+48 32 479 10 50

19 maja 2015

Optymalizacja procesów biznesowych – efekty warte zachodu ?

Przedsiębiorstwo składa się z szeregu wzajemnie ze sobą powiązanych procesów, w których zadania, czynności, wykorzystanie zasobów i efekty oraz relacje muszą pozwalać na efektywne funkcjonowanie organizacji. Same powiązania pomiędzy procesami powinny w sposób logiczny definiować przepływy informacji i zasobów.

Na znaczenie zrozumienia i optymalizowania procesów wskazują zaawansowane narzędzia controllingu (jak rachunek kosztów działań czy budżetowanie), które opierają się na procesach zachodzących w organizacji i umożliwiają budowanie przewagi konkurencyjnej właśnie dzięki poprawnym wyodrębnieniu, analizie i optymalizowaniu procesów biznesowych.

Optymalizacja procesów zachodzących w firmie powinna opierać się na następujących działaniach:
–  audycie zachodzących w organizacji procesów;
– przygotowaniu mapy procesów,  określenia czynności oraz prac wykonywanych w poszczególnych miejscach podejmowanych działań;
– opracowaniu zakresu i harmonogramu optymalizacji zasobów;
– uporządkowaniu wykonywanych czynności i procedur;
– przygotowaniu i narzędzi informatycznych ułatwiających i usprawniających pracę, wykorzystaniu pełnych możliwości dostępnego oprogramowania czy aplikacji biurowych;
– uporządkowaniu obiegu informacji w przedsiębiorstwie.

Dlaczego warto optymalizować procesy ?

Zasadniczy powód jest taki, że analiza i optymalizacja procesów biznesowych umożliwiają przedsiębiorstwom maksymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów.
Najczęściej poprawę w tym zakresie można zaobserwować w dostosowaniu zakupów do planów produkcyjnych czy sprzedażowych, skróceniu czasu realizowanych operacji/czynności, poprawie wydajności/efektywności ludzi, maszyn i urządzeń czy poprawie sprawności działania firmy.

Ogromne znaczenie ma również obniżenie kosztów stałych i poprawa wyników na różnych poziomach analitycznych przedsiębiorstwa.
Ponadto analiza procesów pozwala lepiej zrozumieć organizację, znaleźć tzw. „wąskie gardła”, które niekorzystnie wpływają na bieżącą działalność, a bardzo często uniemożliwiają jej rozwój.

Zakres przeprowadzanej analizy i optymalizacji procesów biznesowych może dotyczyć zarówno całego przedsiębiorstwa jak i wybranej komórki (optymalizacja procesów produkcyjnych, optymalizacja procesów logistycznych, optymalizacja procesów produkcji, optymalizacja procesów magazynowych czy optymalizacja procesów transportowych).

Do wyboru naszego Klienta pozostaje forma przeprowadzenia analizy i optymalizacji procesów biznesowych, która może polegać na:
– oficjalnym audycie przedsiębiorstwie (ekspert GRUPY Leader optymalizuje poszczególne komórki współpracując z pracownikami, od których zdobywa wiedzę o zachodzących w firmie procesach);
– audycie prowadzonym w formie „tajemniczego pracownika” (nasz ekspert zostaje przedstawiony jako nowy pracownik i przez określony czas zdobywa informację na temat procesów i działań zachodzących w przedsiębiorstwie incognito).

Wsparcie GRUPY Leader w zakresie optymalizacji procesów biznesowych:

  • Przeprowadzanie audytu przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów
  • Proponowanie zmian w działaniach
  • Proponowanie optymalizacji zasobów
  • Budowanie map procesów
  • Tworzenie procedur i narzędzi usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa
  • Porządkowanie obiegu pracy i informacji

Więcej na http://www.grupaleader.pl/optymalizacja-procesow-biznesowych/

Tekst: Mariusz Jarosz

19 maja 2015

Zobacz więcej
Wróć do bloga