Zmiany w podatku akcyzowym w 2018 r.

Zmiany przygotowane przez Ministra Rozwoju i Finansów docelowo mają uprościć i ułatwić rozliczenie podatku akcyzowego przez podatników poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz szczegółowe doprecyzowanie aktualnie obowiązujących przepisów.

Całokształt nowelizacji powiązany jest z dokumentem z dnia 14 lutego 2017 roku przyjętym uchwałą Rady Ministrów, tejże Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) obejmującą projekt strategiczny w zakresie prawa gospodarczego (tzw. Konstytucja Biznesu), mający na celu przyjęcie jasnych i klarownych przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz eliminację istniejących wątpliwości interpretacyjnych, co w konsekwencji ma usprawnić otoczenie prawne obywateli i przedsiębiorców.

Planowane zmiany mają obejmować m. in. wprowadzenie elektronicznych dokumentów dostawy
(e-DD), zmianę właściwości organów podatkowych orzekających w sprawie zwrotu akcyzy czy odmienną regulację stawki podatku na wyroby energetyczne przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe. Istotne modyfikacje docelowo mają objąć również zakres działalności browarów (ujednolicenie systemu zwolnień, m. in. wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich oraz zwolnienie
z akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający
z właściwości wyrobów).

Na dzień dzisiejszy (19.12.2017 r.) etap realizacji wprowadzania w życie planowanych zmian prezentuje się następująco:

 • projekt z dnia 28 września 2017 roku dotyczący objęcia krajowej produkcji suszu tytoniowego monitorowaniem i nadzorem zarówno nad uprawami tytoniu oraz późniejszym obrotem suszem tytoniowy (tejże zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych) został uchwalony dnia 27 października 2017 r.;
 • projekt z dnia 25 października 2017 roku dotyczący wprowadzenia regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych (płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich), a także objęcia tych wyrobów obowiązkiem oznaczania znakami akcyzowymi został uchwalony przez Sejm w dniu 12 grudnia 2017 roku;
 • projekt z dnia 28 lutego 2017 roku dotyczący likwidacji opodatkowania akcyzą samochodów osobowych został odrzucony na posiedzeniu Sejmu w dniu 23 marca 2017 roku.

Ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych wprowadzono zmiany dotyczące podmiotów dokonujących obrotu suszem tytoniowym, ich obowiązków podatkowych oraz zabezpieczeń akcyzowych, wprowadzono również nową formę zabezpieczenia akcyzowego – hipotekę na nieruchomości.

Uchwalona przez Sejm w dniu 12 grudnia 2017 r. zmiana ustawy przewiduje opodatkowanie akcyzą płynów do papierosów elektronicznych (definiowanych jako roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę) w wysokości 50 groszy za każdy mililitr oraz wyrobów nowatorskich będących substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych w wysokości 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Zmiany te w praktyce oznaczają analogiczne traktowanie tych wyrobów jak tradycyjnych wyrobów tytoniowych i łączą się z finalnym wprowadzeniem obowiązku oznaczenia wyrobów znakami akcyzy [obowiązek banderolowania] oraz zwiększoną kontrolą państwa nad  ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą).

Ze względu na istotność wprowadzanych zmian zgodnie z art. 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym posiadacz płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich składa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia 30 października 2018 r., wstępne zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy, a po dniu 31 grudnia 2018 r. w przypadku wyrobów wyprodukowanych na terytorium kraju, nabytych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju przed dniem wejścia w życie tejże ustawy jest obowiązany oznaczyć je legalizacyjnymi znakami akcyzy.

Ze względu na obszerność planowanych zmian i dynamikę ich wprowadzania w życie oraz możliwe wątpliwości w zakresie faktycznego stosowania w praktyce nowych uregulowań szczegółowych informacji, w razie wszelkich wątpliwości, udzieli Państwu nasz zespół ekspertów.

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  Łączenie spółek – 5 największych wyzwań

  Łączenie spółek może być skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa i obniżenie kosztów operacyjnych. Jednak proces ten wiąże się z...

  Załoga GLC wygrywa VII Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych

  Załoga GLC wygrywa VII Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych. VII Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych i załoga GLC na 1 miejscu #brawo!!!...