23 stycznia 2023

Fundacje rodzinne 2023. Jak założyć fundację rodzinną w 2023 roku?

Autor

Jakub Sikorski

radca prawny, manager działu prawnego

Fundacja rodzinna – nowy sposób na zaplanowanie sukcesji przedsiębiorstwa
Jak jest teraz?

W Polsce ponad 830 tysięcy przedsiębiorstw to firmy rodzinne, które generują przychód na poziomie ponad 322 miliardów złotych w skali roku – 18% polskiego PKB.

Instytut Biznesu Rodzinnego podał, że w przeciągu najbliższych pięciu lat, sukcesję planuje ok. 57% firm rodzinnych, jednakże jedynie 8,1% następców deklaruje chęć osobistego prowadzenia przedsiębiorstwa stworzonego przez rodziców.

Obecnie w polskim porządku prawnym nie ma instrumentów zapewniającym ochronę przed rozdrobnieniem majątku po śmierci właściciela przedsiębiorstwa, a zwłaszcza brak jest regulacji umożliwiających czerpanie zysków bez osobistego zaangażowania sukcesorów w prowadzoną działalność.

Dla zapewnienia sukcesji aktualnie wykorzystuje się tzw. rozwiązania holdingowe, jednakże wymaga to budowy dalece złożonych struktur i pociąga za sobą znaczne koszty. Co więcej, nie gwarantuje to zachowania ,,rodzinnego” charakteru prowadzonej działalności.

Jak będzie – fundacja rodzinna.

Ustawodawca, by uniknąć scenariusza, w którym:

 • majątek rodziców jest dzielony pomiędzy dzieci, a następnie wnuków na coraz mniejsze części,
 • tworzone są skomplikowane struktury holdingowe,
 • majątek jest przenoszony do zagranicznych fundacji rodzinnych,

postanowił stworzyć instytucję fundacji rodzinnej.

Podstawowe założenia ustawy o fundacji rodzinnej to:

 • fundacja rodzinna będzie osobą prawną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 •  dla utworzenia fundacji rodzinnej konieczne będzie sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego albo testamentu, obejmującego oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej, sporządzenie statutu, wniesienie wybranego mienia do fundacji rodzinnej oraz wpis do rejestru fundacji rodzinnych,
 • fundatorem będzie mogła być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • krąg beneficjentów fundacji rodzinnej oraz zakres ich uprawnień powinien być ustalany przez fundatora; beneficjentem będzie mogła być osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego.

Jakie korzyści będzie dawać fundacja rodzinna?

Główne funkcje i korzyści fundacji rodzinnej to:

 • Gromadzenie i zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora i inne osoby,
 • Planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń,
 • Zapewnianie środków dla beneficjentów, w szczególności osób bliskich,
 • Możliwość wycofania się fundatora – przedsiębiorcy z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów,
 • Finansowe zabezpieczenie członków rodziny,
 • Oddzielenie spraw biznesowych od rodzinnych,
 • Utrzymanie majątku w jednych rękach i ochrona majątku,
 • Efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie,
 • Planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2022 r.o fundacji rodzinnej
 2. Wynik badania Instytutu Biznesu Rodzinnego „Firma rodzinna to marka” w ramach projektu Statystyka firm rodzinnych. http://www.ibrpolska.pl/raporty/statystyka_firm_rodzinnych/ (dostęp z dnia 28 sierpnia 2019 r.).
 3. Wynik badania Instytutu Biznesu Rodzinnego w 2017 r. http://www.ibrpolska.pl/aktualnosci/przyszlosc-firm-rodzinnych-sukcesorzy-przed-trudna-decyzja-o-przejeciu-firmy- rodzicow/
 4. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/fundacja-rodzinna

23 stycznia 2023 : Jakub Sikorski

Zobacz więcej
Wróć do bloga