Łączenie spółek – 5 największych wyzwań

Łączenie spółek może być skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa i obniżenie kosztów operacyjnych. Jednak proces ten wiąże się z szeregiem wyzwań, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji. Oto pięć największych wyzwań związanych z łączeniem spółek:

1. Złożoność formalności

Łączenie spółek wymaga spełnienia wielu formalności, które mogą być skomplikowane i czasochłonne. Proces ten obejmuje przygotowanie szczegółowego planu połączenia, który musi być sporządzony na piśmie i zawierać kluczowe informacje o spółkach, takie jak forma prawna, siedziba, nazwa oraz sposób łączenia. Plan połączenia musi być złożony do Krajowego Rejestru Sądowego i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

2. Konsolidacja finansowa

Konsolidacja finansowa połączonych spółek jest jednym z największych wyzwań. Jednym z najważniejszych elementów planu połączenia są sprawozdania finansowe spółek i wycena udziałów lub akcji. Plan połączenia musi być zbadany przez biegłego rewidenta pod kątem prawidłowości i rzetelności, co dodaje kolejny poziom skomplikowania.

3. Zgoda wspólników

Uzyskanie zgody wszystkich wspólników jest kluczowe dla powodzenia połączenia spółek. Ponadto, połączenie spółek, by było neutralne podatkowo, musi być uzasadnione zarówno pod względem prawnym, jak i ekonomicznym, a wspólnicy muszą wyrazić zgodę na połączenie. Wymaga to skutecznej komunikacji i przekonania wszystkich zainteresowanych stron o korzyściach wynikających z połączenia.

4. Integracja organizacyjna

Integracja organizacyjna połączonych spółek jest kolejnym istotnym wyzwaniem. Wspólnicy stają się wspólnikami nowego podmiotu, co wymaga stworzenia nowego statutu lub umowy spółki tudzież wprowadzenia zmian w umowie spółki przejmującej. Ważne jest, aby zarządy obu spółek współpracowały w celu stworzenia spójnej strategii działania.

5. Uproszczona procedura połączenia

Chociaż istnieje uproszczona procedura połączenia spółek, która może być stosowana w pewnych okolicznościach (np. gdy spółka przejmująca ma ponad 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej), sama decyzja o wyborze odpowiedniej procedury może być wyzwaniem. Uproszczona procedura wymaga przygotowania uproszczonego planu połączenia i uchwały zgromadzenia wspólników podjętej większością 3/4 głosów. Ostatnim etapem jest zgłoszenie wniosku o połączenie do sądu rejestrowego.

Podsumowanie

Łączenie spółek to proces, który niesie ze sobą liczne wyzwania, zarówno prawne, finansowe, jak i organizacyjne. Kluczowe jest skorzystanie z obsługi prawnej oraz wsparcia specjalistów, aby zapewnić, że wszystkie formalności zostaną dopełnione, a proces łączenia przebiegnie sprawnie i efektywnie. Dobrze przeprowadzona integracja może znacząco poprawić efektywność i konkurencyjność nowo powstałego przedsiębiorstwa.

Radca prawny – Jakub Sikorski

Wyślij prośbę o kontakt

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

  Powiązane wpisy

  Po co przeprowadzać due diligence?

  Due diligence, czyli "należyta staranność", to kompleksowe badanie przedsiębiorstwa przeprowadzane przed jego nabyciem lub inwestycją w nie. Choć termin ten...

  PIT kasowy – na czym będzie polegał?

  Przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z metody kasowej w podatku od towarów i usług, która polega na ujmowaniu podatku należnego w...

  Obsługa kadrowo płacowa – po co i na czym polega?

  W artykule tym przyjrzymy się bliżej, na czym polega obsługa kadrowo-płacowa, jakie są jej główne zadania oraz dlaczego jest tak...