+48 32 479 10 50

19 grudnia 2016

Limit transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie przepisy regulujące ograniczenie dokonywania płatności pomiędzy przedsiębiorcami z pominięciem rachunku płatniczego. Zmiany wynikają z przyjętego przez Sejm projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Aktualny stan prawny pozwala na dokonywanie płatności gotówkowych do kwoty 15 tysięcy euro. Po wejściu w życie nowych zasad limit ten zostanie obniżony do 15 tysięcy złotych dla jednej transakcji, bez względu na liczbę  płatności dokonywanych w ramach takiej transakcji.

Rozwiązanie to ma duży związek ze sferą rozliczeń podatkowych, bowiem zmiany ograniczają możliwość rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w takiej części, w jakiej kwota płatności danej transakcji nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego. Przykład: jeżeli przedsiębiorca dokona transakcji w formie gotówkowej w kwocie  20 tysięcy złotych, to  5 tysięcy złotych, stanowiące nadwyżkę nad przyjętym limitem, nie będzie mogło zostać  uznane jako koszt uzyskania przychodu.

Powyższe zmiany mają ca celu zwiększenie transparentności dokonywanych transakcji, wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami, zmniejszenie szarej strefy oraz w konsekwencji zwiększenie dochodów budżetu państwa.

Wprowadzenie powyższego limitu oraz konsekwencje podatkowe dotyczą transakcji dokonywanej między przedsiębiorcami.

19 grudnia 2016

Zobacz więcej
Wróć do bloga