Wzrosną wynagrodzenia doradców podatkowych w postępowaniach sądowo-administracyjnych

Dobra wiadomość dla doradców, którzy reprezentują klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Resort sprawiedliwości opracował dwa projekty rozporządzeń: w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz przepisy dotyczące ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu.

Obecne stawki za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami obowiązują od 2011 r.
Planowane zmiany dają szanse na wyrównanie wynagrodzeń doradców podatkowych występujących w roli pełnomocników stron w postępowaniach administracyjno-sądowych ze stawkami innych obrońców – adwokatów czy radców prawnych.

Stawki w górę

Nowe rozporządzenie przewiduje podniesienie kwot wynagrodzenia doradców podatkowych występujących przez sądami administracyjnymi:

 • w I instancji – o 50% (w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy określonej wartości przedmiotu sprawy) lub o 100% w pozostałych sprawach.
 • w II instancji – o 100%.

W świetle projektowanych przepisów kwota wynagrodzenia doradcy podatkowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym pierwszej instancji – w zależności od wartości sporu – ma wynieść odpowiednio:

 • do 500 zł – 90 zł w przypadku zastępstwa prawnego i 60 zł za pomoc prawną z urzędu
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł w przypadku zastępstwa prawnego i 180 zł w postępowaniu z urzędu
 • powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 900 zł w przypadku zastępstwa prawnego i 600 zł za pomoc prawną z urzędu
 • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 800 zł w przypadku zastępstwa prawnego i 1 200 zł za pomoc prawną z urzędu
 • powyżej 10 000 zł do 50 000. zł – 3 600 zł w przypadku zastępstwa prawnego i 2 400 zł za pomoc prawną z urzędu
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5 400 zł w przypadku zastępstwa prawnego i 3 600 zł za pomoc prawną z urzędu
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł w przypadku zastępstwa prawnego i 7 200 zł za pomoc prawną z urzędu

Pojawią się nowe stawki dotyczące sporów o bardzo wysokiej wartości, a więc bardziej skomplikowanych, długotrwałych, z udziałem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł w przypadku zastępstwa prawnego i 10 000 zł za pomoc prawną z urzędu
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł w przypadku zastępstwa prawnego i 16 600 zł za pomoc prawną z urzędu

W pozostałych sprawach minimalna stawka wyniesie 480 zł w przypadku zastępstwa prawnego i 240 zł za pomoc prawną z urzędu.

Utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą doradca będzie mógł otrzymać z tytułu zastępstwa prawnego maksymalnie sześciokrotność wskazanych wyżej stawek, ale nie więcej niż wynosi wartość przedmiotu sporu.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będą stosowane przepisy rozporządzenia z 2011 r. do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Zamiast jednego – dwa rozporządzenia

Ministerstwo sprawiedliwości zdecydowało o rozdzieleniu przepisów dotyczących wynagrodzenia za reprezentowanie klientów przed sądem i regulacji w sprawie tzw. urzędówek. W uzasadnieniu projektu wskazano, że wspomniane kwestie dotyczą dwóch odrębnych przedmiotów i takie rozwiązanie zapewni większą przejrzystość regulacji.

Podstawa prawna: projekty rozporządzeń ministra sprawiedliwości w sprawie:
– wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
– ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu.