FAQ – szkody górnicze

Pomimo ciągłych przemian gospodarczych i społecznych związanych przede wszystkim z naciskiem na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, kopalnie nadal stanowią istotny element dla kilku regionów Polski, a przede wszystkim Śląska.
Niestety działalność kopalni jest nieodłącznie związana z powstawaniem mniejszych bądź większych szkód na terenach, które objęte są wpływami eksploatacji górniczej.

Co powinieneś wiedzieć o szkodach górniczych?

Jesteśmy doświadczonymi ekspertami w pozyskiwaniu odszkodowań na skutek szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie szkód górniczych oraz jak ubiegać się o odszkodowanie. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim FAQ.

 1. Czym są szkody górnicze?

Szkody górnicze powstałe na skutek działalności kopalni mogą przybrać różnoraką formę:

 • rysy i spękania na tynkach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • uszkodzenie ceramiki,
 • deformacja gruntu,
 • zalewanie nieruchomości wodą na skutek naruszenia prawidłowe gospodarki wodnej,
 • przechył budynku – w skrajnych sytuacjach jest tak znaczny, że uniemożliwia normalne korzystanie z budynku (samoczynnie otwierające się drzwi i okna, zdeformowanie bryły budynku itp.),
 • szkody w gruntach rolnych (np. niezdatność pola do prowadzenia upraw rolnych na skutek deformacji terenu i/lub jego zalania bądź odpływu wody z gruntu.

W niektórych sytuacjach wychylenia budynku od pionu jest tak znaczne, że uniemożliwia korzystanie z budynku.

 1. W mojej nieruchomości powstały szkody górnicze. Czy mogę od razy wystąpić przeciwko kopalni na drogę postępowania sądowego?

Nie możemy tego zrobić od razu. Ustawa prawo geologiczne i górnicze przewiduje specjalny tryb dla tego typu postępowań. W pierwszej kolejności musimy złożyć do kopalni (tej, którą podejrzewamy o wyrządzenie szkód) wniosek o naprawienie szkód górniczych. Od wpływu takiego wniosku kopalnia ma 30 dni na zaoferowanie nam propozycji ugodowych. Jeżeli tego nie zrobi lub też propozycja nie będzie dla nas satysfakcjonująca, to dopiero wtedy może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

 1. Ile wynosi opłata od pozwu w razie dochodzenia odszkodowania z tytułu szkód górniczych?

Powód (czyli w tej sytuacji poszkodowany, w którego majątku wystąpiły szkody górnicze) jest ustawowo zwolniony z obowiązku wnoszenia opłaty od pozwu. Jest to bardzo istotne, ponieważ przy dochodzeniu odszkodowania w wysokości 500000 zł wysokość opłaty od pozwu wyniosłaby 25000 zł (5% z kwoty 500000 zł).

 1. Ile mam czasu na dochodzenia odszkodowania z tytułu szkód górniczych?

Podstawowym ograniczeniem jest termin przedawnienia ( po upływie biegu przedawnienia nie można poza pewnymi wyjątkami dochodzić na drodze postepowania sądowego). Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze roszczenia o odszkodowanie z tytułu szkód górniczych przedawniają się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie. Jednakże biorąc pod uwagę konieczność udowodnienia szkody lepiej jest zgłosić swoje roszczenie niezwłocznie.

 1. Chciałbym wybudować budynek na działce, która znajduje się w zasięgu eksploatacji kopalni. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy wtedy też należy mi się odszkodowanie?

Jeżeli nasza wymarzona działka znajduje się na terenie górniczym (czyli objęta jest chociażby potencjalnie wpływami eksploatacji górniczej) zdatnym do zabudowy, to pod pewnym warunkami jest możliwa jej zabudowa. W pierwszej kolejności należy uzyskać od właściwej kopalni szczegółowe informacje o kategorii terenu górniczego, przewidywanych wpływach eksploatacji i czasu jej trwania itp.). W oparciu o te informacje projekt budynku powinien zostać wzbogacony o dodatkowe zabezpieczenia (np. płyta fundamentowa zamiast ław fundamentowych, wzmocnione wieńce itp.), które – co ważne – powinny być adekwatne do przewidywanej kategorii wpływów eksploatacji górniczej. Jeżeli takie zabezpieczenia zostaną wykonane, to możemy się od kopalni domagać pokrycia ich kosztów.

Jak uzyskać odszkodowanie od szkód górniczych?

Co może w takiej sytuacji zrobić osoba poszkodowania? Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze właściciel nieruchomości nie może się sprzeciwić prowadzeniu eksploatacji górniczej przez kopalnię, ale może się domagać z tego tytułu odszkodowania. W niektórych przypadkach (np. w razie stwierdzenia przez biegłego, ze naprawa szkód jest nieopłacalna) Sąd może nawet zasądzić odszkodowanie według  tzw. wartości odtworzeniowej budynku.
Jednakże aby móc od kopalni uzyskać odszkodowanie, konieczne jest zachowanie pewnych warunków formalnych. W pierwszej kolejności należy złożyć do kopalni wniosek o naprawienie szkód pochodzenia górniczego. Zakład górniczy ma 30 dni do wpływu takiego wniosku na zaproponowanie ugodowego rozwiązania sporu. Jeżeli tego terminu nie dochować bądź zaproponowana ugoda nie spełni naszych oczekiwań, możemy wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Czy poszkodowany musi ponosić opłaty od pozwu?

Co ważne, w sprawach takich powód nie musi ponosić opłaty od pozwu. Jest to bardzo istotne, ponieważ co do zasady taka opłata to 5% od dochodzonej kwoty. Tytułem przykłady, w sytuacji dochodzenia odszkodowania w wysokości 500000 zł, powód musiałby uiścić opłatę od pozwu w wysokości 25000 zł.

Budowa domu na terenie objętym eksploatacją górniczą

Szkody górnicze mogą też przybrać inny charakter. Wyobraźmy sobie, że zamierzamy wybudować dom. Niestety nasza wymarzona działka znajduje się na terenie objętym eksploatacją górniczą. W takiej sytuacji, po uzyskaniu od kopalni szczegółowych informacji o takim terenie, projekt budynku powinien zostać wzbogacony o dodatkowe zabezpieczenia przed negatywnymi wpływami eksploatacji górniczej. Jeżeli zabezpieczenia zostaną wykonane prawidłowo i stosownie do przewidywanej kategorii terenu górniczego, to będziemy mogli domagać się z tytułu ich wykonania rekompensaty od kopalni.

Potrzebujesz pomocy prawnej w ubieganiu się o odszkodowanie z powodu szkód górniczych?

Kancelaria GLC oferuje pomoc prawną na każdym etapie postępowania w przedmiocie uzyskania odszkodowania z tytułu szkód górniczych. W razie pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  Upadłość konsumencka – umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli

  W postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec konsumenta zasadą jest, że sąd upadłościowy ustala plan spłaty wierzycieli określając zakres i czas spłaty...

  Umowy o dzieło w rejestrze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  W polskim systemie ubezpieczeń społecznych umowy o dzieło jak dotąd nie stanowiły zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego tytułu do objęcia...

  Zaniżanie wynagrodzenia a odpowiedzialność karna

  Zaniżenie wysokości wynagrodzenia pracownika jako pomocnictwo w popełnieniu czynu zabronionego z art. 300 §2 KK. Być może każdy pracodawca miał...