płace

Łączenie spółek – 5 największych wyzwań

Łączenie spółek może być skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa i obniżenie kosztów operacyjnych. Jednak proces ten wiąże się z szeregiem wyzwań, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji.
Read More

Po co przeprowadzać due diligence?

Due diligence, czyli "należyta staranność", to kompleksowe badanie przedsiębiorstwa przeprowadzane przed jego nabyciem lub inwestycją w nie. Choć termin ten pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, jest powszechnie używany również w Polsce.
Read More

PIT kasowy – na czym będzie polegał?

Przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z metody kasowej w podatku od towarów i usług, która polega na ujmowaniu podatku należnego w dacie zapłaty faktury przez nabywcę. Metoda ta wymaga specjalnego oznaczenia faktur zarówno na samym dokumencie jak i w części ewidencyjnej JPK-a V7M.
Read More

Obsługa kadrowo płacowa – po co i na czym polega?

W artykule tym przyjrzymy się bliżej, na czym polega obsługa kadrowo-płacowa, jakie są jej główne zadania oraz dlaczego jest tak ważna dla sprawnego zarządzania personelem i utrzymania zgodności z przepisami prawa pracy.
Read More

Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności rady nadzorczej?

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej jest istotnym narzędziem raportowania, które dostarcza informacji o działaniach i osiągnięciach rady nadzorczej w ramach zarządzania spółką lub organizacją. Jest to dokument, który przedstawia wyniki pracy rady nadzorczej za określony okres, zwykle roczny, i zawiera informacje dotyczące jej składu, roli, działalności, oceny ryzyka, nadzoru nad zarządem, inwestycji społecznych, korporacyjnego zarządzania...
Read More

Dyrektywa UE o transparentności płac

Dyrektywa UE o transparentności płac jest ważnym aktem prawny wprowadzonym przez Unię Europejską w celu walki z różnicami płacowymi między kobietami a mężczyznami. Dyrektywa ma na celu promowanie równości płci na rynku pracy poprzez zwiększenie przejrzystości i przewidywalności w zakresie wynagrodzeń oraz ochronę pracowników przed represjami ze strony pracodawców. Wprowadzenie Dyrektywy o transparentności płac jest...
Read More

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy (Dz.U.2023.912 z dnia 2023.05.15) W związku z tegorocznymi nowelizacjami Kodeksu pracy, od 23 maja br. zmienił się wzór świadectwa pracy. Dodano następujące pozycje dotyczące: zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej przewidzianego w art. 1481 § 1 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy; urlopu...
Read More