Zmiany w Ordynacji podatkowej

Nowe przepisy zostały zatwierdzone przez Prezydenta – nowelizacja Ordynacji podatkowej wejdzie w życie już 25 grudnia tego roku.

Więcej informacji o kontrahentach

Przepisy przewidują spore ułatwienie dla podatników, którzy w prosty sposób będą mogli uzyskać informację o swoich kontrahentach – przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą.
Zmiany w przepisach przewidują wyłączenie tajemnicy skarbowej do udostępniania kontrahentowi podatnika informacji o wywiązaniu się z niektórych obowiązków podatkowych. Przykładowo – Urząd Skarbowy wyda zaświadczenie o tym, czy podatnik złożył deklarację. Dowiemy się również, czy nasz kontrahent nie zalega w podatkach.
Organ podatkowy będzie udostępniał informacje w poprzez wydanie na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, zaświadczenia w zakresie informacji, o których mowa powyżej. W praktyce wiosek będzie mógł złożyć każdy – kontrahentem podatnika mogą być wszystkie podmioty, które są stroną transakcji finansowej.

Dokumenty z działalności analitycznej KAS dowodem w postępowaniu podatkowym

Nowe przepisy wskazują także wprost dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej jako dowód w postępowaniu podatkowym. Zmiany mają na celu dostosowanie katalogu dowodów dopuszczalnych w postępowaniu podatkowym również do specyfiki funkcjonowania KAS.
Jaki jest cel wprowadzonych zmian? Intencją rządu jest zwiększenie pewności obrotu gospodarczego, wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców oraz większa świadomość podatników na temat sytuacji podatkowej kontrahenta.

Stosowanie nowych przepisów może przysporzyć wątpliwości interpretacyjne zwłaszcza w zakresie ustalenia katalogu dokumentów, które będą obejmować zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy. W przypadku niejasności dotyczących prawnych aspektów wprowadzonych zmian skontaktuj się z Kancelarią. Nasz dział prawny chętnie przygotuje odpowiedź na każde Twoje pytanie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2169).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat zmian w Ordynacji podatkowej – eksperci GLC pozostają do Państwa dyspozycji.