+48 32 479 10 50

11 stycznia 2018

Priorytety kontroli resortu finansów w 2018 r.

Od dnia 9 stycznia 2018 r. Ministrem Finansów jest Teresa Czerwińska. Zmiana na stanowisku szefa resortu nie oznacza zmiany podejścia i stanowiska organów podatkowych w zakresie kontroli podatkowych, a w szczególności na zmianę planów przyjętych na rok 2018. W 2017 roku głównym cele działań organów skarbowych było uszczelnienie systemu podatkowego, m.in. poprzez walkę z karuzelami VATowskimi, mafiami paliwowymi.

Piotr Walczak, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów, zastępca szefa KAS udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej (PAP), gdzie wskazał jakie priorytety kontroli resort finansów wybrał na 2018 rok w celu dalszego uszczelnienia systemu podatkowego.

W 2018 roku organy podatkowe przyjęły, iż skupią się na kontroli dużych podmiotów, czyli tam, gdzie są potencjalnie największe uszczuplenia. Co oznacza spadek kontroli mikroprzedsiębiorców i małych firm, a tym samym powinno przełożyć się na względny spokój wśród tych podmiotów i pozwolić im skupić się na prowadzeniu działalności.

Natomiast kontrola będzie obejmowała oprócz podatku VAT i akcyzowego, także podatek CIT. W przypadku podatków dochodowych kontrole obejmą stosowanie agresywnej optymalizacji podatkowej i cen transferowych.
W obu przypadkach wykorzystywane są różnego rodzaju instrumenty finansowe odnoszące się do systemów podatkowych kilku państw, a także wykorzystujące krajowe rozwiązania prawne. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na sporządzenie stosownej dokumentacji cen transferowych, o których mowa w art. 9a updop, przez podmioty zawierające transakcje z podmiotami powiązanymi. Szczególnie że coraz częściej podmioty dokonują różnego rodzaju transakcji w ramach podmiotów powiązanych zlokalizowanych na terytorium Polski.

W obszarze zainteresowania kontroli celno–skarbowych będą też gry hazardowe oraz obrót towarowy z zagranicą.
W 2017 r. kontrolowane były branże z sektora paliw, handlu elektroniką, handlu metalami szlachetnymi oraz olejem rzepakowym. W obecnej chwili resort finansów hierarchizuje branże, które będzie chciał szczególnie bacznie analizować pod kątem uszczupleń należności publiczno-prawnych. Tym samym w najbliższym czasie dowiemy się jakie branże powinny mieć się szczególnie na baczności.

11 stycznia 2018

Zobacz więcej
Wróć do bloga