PIT kasowy – na czym będzie polegał?

Przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z metody kasowej w podatku od towarów i usług, która polega na ujmowaniu podatku należnego w dacie zapłaty faktury przez nabywcę. Metoda ta wymaga specjalnego oznaczenia faktur zarówno na samym dokumencie jak i w części ewidencyjnej  JPK-a V7M. Rozwiązanie to ograniczone jest do podatników, którzy spełniają określony limit sprzedaży. Obecnie Ustawodawca rozważa wprowadzenie podobnego rozwiązania do podatku dochodowego od osób fizycznych zwanego potocznie PIT.

Dotychczasowe metody opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych

Osoby fizycznej prowadzące działalność gospodarczą mają obecnie do wyboru trzy formy opodatkowania:

 1. zasady ogólne, według skali podatkowej (12% i 32%);
 2. według stawki liniowej (19%);
 3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Czwartą formą opodatkowania jest karta podatkowa, jednak od 2022 roku mogą z niej korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej.

W przypadku skali podatkowej oraz podatku liniowego przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Nowa metoda opodatkowania – PIT kasowy

Powyżej opisane metody mają charakter memoriałowy, tzn. przedsiębiorcy zobowiązani są do zapłaty podatku od wszystkich wystawionych faktur sprzedaży bez znaczenia czy zostały opłacone przez nabywców czy też nie. Ustawodawca proponuje nowe rozwiązanie, które będzie opierać się na dokonanej zapłacie tzw. PIT kasowy. Według proponowanego rozwiązania mają nim być opodatkowane wyłącznie dochody z faktur opłaconych przez nabywców. W ustawie przewidziano wyjątki, a mianowicie na zasadzie memoriałowej nadal będą rozliczane transakcje z konsumentem (B2C), a także z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami z siedzibą w państwie stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Dotychczasowej zasady również będą stosowane do rozliczania podatku przy sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Projektowanie rozwiązanie ma być korzystne dla podatników, którzy zmagają się z zatorami płatniczymi.

PIT kasowy – ograniczona grupa podatników

Projekt ustawy zakłada, że z PIT-u kasowego będą mogli skorzystać jedynie podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie. Z tej formy opodatkowania nie skorzystają, więc wspólnicy spółki jawnej czy cywilnej. Metoda ta będzie dostępna wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, lub w poprzednim roku osiągnęli przychód z działalności gospodarczej do 250 tys. euro. Co więcej, niezależnie od osiągniętego przychodu, z kasowego PIT nie skorzystają przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe.

Podatnicy, którzy spełnią powyższe kryteria będą mogli dobrowolnie wybrać rozliczenie podatku w sposób kasowy. W tym celu trzeba będzie złożyć stosowane oświadczenie do Urzędu Skarbowego, które będzie ważne do odwołania lub do końca roku w którym podatnik będzie spełniał warunki do stosowania metody kasowej. Dodatkowo, podatnicy będą zobowiązani do prowadzenia specjalnej ewidencji, która zawierać będzie faktury dokumentujące przychody rozliczane metodą kasową.

Projekt ustawy przewiduje też szczególne regulacje dotyczące rozpoznania kosztów uzyskania przychodów. Wprowadzona zostanie zasada rozpoznawania kosztów w roku podatkowym, w którym powstanie przychód, czyli w roku otrzymania płatności.

Należy nadmienić, że ustawa jest na etapie prac legislacyjnych i do projektowanego PIT-u kasowego mogą zostać wprowadzone większe lub mniejsze zmiany.

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoje przedsiębiorstwo będzie mogło skorzystać z PIT-u kasowego lub jesteś zaniepokojony koniecznością sporządzenia specjalnej ewidencji, Nasi eksperci GLC pomogą Ci dokonać analizy warunków skorzystania z tej formy opodatkowania i zaproponują wsparcie w prowadzeniu ewidencji podatkowej.

Wyślij prośbę o kontakt

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

  Powiązane wpisy

  Łączenie spółek – 5 największych wyzwań

  Łączenie spółek może być skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa i obniżenie kosztów operacyjnych. Jednak proces ten wiąże się z...

  Po co przeprowadzać due diligence?

  Due diligence, czyli "należyta staranność", to kompleksowe badanie przedsiębiorstwa przeprowadzane przed jego nabyciem lub inwestycją w nie. Choć termin ten...

  Obsługa kadrowo płacowa – po co i na czym polega?

  W artykule tym przyjrzymy się bliżej, na czym polega obsługa kadrowo-płacowa, jakie są jej główne zadania oraz dlaczego jest tak...