+48 32 479 10 50

26 lutego 2015

Jak poprawić wynik finansowy spółki w trakcie zamykania roku rozliczeniowego

Gdy klienci pytają mnie, jak szybko zmienić wynik finansowy spółki z ujemnego na dodatni, odpowiadam żartobliwie, żeby w znaku minus dopisali pionową kreseczkę. Ale podchodząc do tematu całkiem serio, możemy wykorzystać kilka sposobów zarządzania wynikiem finansowym, tak by bardziej odpowiadał oczekiwaniom właścicieli, wspólników i inwestorów. Ważne jednak, by zabrać się do tego z głową i działać zgodnie z prawem.

Prośby o doradztwo związane z kształtowaniem oczekiwanych wyników finansowych tradycyjnie pojawiają się pod koniec roku. Od szeregu firm, bez względu na rozmiar i branżę, otrzymuję pytania o możliwości dokonania grudniowych operacji, które wpłyną na ostateczny kształt wyniku bilansowego, a także umożliwią odroczenie zobowiązań podatkowych. Pomijając aspekt podatkowy, w zdecydowanej większości przypadków chodzi o poprawienie wyniku finansowego, który już niebawem będzie prezentowany na zewnątrz, głównie podmiotom i instytucjom finansującym działalność: inwestorom, akcjonariuszom, bankom.

Kreatywna księgowość na granicy prawa?

Kreatywność i pomysłowość przedsiębiorców i zarządzających przy tego typu operacjach nie mają granic.

 • „Panie Mariuszu, co Pan sądzi o tym, abyśmy grudniową produkcję potraktowali w całości jako produkcję w toku?”
 • „Może poprzesuwamy, tak w IV kwartale, koszty bezpośrednie na pośrednie, koszty sprzedaży czy zarządu na koszty wytworzenia?”
 • „Mam pomysł – wystawimy lewą fakturę sprzedaży na firmę znajomego – szuka kosztów, kasę oddamy mu pod stołem.”
 • „Poobracajmy tym co zalega nam na magazynie – sprzedamy to w grudniu, odkupimy w styczniu”
 • „Jaka ma wyjść inwentaryzacja, żeby było dobrze?”

To tylko część pomysłów i pytań. Realizacja części z nich byłaby nie tylko kreatywną księgowością, wykroczeniem, ale zwykłym przestępstwem (np. fałszowanie dokumentów w celu wyłudzenia kredytu).
Klientom w takich sytuacjach odradzam „drastyczne” metody. Zamiast tego proponuję rozwiązania, które są w pełni legalne lub względnie balansują na granicy legalności, ale które są zgodne z przepisami prawa i nie noszą znamion przestępstwa. Cześć rozwiązań jest możliwa do wdrożenia w okresie zamykania roku bilansowego, część jednak powinna być stosowania w trakcie roku lub w kolejnych latach obrachunkowych.

Poprawa wyniku netto pod koniec roku?

Co zatem można zrobić? Przykładami metod, których stosowanie w ciągu roku może realnie wpływać na wynik finansowy spółki, a także wysokość podatków należnych fiskusowi, są:

 • dostosowana do potrzeb firmy polityka rezerw, politykce rachunkowości, organizacja rachunkowości,
 • dopasowana polityka cen transferowych,
 • polityka w zakresie inwestycji w papiery wartościowe i inne aktywa jak np. nieruchomości,
 • zarządzanie pracami rozwojowymi.

Działania takie wymagają jednak świadomego planowania finansowego w przedsiębiorstwie, co niestety nie jest normą w wielu polskich małych i średnich firmach.
Sposobami na zmianę wyniku w ostatnich miesiącach roku mogą natomiast być:

 • stosowanie jednorazowych transakcji rozliczanych z innymi, przyszłymi transakcjami z danym kontrahentem,
 • kapitalizacja remontów, uznanie uzasadnionej części kosztów jako modernizację lub wytworzenie środków trwałych,
 • stosowanie rozwiązań wynikających z zasady współmierności kosztów i przychodów.

Powyższe przykłady to tylko mała część technik, jakie pomagają zoptymalizować wynik netto spółki. Większość z nich wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, dostosowania do potrzeb firmy czy optymalizacji procesów biznesowych. Bardzo często metody te polegają na wykorzystaniu alternatywnych sposobów zarządzania kadrami, sprzedażą, zapasami, wydatkami czy środkami trwałymi. Warto więc o nich pomyśleć układając długoterminowe plany i prognozy finansowe oraz budżety na kolejny rok, albo jeszcze szerzej – budując strategię biznesową przedsiębiorstwa.

Tekst: Mariusz Jarosz

26 lutego 2015

Zobacz więcej
Wróć do bloga