Nowe możliwości – transgraniczne przekształcenia i podziały spółek

Z dniem 15 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która umożliwia transgraniczny podział oraz przekształcenie spółek.

Skąd wynika nowelizacja?

Nowelizacja jest skutkiem zaimplementowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek [dyrektywa 2019/2121].

Jak było przed nowelizacją?

Przed nowelizacją było możliwe jedynie transgraniczne połączenie spółek. Przepisy nie przewidywały transgranicznego podziału czy przekształcenia spółki.

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Jak jest po nowelizacji?

Przepisy umożliwiają możliwość dokonania:

 • transgranicznego podziału spółki kapitałowej i spółki komandytowo – akcyjnej
 • transgranicznego przekształcenia spółki kapitałowej i spółki komandytowo – akcyjnej.

Podział transgraniczny może być dokonany wyłączenie przez przeniesienie majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną albo spółki nowo zawiązane.

Oznacza to, że przedsiębiorcy mają możliwość dokonania następujących transgranicznych podziałów spółek kapitałowych i spółki komandytowo – akcyjnej:

 • podział przez zawiązanie nowych spółek,
 • podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki,
 • podział przez wydzielenie,
 • podział przez wyodrębnienie.

Przepisy nie przewidują natomiast transgranicznych podziałów poprzez przeniesienie całego lub części majątku polskiej spółki dzielonej na spółkę lub spółki już istniejące w innym państwie członkowskim.

Jeśli chodzi o transgraniczne przekształcenie, to spółki kapitałowe (oraz spółka komandytowo-akcyjna) mogą już być przekształcone w spółkę zagraniczną.

W wyniku takiego przekształcenia będzie możliwa zmiana formy prawnej spółki na obowiązującą w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W wyniku przekształcenia transgranicznego, będzie możliwe przeniesienie siedziby przekształcanej spółki do innego państwa, przy zachowaniu ciągłości osobowości prawnej spółki (sukcesja generalna).

Skutki nowelizacji

Jednym z kluczowych skutków wprowadzenia tych możliwości jest zwiększenie mobilności kapitału i umożliwienie przedsiębiorcom swobodniejszego zarządzania swoimi strukturami korporacyjnymi.

Dzięki temu firmy mogą bardziej elastycznie dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych, a także optymalizować swoje operacje i podatkowe obciążenia.

Dzięki możliwościom transgranicznego podziału i przekształcenia spółek, przedsiębiorcy mogą efektywniej wykorzystywać korzyści z różnych systemów prawnych i podatkowych w różnych krajach. To z kolei może zachęcać do inwestowania i rozwoju nowych przedsięwzięć.

GLC Advisory oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie rodzajów fuzji, sposobów przejęcia firm oraz etapów łączenia spółek handlowych bądź przedsiębiorstw, w tym reorganizacji transgranicznych.

r.pr. Jakub Sikorski

Photo by Toa Heftiba on Unsplash

Wyślij prośbę o kontakt

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

  Avatar photo

  Manager działu prawnego, Radca prawny. Specjalizuje się w prawie spółek, fuzjach, przejęciach oraz przekształceniach spółek. Wspiera Klientów także w zagadnieniach związanych z nabyciem lub sprzedażą biznesu i szeroko rozumianym prawem gospodarczym. Współautor publikacji książkowej ,,Działalność gospodarcza w sektorze MŚP. Praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa”. Doświadczenie wykorzystuje zarówno do bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, jak i skomplikowanych procesów transakcyjnych.

  Powiązane wpisy

  Jak przygotować firmę na KSeF?

  Temat, który wciąż pozostawia wiele niewiadomych – jak będzie wyglądał obieg dokumentów, co zrobić jeśli system się zawiesi, jak rozwiązać...

  Porozmawiajmy o KSeF – spotkanie z klientami GLC

  20 października zrobiło się gorąco  spotkaliśmy się z Klientami, by wspólnie pochylić się nad tematem faktur elektronicznych. Rozwialiśmy wątpliwości, ale...

  OTULAMY 2.0

  W zeszłym roku bluzy, w tym parasole. Zeszłoroczna akcja przyjęła się bardzo dobrze, więc, jak wszystko co dobre, #otulamy wdrażamy...