+48 32 479 10 50

10 grudnia 2015

Czym jest audyt podatkowy?

Autor

Bartosz Kubista

Head of Tax , partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Audyt podatkowy to proces kompleksowego przeglądu i weryfikacji ksiąg handlowych przedsiębiorcy pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem podatkowym. Główną zaletą audytu podatkowego jest możliwość wstępnego zweryfikowania poprawności rozliczeń podatkowych przed ewentualną kontrolą podatkową lub poddaniem sprawozdania finansowego weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Audyt podatkowy ma na celu rozpoznanie i wskazanie nieprawidłowości lub obszarów ryzyka w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorcy. W toku audytu przeprowadzane jest badanie dokumentacji źródłowej przedsiębiorcy oraz wszelkich innych materiałów mających znaczenie dla podatnika pod kątem prawidłowości przeszłych i bieżących rozliczeń podatkowych badanego przedsiębiorstwa w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.

W toku audytu podatkowego zespół kontrolujących, składający się z doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz doświadczonych księgowych dokonuje szczegółowej weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych klienta, uwzględniając rozliczenia w ramach wszystkich lub wybranych podatków (np. podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, podatku akcyzowego, czy podatków lokalnych).

Audyt podatkowy daje również możliwość zidentyfikowania obszarów zdatnych do wdrożenia procesów optymalizacji podatkowej lub znalezienia oszczędności podatkowych.

Z przeprowadzanego audytu podatkowego sporządzany jest raport, który uwidacznia dostrzeżone uchybienia i ryzyka, wskazuje propozycje ich rozwiązania oraz procedury wymagają wdrożenia lub konwalidacji. Raport objęty jest ścisłą tajemnicą i nie zostaje udostępniony innym podmiotom.

Więcej informacji związanych z audytem podatkowym znajdziesz tutaj http://www.grupaleader.pl/consulting-podatkowy

10 grudnia 2015 : Bartosz Kubista

Zobacz więcej
Wróć do bloga