Zmiany w podatku od towarów i usług w 2018 r.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obejmują szereg nowych rozwiązań oraz zmiany stawek podatku VAT niektórych towarów i usług. Wiele z nich jest uzasadniana potrzebą uszczelnienia systemu podatkowego, mają ograniczyć nadużycia podatkowe, zapobiec powstawaniu karuzel podatkowych oraz zwiększyć pewność obrotu gospodarczego.

Stawki VAT

Dotychczas przyjęto nowelizację obejmującą wprowadzenie 23 procentowej stawki (zamiast, jak dotąd 8 procentowej) na niektóre wyroby medyczne i antykoncepcyjne, m. in. sprzęt medyczny, sprzęt pomocniczy, urządzenia, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub nie są przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, towary używane do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej. Co ciekawe zmiany nie obejmą soczewek kontaktowych i okularowych oraz smoczków dla niemowląt. Zmiany spowodowane są bezpośrednio treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-678/13, zgodnie z którym brak jest możliwości zastosowania przez Polskę obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do dostaw niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, rządowy projekt został uchwalony przez Sejm w dniu 14 grudnia 2017 r. i obecnie czeka na podpisanie przez Prezydenta.

29 listopada bieżącego roku do Sejmu trafił również poselski projekt zmiany ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obejmujący zmianę stawki na artykuły żywnościowe i owoce. Na wszystkie artykuły objęte dotąd stawką 8 i 23 procent miałaby obowiązywać stawka w wysokości 5 procent. Zmiana ta w praktyce będzie miała na celu uproszczenie systemu podatkowego i znacząco ułatwi prowadzenie działalności przedsiębiorcom  działającym w branży spożywczej. Często podkreśla się również istotne społeczne znaczenie wprowadzanej zmiany jako, że bez wątpienia wpłynie ona na ostateczną cenę wielu produktów.

Split payment

W ramach uszczelniania systemu VAT nowelizacja obejmuje również mechanizm podzielonej płatności (split payment) o którego wyborze decyduje nabywca towaru lub usługi w momencie płatności, a więc przyjętym rozwiązaniem jest model dobrowolny. Uchwalone zmiany wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.   Mechanizm będzie obowiązywał wyłącznie pomiędzy podatnikami VAT i jest metodą rozliczeń opartą na odrębnym rachunku bankowym sprzedawcy (nazywanym rachunkiem VAT), w znacznym uproszczeniu kwota netto zostanie przekazana na rachunek rozliczeniowy dostawcy, a kwota podatku na odrębny rachunek VAT. W ramach zachęty do korzystania z tego rozwiązania ustawodawca przewidział szereg korzyści dla przedsiębiorców korzystających ze split payment, m. in. zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej czy przyśpieszony zwrot podatku VAT.

Warto jednak zaznaczyć, że mechanizm ten wiąże się ze zmniejszeniem płynności finansowej przedsiębiorców, ponieważ zostaną oni pozbawieni możliwości swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT, a sam odrębny rachunek (automatycznie zakładany przez bank lub SKOK u którego przedsiębiorca prowadzi rachunek rozliczeniowy dla celów gospodarczych) podlega nadzorowi administracji podatkowej.

Rejestr podatników VAT

Projektowane zmiany prawdopodobnie obejmą również utworzenie wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, który obejmował będzie dane identyfikacyjne takie jak numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres prowadzenia działalności, nazwę oraz numery rachunków rozliczeniowych podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorcy zyskają możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach. Szczegółowy zakres zmian zawarty jest w projekcie ustawy  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 września 2017 r.

Powyższy artykuł, ze względu na obszerny i wieloaspektowy charakter nowelizacji, należy traktować jako skrótowy zarys ważniejszych wprowadzonych i postulowanych zmian – szczegółowych informacji i porad dotyczących zastosowania przepisów w praktyce udzieli Państwu nasz dział prawno-podatkowy.

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  Łączenie spółek – 5 największych wyzwań

  Łączenie spółek może być skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa i obniżenie kosztów operacyjnych. Jednak proces ten wiąże się z...

  Załoga GLC wygrywa VII Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych

  Załoga GLC wygrywa VII Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych. VII Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych i załoga GLC na 1 miejscu #brawo!!!...