+48 32 479 10 50

15 stycznia 2018

Zmiany w prawie pracy na 2018 r.

Autor

Jakub Sikorski

radca prawny, manager działu prawnego

W roku 2018 przedsiębiorców, pracodawców oraz pracowników czekają kolejne, liczne zmiany szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zwiększenie płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 złotych brutto, czyli o 100 złotych więcej niż w roku poprzednim.
Jednocześnie, z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych – z 13,00 złotych do 13,70 zł brutto.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia rzutuje również na wzrost innych świadczeń, takich jak między innymi: odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej, czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca opłaci wszystkie składki jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, wystarczy tylko jeden przelew łącznie na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podzieli wpłatę proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie  ostatniej deklaracji rozliczeniowej.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.
Oświadczenia  o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) wykonywanych przez obywateli:

 • Republiki Armenii,
 • Republiki Białorusi,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdowy,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Ukrainy.

W dalszym ciągu będzie istniała możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich pozostałych państw trzecich.

Zakaz handlu w niedzielę

Stopniowe wygaszanie handlu w niedziele rozpocznie się od 1 marca 2018 r. Sklepy otwarte będą w dwie niedziele w miesiącu – pierwszą oraz ostatnią. Począwszy od 2019 r. handel będzie się odbywał wyłącznie w ostatnią niedziele miesiąca, a od 2020 r. zakaz obejmie wszystkie niedziele, wyłączając te występujące przed świętami. Ustawa reguluje jednakże wiele wyjątków od zakazu, otwarte będą między innymi stacje paliw, piekarnie, cukiernie, a także punkty obsługujące podróżnych – dworce autobusowe oraz kolejowe. Otwarte będą również sklepy, w których obsługę będzie prowadził sam właściciel. Ustawa przewiduje karę grzywny za złamanie zakaz handlu w niedzielę, która wynosić będzie od 1 000 zł do 100 000 zł. Karaniem ma zająć się Państwowa Inspekcja Pracy.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Zwolnienia papierowe (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jedynie do końca czerwca 2018 r. Począwszy od  1 lipca 2018 r., lekarze będą mogli wystawiać wyłącznie zwolnienia elektronicznie.  Wystawianie e-ZLA jest również możliwe przez urządzenia mobilne, znajdzie to zastosowanie podczas wizyty domowej. Pracodawca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), otrzyma wiadomość o wystawieniu e-ZLA oraz samo zwolnienie. Rozwiązanie jest korzystne zarówno dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą (brak obowiązku dostarczenia zwolnienia pracodawcy lub ZUS). Pacjent otrzymujący e-ZLA nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia, nie zachodzi więc ryzyko obniżenia zasiłku chorobowego z powodu niedotrzymania terminu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat zmian w prawie pracy – eksperci GLC pozostają do Państwa dyspozycji.

15 stycznia 2018 : Jakub Sikorski

Zobacz więcej
Wróć do bloga